Vladimir Lenin

Teokset


Osa 21

Elokuu 1914 — joulukuu 1915


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 21. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1958.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
Vallankumouksellisen sosialidemokratian tehtävät Euroopan sodassa 1–5
  Venäjän sosialidemokratia Euroopan sodasta 1
  Sosialidemokraattien ryhmän päätöslauselma 1
Euroopan sota ja kansainvälinen sosialismi 6–9
Sota ja Venäjän sosialidemokratia 11–20
Sosialistisen Internationalen tila ja tehtävät 21–27
Kirje »Vorwärtsille» ja Wiener »Arbeiter-Zeitungille» 28
Karl Marx. (Lyhyt elämäkerrallinen katsaus ja marxilaisuuden esitys) 29–77
  Alkulause 31
  Marxin oppi 36
    Filosofinen materialismi 37
    Dialektiikka 39
    Materialistinen historiankäsitys 41
    Luokkataistelu 43
  Marxin taloudellinen oppi 45
    Arvo 46
    Lisäarvo 47
    Pääoman kasautuminen 49
    Kapitalistisen kasautumisen historiallinen tendenssi 50
    Keskimääräisen voiton suhdeluku 51
    Maankorkoteoria 52
    Kapitalismin kehitys maanviljelyksessä 54
    Sosialismi 56
    Proletariaatin luokkataistelutaktiikka 60
  Kirjallisuus 65
Eräs sodasta puhuva saksalainen ääni 78–79
Kuollut shovinismi ja elävä sosialismi. (Kuinka Internationale voidaan jälleenrakentaa?) 80–87
Isovenäläisten kansallisuusylpeydestä 88–92
Entä mitä edelleen? (Työväenpuolueiden tehtävistä opportunismin ja sosialishovinismin suhteen) 93–100
Millaista »yhtenäisyyttä» Larin julisti Ruotsin Edustajakokouksessa? 101–103
Venäläiset südekumit 104–110
»Nashe slovon» toimitukselle 111—114
Poliisi ja taantumukselliset Saksan sosialidemokratian yhtenäisyyttä suojelemassa 115–117
Lontoon konferenssista 118–120
Vieraan lipun alla 121–144
  I 125
  II 131
  III 136
VSDTP:n ulkomaisten jaostojen konferenssi 145–151
  Konferenssin päätöslauselmat 145
    Sodan luonteesta 145
    »Isänmaan puolustamisen» tunnuksesta 146
    Vallankumouksellisen sosialidemokratian tunnukset 147
    Opportunismi ja II Internationalen vararikko 148
    III Internationale 149
    Pasifismi ja rauhan tunnus 149
    Tsaristisen monarkian tappio 150
    Suhtautuminen muihin puolueisiin ja ryhmiin 150
VSDTP:n keskuskomitean kirje »Nashe slovon» toimitukselle 152–155
Mitä todisti VSDT:n duumaryhmän oikeusjuttu? 159–165
Lontoon konferenssin johdosta 166–168
Kansalaissota-tunnuksen valaisemiseksi 169–170
Sosialishovinistien sofismeja 171–175
Kysymys internationalistien yhdistämisestä 176–180
Porvarilliset ihmisystävät ja vallankumouksellinen sosialidemokratia 181–183
Platonisen internationalismin vararikko 184–189
Taistelusta sosialishovinismia vastaan 190–194
II Internationalen vararikko 195–250
  I 198
  II 203
  III 208
  IV 214
  V 218
  VI 224
  VII 232
  VIII 241
  IX 247
Englantilainen pasifismi ja englantilainen teorian vieroksunta 251–257
Miten taantumuksen liehakoiminen yhdistetään demokratialeikkiin? 258–261
Saksalaisen opportunismin perusteos sodasta 262–266
Oman hallituksen tappiosta imperialistisessa sodassa 267–273
Asiaintilasta Venäjän sosialidemokratiassa 274–279
»Rauhan» tunnuksen arvioinnista 280–282
Rauhan kysymys 283–288
Sosialismi ja sota. (VSDTP:n suhtautuminen sotaan) 289–333
  Alkulause ensimmäiseen (ulkomailla ilmestyneeseen) painokseen 291
  Alkulause toiseen painokseen 292
  I luku. Sosialismin periaatteet ja vuosien 1914–1915 sota 293
    Sosialistien suhtautuminen sotiin 293
    Uuden ajan sotien historialliset tyypit 294
    Hyökkäys- ja puolustussodan välinen ero 294
    Nykyinen sota on imperialistista sotaa 295
    Sota suurimpien orjanomistajien välillä orjuuden säilyttämiseksi ja lujittamiseksi 296
    »Sota on politiikan jatkamista toisin» (nimenomaan väkivaltaisin) »keinoin» 298
    Belgian esimerkki 299
    Minkä puolesta Venäjä sotii? 300
    Mitä on sosialishovinismi? 300
    Baselin manifesti 301
    Väärää vetoamista Marxiin ja Engelsiin 302
    II internationalen vararikko 303
    Sosialishovinismi on loppuunvietyä opportunismia 303
    Yhtenäisyys opportunistien kanssa merkitsee työläisten ja »oman» kansallisen porvariston liittoa, kansainvälisen vallankumouksellisen työväenluokan hajottamista 305
    »Kautskylaisuus» 305
    Marxilaisten tunnus on vallankumouksellisen sosialidemokratian tunnus 307
    Esimerkki veljeilystä ampumakaivannoissa 307
    Illegaalisen järjestön merkitys 308
    »Oman» hallituksen tappiosta imperialistisessa sodassa 309
    Pasifismista ja rauhantunnuksesta 309
    Kansakuntien itsemääräämisoikeudesta 310
  II luku. Luokat ja puolueet Venäjällä 311
    Porvaristo ja sota 311
    Työväenluokka ja sota 313
    Venäjän sosialidemokraattinen työväenryhmä valtakunnanduumassa ja sota 314
  III luku. Internationalen jälleenrakentaminen 317
    Sosialishovinistien ja »keskustan» metodi 318
    Asiaintila opposition keskuudessa 319
    Venäjän sosialidemokraattinen työväenpuolue ja III Internationale 323
  IV luku. Kahtiajakaantumisen historia ja sosialidemokratian nykyinen asema Venäjällä 325
    »Ekonomistit» ja vanha »Iskra» (1894–1903) 326
    Menshevismi ja bolshevismi (1903–1908) 326
    Marxilaisuus ja likvidaattoruus (1908–1914) 327
    Marxilaisuus ja sosialishovinismi (1914–1915) 329
    Nykyinen asiaintila Venäjän sosialidemokratiassa 330
    Puolueemme tehtävät 332
Euroopan yhdysvaltojen tunnuksesta 334–338
Euroopan yhdysvaltojen tunnuksesta. »Sotsial-demokratin» toimituksen huomautus VSDTP:n keskuskomitean manifestiin sodasta 339
Zimmerwaldin vasemmiston päätöslauselmaehdotus 340–343
Ranskalaisen sosialistin rehellistä puhetta 344–352
Imperialismi ja sosialismi Italiassa. (Reunahuomautuksia) 353–362
Vetoomus sodan johdosta 363–365
Kiitos avomielisyydestä 366–367
Kansainväliselle sosialistiselle toimikunnalle (K. S. T.) 368–373
Venäjän tappio ja vallankumouksellinen kriisi 374–378
Ensi askel 379–385
Vallankumoukselliset marxilaiset kansainvälisessä sosialistikonferenssissa syyskuun 5–8 pnä 1915 386–390
Tosi-internationalistit: Kautsky, Axelrod ja Martov 391–397
Muutamia teesejä. Toimitukselta 398–401
Vallankumouksellinen proletariaatti ja kansakuntien itsemääräämisoikeus 402–411
Vallankumouksen kahdesta linjasta 412–417
Äärimmäisyyden rajalla 418–419
»Sosialistisen propagandaliiton» sihteerille 420–426
Sosialishovinistisen politiikan verhoamista internationalistisilla fraaseilla 427–435
Opportunismi ja II Internationalen vararikko 436–452
 
Huomautuksia 453–478
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 479–488
 
Kuvat
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Karl Marx». — Heinäkuu–marraskuu 1914 32–33
Etusivu sanomalehdestä »Sotsial-demokrat», No 40, maaliskuun 29 pltä 1915; tällä sivulla julkaistiin V. I. Leninin kirjoitukset »Mitä todisti VSDT:n duumaryhmän oikeusjuttu?» ja »Lontoon konferenssin johdosta» 157
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Vallankumouksellinen proletariaatti ja kansakuntien itsemääräämisoikeus». — V. 1915 (saksan kielellä) 403
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin kirjeestä »'Sosialistisen propagandaliiton' sihteerille». — Marraskuu 1915 (englannin kielellä) 421
 
Lataa Teosten 21. osa kokonaisena