Marxists Internet Archive: Türkçe bölümü


Marxists.org - Türkçe bölümü

MARKSİST YAZARLARININ SEÇİMİ


 

KARL MARX (1818-1883)

Bilimsel sosyalizmin kurucularından biri. Modern komünizmin kurucu belgesi olan Komünist Manifesto'nun ortak yazarı.

 

 

FRIEDRICH ENGELS (1820-1895)

Bilimsel sosyalizmin kurucularından biri. Karl Marx ile yakın işbirliği içinde çalıştı ve modern komünizmin kurucu belgesi olan Komünist Manifesto'nun yazarlarından biriydi.

 

 

Vladimir I. Lenin (1870-1924)

Bolşevik partinin kuruluşuna katıldı. Rus devriminde sovietleri iktidara taşıdı. Sağlık sebebiyle 1922 yılında emekli olana kadar Sovyet hükumetine başkanlık etti. Komünist İnternasyonal’i yarattı. Emperyalizm kuramını oluşturdu. İhtilal öncülüğünde siyasi partinin önemini vurhuladı.

 

 

Rosa Luxemburg (1871-1919)

Genel grev fikrini savundu. Alman Sosyal Demokrasi’sini reddetti, Spartakus ittifakının oluşmasına ve ardından Alman Komünist Partisi’nin kurulmasına destek verdi. Sovyet hükümetini eleştirdi. 1918/19 Alman ihtilalini yönetti. Alman askeri gücü tarafından tutuklanıp öldürüldü

 

 

Leon Troçki (1879-1940)

Önce Menşevik sonra devrimci Bolşevik. Savaş komiseri olarak Kızıl Ordunun, Sovyet Rusya’yı işgal eden müttefikleri bozguna uğratmasını sağladı. Stalin’i devirmek ve uyguladığı vahşeti durdurmak üzere Sol Muhalefet’in oluşturulmasına yardım etti. Sürekli Devrim kuramını yarattı ve Dördüncü Enternasyonal’i kurdu.