Friedrich Engels

Georg Eckariukselle Lontooseen

1871


Kirjoitettu: huhtikuun 19. pnä 1871
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Marx ja Engels ammattiyhdistysliikkeestä», s. 135–137. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto, Helsinki 1947
Skannaus: Miikka Palokangas
Oikoluku, HTML: Joonas Laine


Lontoo, huhtikuun 19. pnä 1871,
122, Regent's Park Road, N.W.

Rakas Eckarius.

Ilmoitan seuraavaa Barcelonan lakoista — työn säästämiseksi suoraan englannin kielellä.

Herrat »Betl-veljekset» Barcelonassa omistavat suuren kehräämön ja kutomon, jossa työskentelee n. 900 työläistä.

He eivät maksa ainoastaan paljoa huonompaa palkkaa kuin mikään muu tämän teollisuusalan toiminimi, vaan ovat sitä paitsi alituisesti koettaneet vieläkin enemmän alentaa palkkoja korvaamalla miehet naisilla ja aikuiset työmiehet lapsilla. Äskettäin he antoivat lopputilin poikkeuksetta kaikille työmiehille, joiden he epäilivät kuuluvan yhtyneitten karstaajien, kehrääjien ja kutojien ammattiliittoon. Helmikuun 26. pnä tämän liiton jäsenet järjestivät suuren kansalaiskokouksen Betl-herrojen tehtaissa vallitsevan aseman pohtimista varten. Yksimielisesti hyväksyttiin uudet palkkamäärät, jotka, vaikka ne olivatkin jonkun verran suuremmat kuin tähän saakka voimassa olleet hinnoittelut, olivat kuitenkin paljoa alhaisemmat toisten maksamia minimipalkkoja; asetettiin edustajisto vaatimaan näiden palkkojen voimaan saattamista; jos tämä vaatimus hylätään, niin tehtaassa työskentelevien työläisten täytyy lopettaa työt.

Edustajistoa ei otettu edes vastaan, sillä herrat Betl'it kieltäytyivät ottamasta vastaan mitään muuta kuin omien työläistensä edustajistoa. Tämä uusi edustajisto esitti uuden hinnoillelulistan, mutta se torjuttiin jyrkästi. Kaikki työläiset lopettivat viipymättä työn, lukuun ottamatta noin 25 henkeä, joista suurin osa sitten yhtyi lakkoon. Tämä tapahtui helmikuun 24. pnä, joten siis työläiset ovat olleet lakossa jo kokonaista 9 viikkoa, ja liiton käytettävinä olevat varat alkavat kuivua loppuun. Muut Espanjassa olevat Internationaalin osastot koettavat kaikin voimin koota niille rahaa mutta juuri tällä hetkellä niiden täytyy tukea hyvin monia lakkoja. Puhumattakaan muista vähemmän tärkeistä lakoista, lakon ovat julistaneet Santander'in tynnyrintekijät ja Valencian nahkurit, sillä heidän isäntänsä vaativat heitä lähtemään pois ammattiliitoistaan ja Internationaalista. Niin ollen on tällä hetkellä Espanjassa lakossa n. 1500 henkeä, joita Internationaalen eri osastojen täytyy tukea.

Barcelona ja sen ympäristöt ovat Espanjan etelä-Lancashire. Siellä on paljon suuria puuvillakehräämöitä ja kutomoita, ja suurin osa tämän piirikunnan väestöstä elää puuvillateollisuudesta. Viime aikoina työläiset ovat saaneet paljon kärsiä englantilaisten kankaiden kilpailusta, ja Espanjassa tekisi erittäin voimakkaan vaikutuksen, jos Lancashire'in puuvillatyöläiset tekisivät jotakin Espanjan puuvillakehrääjien ja konekutojain hyväksi. Vilkas ja kiinteä kauppayhteys maailman eri maiden välillä on vienyt siihen, että jokainen tapahtuma, joka koskee yhden maan yhteiskuntaa, vaikuttaa väistämättömästi kaikkiin muihinkin maihin; eikä ole mitään ihmettelemistä siinä, jos yleinen palkanalennus Espanjan puuvillateollisuudessa (ja tämä on kiertämätöntä, jos tämä lakko epäonnistuu) johtaa loppujen lopuksi palkanalennukseen myös etelä-Lancashire'ssa.

(Raha-avun muoto — lahjoitukset tai lainat — pitäisi jättää itsensä avunantajien harkinnan varaan. Avustuksen välittämisen voi neuvosto ottaa huolekseen, tai avunantajat voivat lähettää rahat välittömästi, sillä osoite on tietty.)

Sydämellisin terveisin
Sinun F. E.