Friedrich Engels

Filipp Kuhnenille Antverpeniin

1871


Kirjoitettu: huhtikuun 5. pnä 1871
Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Marx ja Engels ammattiyhdistysliikkeestä», s. 131–133. Suomen Ammattiyhdistysten Keskusliitto, Helsinki 1947
Skannaus: Miikka Palokangas
Oikoluku, HTML: Joonas Laine


Lontoo, huhtikuun 5. pnä 1871
Kansainvälisen työväenyhdistyksen pääneuvosto,
256 High Holborn, W.C.

Kansalaiselle F. Kuhnen'ille, Antverpen.[1]

Kunnioitettava kansalainen!

Kuten jo ilmoitin Teille viime kirjeessäni, pidin velvollisuutenani esittää kirjeenne sisällön joka koskee sikarityöläisten lakkoa, keskusneuvostolle sen eilisessä iltaistunnossa. Samalla pyysin neuvostoa antamaan antverpenilaisille jäsenille kaikkea mahdollista apua ja tukea.

Ehdotukseni sai pontevaa kannatusta, sitä kannatti varsinkin kansalainen Cohen, Lontoon sikarityöläisten puheenjohtaja, joka ilmoitti neuvostolle, että hänen liittonsa sikarityöläiset päättivät antaa antverpenilaisille tovereille 150 punnan, t.s. noin 3750 frangin lainan; että täällä työskentelevien belgialaisten sikarityöläisten yhdistys myönsi 20 puntaa; että hänen yhdistyksensä on ottanut yhteyden toiseen täkäläiseen liittoon, Liverpoolin sikarityöiäisten liittoon, pyytäen niitä myöntämään varoja lakon tukemiseksi jne.

Sitten liitto päätti yksimielisesti:

  1. Laatia viipymättä kehoituksen Lontoon ja maaseudun englantilaisille trade-unioneille (sociétés de resistence), painattaa sen ja lähettää kaikille liitoille saadakseen ne esiintymään antverpeniläisten lakkojen hyväksi.
  2. Lähettää neuvoston puolesta edustajistoja Lontooseen keskitettyihin suuriin liittoihin, joiden kanssa olemme yhteydessä, niiden taivuttamiseksi samaan.

Koska olen saanut tietää kansalaiselta Cohen'iltä että Te olette jo ryhtynyt välttämättömiin toimenpiteisiin estääksenne Antverpenin tehtailijoita ottamasta palvelukseensa hollantilaisia sikarityöläisiä, ja että mainitunlaisilla yrityksillä ei täällä Englannissa ole minkäänlaisia menestymisen mahdollisuuksia, niin minulle ei jää muuta keinoa kuin kirjoittaa Teitä varten pieni kirjoitus saksalaiseen lehteemme, leipzigiläiseen »Volksstaat»-lehteen, jossa kerron siitä, miten lakko syntyi ja kehoitan saksalaisia sikarityöläisiä ehkäisemään kaikenlaisen työläisten palkkaamisen Antverpeniin lähettämistä varten, ja jos mahdollista, lainaamaan meille rahaa lakon tukemiseksi. Tämä kirjoitus julkaistaan ensi viikolla; sitä paitsi pyysin erikoisesti toimittajaa harrastamaan teidän asiaanne.

Millainen menestys kaikilla näillä askeleilla tulee olemaan, sitä on vaikea ennakolta arvioida. Jos Englannin liitot suostuvat antamaan meille lainan, kuluu useita viikkoja ennen kuin välttämättömät muodollisuudet on saatu päätetyiksi. Saksalaiset liitot tuskin kykenevät antamaan lainaa, sillä sota on luultavasti tehnyt ne rutiköyhiksi.

Toistaiseksi olkaa hyvä ja pitäkää minua lakkoa koskevien tapahtumain tasalla, jotta tarpeen tullen voisin toimia myöhästymättä. Onko totta, kuten kansalainen Cohen väittää, että 3000 Brysselin sikarityöläistä on myös julistanut lakon? Neuvostolle ei siitä ole mitään ilmoitettu, ja jos asia on todellakin niin, niin brysseliläiset ovat suuresti syyllisiä, sillä kuinka voimme toimia, ellei meille mitään ilmoiteta?

Jokin aika sitten ovat meille lakanneet saapumasta neuvostolle tarkoitetut »Werker»-lehden numerot. Pääneuvoston täytyy saada kaksi kappaletta jokaista lehteämme, — toinen menee kirjastoon, jonne keräämme täydellisen kokoelman kaikkia näitä lehtiä, jotta niitä voitaisiin käyttää kaikkien maiden proletaarisen liikkeen tulevaa historiaa varten, ja toinen menee sen maan sihteerille, jossa lehteä julkaistaan. Olisi hyvin valitettavaa, jos »Werker» lakkaisi tulemasta meille, olemme aina lukeneet sitä suurella mielenkiinnolla.

150 puntaa täytyy lähettää Teille tänään. Jos ne eivät ole tulleet vuorokauden kuluessa Teidän saatuanne tämän kirjeen, olkaa hyvä ja kirjoittakaa viipymättä kansalaiselle Cohen'ille, jonka osoite Teillä on.

Pidän velvollisuutenani tehdä kaiken mahdollisen Antverpenin työläisten hyväksi, joita minulla on kunnia edustaa täällä neuvostossa; mutta olkaa hyvä ja tiedoittakaa minulle kalkki, mitä tapahtuu.

Ottakaa vastaan veljelliset terveiseni.
Friedrich Engels.

 


[1] Tuntemattomalla käsialalla kirjoitettu kopio — K. Marxin ja F. Engelsin teosten toimituksen huomautus.