Friedrich Engels

Asuntokysymyksestä

1873


Kirjoitettu: Ensimmäinen osasto vuoden 1872 ensimmäisellä puoliskolla, toinen osasto lokakuussa 1872, kolmas osasto tammikuussa 1873. Toisen painoksen esipuhe on kirjoitettu tammikuussa 1887.
Julkaistu: »Volksstaat»-lehdessä vuosina 1872–1873, sekä erillisenä kirjasena Leipzigissa 1873 (toinen painos julkaistiin vuonna 1887). Toisen painoksen esipuhe on julkaistu »Der Sozialdemokrat» -lehden 3. ja 4. n:ossa 15. ja 22. tammikuuta vuonna 1887 sekä kirjassa: F. Engels. Zur Wohnungsfrage, Hottingen–Zürich 1887.
Suomennos: Tuntematon
Lähde: Marx–Engels. Valitut teokset (6 osaa). 5. osa, s. 5–104. Kustannusliike Edistys, Moskova (1979).
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Sisällysluettelo: