Vladimir Lenin

Teokset


Osa 23

Elokuu 1916 — maaliskuu 1917


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 23. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1959.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1916
Syntymässä olevasta »imperialistisen ekonomismin» suunnasta 1–10
Vastaus P. Kijevskille (J. Pjatakoville) 11–17
Marxilaisuuden irvikuvasta ja »imperialistisesta ekonomismista» 18–69
  1. Marxilaisten suhde sotiin ja »isänmaan puolustamiseen» 19
  2. »Meidän käsityksemme uudesta aikakaudesta» 26
  3. Mitä on taloudellinen analyysi? 31
  4. Norjan esimerkki 39
  5. »Monismista ja dualismista» 46
  6. Muita P. Kijevskin koskettelemia ja vääristelemiä poliittisia kysymyksiä 56
  7. Yhteenveto. Aleksinskin menetelmiä 68
Proletaarisen vallankumouksen sotilaallinen ohjelma 70–81
  I 70
  II 73
  III 76
Eksyksissä kolmen männyn keskellä 82–83
Tervehdys Italian sosialistisen puolueen edustajakokoukselle 84–87
»Aseistariisuutumis»-tunnuksesta 88–99
  I 88
  II 90
  III 93
  IV 95
Imperialismi ja sosialistisen liikkeen hajaannus 100–115
Sveitsin sosialidemokraattisen puolueen edustajakokouksessa marraskuun 4 pnä 1916 pidetty puhe 116–119
Erillisrauhasta 120–128
Koko kymmenikkö »sosialistisia» ministereitä 129–131
Sveitsin sosialidemokraattisen puolueen zimmerwaldilaisen vasemmiston tehtävät 132–143
  I. Suhtaantuminen sotaan ja porvarilliseen hallitukseen yleensä 133
  II. Kallis aika ja joukkojen sietämättömän vaikea taloudellinen asema 134
  III. Erikoisen ajankohtaiset demokraattiset uudistukset ja poliittisen taistelun ja parlamentarismin hyväksikäyttö 137
  IV. Puolueen lähimmät tehtävät propagandan, agitaation ja organisaation alalla 138
  V. Sveitsin sosialidemokraattien kansainväliset tehtävät 142
Teesit Sveitsin sosialidemokraattisen puolueen suhtaantumisesta sotaan 144–146
Sotakysymystä koskevia periaatteellisia näkökohtia 147–156
Isänmaan puolustusta koskevan kysymyksen asettelusta 157–158
Nuorisointernationale. (Kirjoitelma) 159–162
Opportunismin puolustamisyrityksiä 163–166
Tshheidzen ryhmä ja sen merkitys 167–171
 
1917
Porvarillinen pasifismi ja sosialistinen pasifismi 173–194
  1. kirjoitus (eli luku). Käänne maailmanpolitiikassa 175
  2. kirjoitus (eli luku). Kautskyn ja Turatin pasifismi 179
  3. kirjoitus (eli luku). Ranskan sosialistien ja syndikalistien pasifismi 185
  4. kirjoitus (eli luku). Zimmerwald tienhaarassa 190
Avoin kirje Boris Souvarinelle 195–205
Vetoomus kansainväliselle sosialistiselle toimikunnalle ja kaikille sosialistisille puolueille. Alustava teesiluonnos 206–218
V. A. Karpinskille 219–221
Avoin kirje Charles Nainelle, Bernin kansainvälisen sosialistisen toimikunnan jäsenelle 222–231
Työläisille, jotka tukevat taistelua sotaa ja oman hallituksensa puolelle siirtyneitä sosialisteja vastaan 232–239
Esitelmä vuoden 1905 vallankumouksesta 240–257
Kaksitoista lyhyttä teesiä H. Greulichin isänmaanpuolustus-kannasta 258–264
Puolueettomuuden suojelua 265–267
Käänne maailmanpolitiikassa 268–277
Tilastotiede ja sosiologia 278–285
  Alkulause 278
  Kansallisten liikkeiden historiallinen tilanne 278
  1. luku. Hieman tilastotietoja 280
    I 280
    II 284
Kuviteltu vaiko todellinen suo? 286–290
Ehdotus sotakysymystä koskevaan päätöslauselmaehdotukseen tehtävistä muutoksista 291
Erään sosialistisen puolueen erään lyhyen elämänkauden historiikkia 292–295
Vuoden 1917 maaliskuun 4 (17) pn teesien luonnos 296–300
Sähke Venäjälle matkustaville bolshevikeille 301
Ilmoitus »Volksrecht» lehdelle 302
Kirjeitä kaukaa 303–350
  Kirjeitä kaukaa. 1. kirje. Ensimmäisen vallankumouksen ensimmäinen vaihe 305
  Kirjeitä kaukaa. 2. kirje. Uusi hallitus ja proletariaatti 317
  Kirjeitä kaukaa. 3. kirje. Proletaarisesta miliisistä 328
  Kirjeitä kaukaa. 4. kirje. Miten voidaan aikaansaada rauha? 341
  Kirjeitä kaukaa. 5. kirje. Vallankumouksellisen proletaarisen valtiorakennustyön tehtävät 348
Vankeudessa nääntyville tovereille 351–357
Venäjän vallankumous ja kaikkien maiden työläisten tehtävät 358–362
VSDTP:n tehtävistä venäjän vallankumouksessa. Referaatti 363–369
Tasavaltalaisten shovinistien juonittelua 370–373
VSDTP:n KK:n ulkomaisen kollegion päätöslauselma 374–375
Jäähyväiskirje Sveitsin työläisille 376–383
 
Huomautuksia 385–410
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 411–418
 
Kuvat
V. I. Leninin kuva. — Vuosi 1917 X–1
V. I. Leninin »Kirjeitä kaukaa. 2. kirje. Uusi hallitus ja proletariaatti» käsikirjoituksen ensi sivu. — Maaliskuun 22 (9) pnä 1917 318–319
Ensimmäinen sivu lentolehtisestä: »Vankeudessa nääntyville tovereille». — Vuosi 1917 353
 
Lataa Teosten 23. osa kokonaisena