Marxists Internet Archive

 

Max Shachtman

1904-1971


För ögonblicket finns följande verk på svenska; antingen direkt i arkivet eller som länkar till andra hemsidor:

 

1933: Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem

1931: Vänsteroppositionens tio år: Dess historia och principer

1938: Lenin och Rosa Luxemburg

1938: Kinas tragedi

1940: Är Ryssland en arbetarstat?

1950: Deutschers Stalin

1967: Introduktion till Trotskijs Den kinesiska revolutionens problem