Friedrich Engels

Anti-Dühring

1878


Kirjoitettu: Syyskuussa 1876 — kesäkuussa 1878
Julkaistu: »Vorwärts» -lehdessä 3. tammikuuta 1877 — 7. heinäkuuta 1878. Ilmestynyt erillisenä kirjasena Leipzigissä 1878.
Suomennos: © Vesa Oittinen, Antero Tiusanen
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 5. osa, s. 177–523. Kustannusliike Edistys, Moskova (1979).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


Anti-Dühring

Herra Eugen Dühring tieteen mullistajana[1]

 


Viitteet:

[1] Anti-Dühring, tällä nimellä on jäänyt historiaan Engelsin teos Herra Eugen Dühring tieteen mullistajana. Engelsin teos ilmestyi Saksan sosiaalidemokraattisessa puolueessa käydyn ideologisen taistelun välittömänä seurauksena.
Marx ja Engels kiinnittivät ensi kertaa huomiota Dühringin teoksiin, kun tämä kirjoitti arvostelun Marxin Pääoman ensimmäisestä osasta. Arvostelu julkaistiin aikakauslehdessä »Ergänzungsblätter», 3. osa, 3. vihko. Marxin ja Engelsin kriittinen suhde Dühringiin ilmeni heidän varsinkin tammi–maaliskuussa 1868 kirjoitetuissa kirjeissään. 1870-luvun keskivaiheilla Dühringin vaikutus sosiaalidemokraatteihin tuli hyvin merkittäväksi. Aktiivisimpia dühringilaisia olivat E. Bernstein, I. Most ja F. V. Fritzsche. Vuoteen 1875 mennessä dühringilaisuus levisi vaarallisen laajalle. Siihen vaikutti erityisesti Dühringin kirjan Kansantaloustieteen ja sosialismin kriittinen historia toinen painos (ilmestyi marraskuussa 1874) ja hänen Filosofian kurssinsa ilmestyminen (viimeinen painos helmikuussa 1875). Näissä teoksissaan sosialismin kannattajaksi julistautunut Dühring hyökkäsi erityisen raivokkaasti marxismia vastaan. Se pani Liebknechtin 1. helmikuuta ja 21. huhtikuuta 1875 päivätyissä kirjeissään kehottamaan Engelsiä esiintymään Dühringiä vastaan »Volksstaatin» palstoilla.
Dühringilaisuuden voimistuminen ja sen leviäminen vastikään yhtyneen Saksan sosialistisen työväenpuolueen (perustettu toukokuussa 1875 Gothan edustajakokouksessa) jäsenten keskuudessa pakotti Engelsin keskeyttämään työnsä Luonnon dialektiikan parissa ja torjumaan uuden opin sekä puolustamaan marxismia. Tämän päätöksen hän teki toukokuun lopulla 1876. 24. toukokuuta 1876 päivätyssä kirjeessään Marxille Engels sanoi aikovansa arvostella Dühringin kirjoitelmia. Vastauksessaan toukokuun 25. päivältä Marx kannatti päättävästi tätä aikomusta. Engels ryhtyi heti työhön ja jo 28. toukokuuta hahmotteli Marxille teoksensa yleisluonnoksen ja luonteen.
Engels työskenteli Anti-Dühringin parissa kaksi vuotta: toukokuun lopulta 1876 heinäkuun alkuun 1878. Kirjan ensimmäinen jakso oli kirjoitettu pääpiirteissään vuoden 1876 syyskuun ja vuoden 1877 tammikuun välisenä aikana. Se julkaistiin artikkelisarjana tammi–toukokuussa 1877 »Vorwärts»-lehdessä nimellä Herra Eugen Dühring filosofian mullistajana. Kirjan toinen osa valmistui pääpiirteissään kesä–elokuussa 1877. Tämän osan viimeisen, 10. luvun, joka koski kansantaloustieteen historiaa, kirjoitti Marx. Tämä osa julkaistiin heinä–joulukuussa 1877 »Vorwärts»-lehden Liitteessä ja Tieteellisessä liitteessä nimellä Herra Eugen Dühring poliittisen taloustieteen mullistajana. Kirjan kolmas osa oli kirjoitettu pääpiirteissään vuoden 1877 elokuun ja vuoden 1878 huhtikuun välisenä aikana. Se julkaistiin touko–heinäkuussa 1878 »Vorwärts»-lehden Liitteessä nimellä Herra Eugen Dühring sosialismin mullistajana.
Anti-Dühringin julkaiseminen aiheutti dühringilaisten raivokasta vastarintaa. Gothassa 27.–29. toukokuuta 1877 pidetyssä puolueen sääntömääräisessä edustajakokouksessa he yrittivät kieltää Engelsin teoksen julkaisemisen puolueen pää-äänenkannattajassa. Heidän vaikutuksestaan »Anti-Dühringia» julkaistiin lehdessä suurin väliajoin. Heinäkuun alussa 1878 teos ilmestyi erillisenä kirjana, jossa oli Engelsin kirjoittama johdanto. Kirja julkaistiin nimellä: F. Engels. Herra Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft. Philosophie. Politische Oekonomie. Sozialismus (Herra Eugen Dühring tieteen mullistajana. Filosofia. Poliittinen taloustiede. Sosialismi), Leipzig 1878. Kirjan myöhemmissä saksankielisissä painoksissa oli sama nimi, mutta ilman alaotsikkoa Filosofia. Poliittinen taloustiede. Sosialismi. Kirjan toinen painos ilmestyi Zürichissä 1886. Kolmas tarkistettu ja täydennetty painos ilmestyi Stuttgartissa 1894. Se oli Anti-Dühringin viimeinen tekijän eläessä ilmestynyt painos.