Vladimir Lenin

Teokset


Osa 22

Joulukuu 1915 — heinäkuu 1916


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 22. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1959.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1914–1915
Uusia tietoja kapitalismin kehityslaeista maanviljelyksessä. I vihko. Kapitalismi ja maanviljelys Amerikan Yhdysvalloissa 1–92
  1. Kolmen tärkeimmän alueen luonteenomaiset piirteet. Siirtoasutettava länsi ja homesteadit 7
  2. Pohjoinen teollisuusalue 11
  3. Entinen orjanomistukselleen etelä 12
  4. Farmien keskikoko. »kapitalismin rappeutuminen» etelässä 16
  5. Maanviljelyksen kapitalistinen luonne 20
  6. Voimaperäisimmän maanviljelyksen alueet 25
  7. Koneet ja palkkatyö maanviljelyksessä 32
  8. Suurtaloudet syrjäyttävät pientalouksia. Viljellyn maan määrä 37
  9. Jatkoa. Numerotietoja farmien arvosta 43
  10. Tavallisten taloustutkimusmenetelmien puutteellisuudet. Marx maanviljelyksen erikoisuuksista 47
  11. Pien- ja suurtalouksien tarkempaa vertailua 54
  12. Erilaiset taloustyypit maanviljelyksessä 61
  13. Miten pientuotannon joutumista suurtuotannon syrjäyttämäksi maanviljelyksessä peitellään 67
  14. Pienviljelijäin pakkoluovutus 74
  15. Vertailukuva teollisuuden ja maanviljelyksen kehityksestä 82
  16. Yhteenvedot ja johtopäätökset 90
Esipuhe N. Buharinin kirjaseen »Maailmantalous ja imperialismi» 93–98
Opportunismi ja II Internationalen vararikko 99–111
  I 99
  II 103
  III 105
 
1916
Toisen sosialistikonferenssin koollekutsumista koskevan päätöslauselman luonnos 112
Vuoden 1916 huhtikuun 24 pn konferenssista. Edustajiston ehdotus 113
Puhe kansainvälisessä joukkokokouksessa Bernissä helmikuun 8 pnä 1916 114–117
Opposition tehtävistä Ranskassa. (Kirje toveri Sajaroville) 118–122
Onko organisaatiokomitealla ja Tshheidzen ryhmällä omaa linjaa? 123–128
Rauha ilman aluevaltauksia ja Puolan riippumattomuus päivän tunnuksina Venäjällä 129–132
Wilhelm Kolb ja Georgi Plehanov 133–134
Sosialistinen vallankumous ja kansakuntien itsemääräämisoikeus. (Teesit) 135–149
  1. Imperialismi, sosialismi ja sorrettujen kansakuntien vapauttaminen 135
  2. Sosialistinen vallankumous ja taistelu demokratian puolesta 136
  3. Itsemääräämisoikeuden merkitys ja suhde federaatioon 138
  4. Kansakuntien itsemääräämistä koskeva kysymys vallankumouksellisen proletariaatin kannalta asetettuna 139
  5. Marxilaisuus ja proudhonilaisuus kansallisuuskysymyksessä 141
  6. Kolme valtiotyyppiä kansakuntien itsemääräämisen kannalta 142
  7. Sosialishovinismi ja kansakuntien itsemäärääminen 144
  8. Proletariaatin konkreettiset tehtävät lähitulevaisuudessa 145
  9. Venäjän ja Puolan sosialidemokraattien ja II Internationalen suhtautuminen itsemääräämiseen 146
Ulkomaisten järjestöjen komitean kirje VSDTP:n jaostoille 150–153
»Rauhanohjelmasta» 154–161
VSDTP:n keskuskomitean ehdotus toiselle sosialistikonferenssille 162–172
Kahtiajakautuminen vaiko mätäneminen? 173–174
Saksalaisesta ja ei-saksalaisesta shovinismista 175–177
Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena. Yleistajuinen esitys 179–294
  Alkulause 181
  Alkulause ranskalaiseen ja saksalaiseen painokseen 183
  I 183
  II 183
  III 185
  IV 186
  V 187
    I. Tuotannon keskittyminen ja monopolit 190
    II. Pankit ja niiden uusi osuus 203
    III. Finanssipääoma ja finanssioligarkia 218
    IV. Pääoman maastavienti 232
    V. Maailmanjako kapitalistiliittojen kesken 237
    VI. Maailmanjako suurvaltain kesken 245
    VII. Imperialismi kapitalismin erikoisena vaiheena 256
    VIII. Kapitalismin loismaisuus ja mätäneminen 266
    IX. Imperialismin kritiikkiä 275
    X. Imperialismin paikka historiassa 288
Juniuksen kirjasen johdosta 295–310
Itsemääräämisestä käydyn väittelyn yhteenvetoja 311–352
  1. Sosialismi ja kansakuntien itsemäärääminen 312
  2. Onko demokratia »mahdollista» imperialismin vallitessa? 316
  3. Mikä on aluevaltausta? 319
  4. Aluevaltausten puolesta vaiko aluevaltauksia vastaan? 322
  5. Miksi sosialidemokratia vastustaa aluevaltauksia? 326
  6. Voidaanko tässä kysymyksessä asettaa siirtomaat »Euroopan» vastakohdaksi? 328
  7. Marxilaisuus vaiko proudhonilaisuus? 331
  8. Hollannin ja Puolan internationalistisosialidemokraattien asenteen erilaisuudet ja yhtäläisyydet 339
  9. Engelsin kirje Kautskylle 343
  10. Irlannin kapina vuonna 1916 345
  11. Loppusanat 350
 
Huomautuksia 353–370
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 371–377
 
Kuvat
Kansilehti V. I. Leninin kirjasta »Uusia tietoja kapitalismin kehityslaeista maanviljelyksessä. I vihko. Kapitalismi ja maanviljelys Amerikan Yhdysvalloissa». — 1917 3
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »VSDTP:n keskuskomitean ehdotus toiselle sosialistikonferenssille». — Helmi–maaliskuu 1916 163
V. I. Leninin kirjan »Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena» kansi. — 1917 180–181
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Imperialismi kapitalismin korkeimpana vaiheena». — Tammi–kesäkuu 1916 188–189
 
Lataa Teosten 22. osa kokonaisena