Werner Sombart

1863–1941


Werner SombartMinun peruskäsitykseni sosialismin luonteesta ja sosialisesta liikkeestä on kyllä vielä tänäänkin sama kuin kymmenen vuotta sitte. [...] yhä edelleen pidän Marxia proletaris-sosialistisen liikkeen itsestään selvän ja ainoan mahdollisen teorian luojana; yhä edelleen pidän tätä liikettä kapitalistisen yhteiskunnan välttämättömänä kehitystuloksena; yhä edelleen näen siinä kaksi pyrkimystä: kansallisten ominaisuuksien kehittymisen ja sen rinnalla yhä selvemmin havaittavan pyrkimyksen yhtenäisyyteen.
— Werner Sombart: Sosialismi ja sosialinen liike (5. painoksen esipuhe, 1905)

Kapitalismi on nykyajan historiaan kuuluva talousjärjestelmä, jonka erikoisominaisuus vaatii, että siinä kaikki taloudelliset tapahtumat ovat alistettuja yhden korkeimman päämäärän alle: ne suoritetaan jonkin rahamäärän (pääoman) lisäämistä varten. Johtavat talousyksilöt, kapitalistiset työnantajat, ovat näiden lisääntymään pyrkivien rahasummien hoitajia. He ovat pääomamahdin käskettäviä, mikä hallitsee heitä kohtalon tavoin ja jättää heille vähemmän toimintavapautta kuin höyry lokomotiville, jota se pakottaa eteenpäin ratakiskoilla. Heille asetetun tehtävän koettavat he täyttää siten, että ottavat mahdollisimman paljon työmiehiä palvelukseensa ja koettavat saavuttaa voittoa toiselta puolen maksamalla näille mahdollisimman vähän korvausta heidän suorittamastaan työstä sekä toiselta puolen myymällä mahdollisimman edullisesti näiden tuottamia tavaroita.
— Werner Sombart: Köyhälistö (1906)


Teoksia: