Vladimir Lenin

Teokset


Osa 15

Maaliskuu 1908 — elokuu 1909


Suomennos: Tuntematon
Lähde: Vladimir Lenin, »Teokset», 15. osa. Suomennos neljännestä venäjänkielisestä painoksesta. Karjalan ASNT:n valtion kustannusliike, Petroskoi 1957.
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Esipuhe IX
         
1908
Suoralle tielle 1–8
Venäjän vallankumouksen »luonteesta» 9–15
Marxilaisuus ja revisionismi 17–27
Tallattua tietä! 28–35
Kadettien ja lokakuulaisten liittoko? 36–37
Venäjän vallankumouksen arviointia 38–51
Toisen kutsunnan kadetit 52–56
Agraarikysymys Venäjällä XIX vuosisadan lopulla 57–134
  I 59
  II 70
  III 79
  IV 93
  V 104
  VI 113
  VII 121
Nykyisen hajaannuksen eräistä piirteistä 135–145
Sosialidemokratian agraariohjelma Venäjän vallankumouksessa. Referaatti 146–169
Tulenarkaa ainesta maailman politiikassa 170–177
Toimitukselta 178–179
Sotakiihkoinen militarismi ja sosialidemokratian militarisminvastainen taktiikka 180–190
  I 180
  II 182
  III 186
Leo Tolstoi Venäjän vallankumouksen kuvastimena 191–198
Englannin ja Saksan työläisten rauhanmielenosoitus 199–202
Ylioppilasliike ja nykyinen poliittinen tilanne 203–209
Balkanin ja Persian tapahtumat 210–221
Kansainvälisen sosialistisen toimiston istunto 222–238
P. Maslov hysterian vallassa 239–247
Muutamia huomautuksia P. Maslovin »vastauksen» johdosta 248–259
Nykyhetken arvioinnista 260–273
Kuinka Plehanov ja kumpp. puolustavat revisionismia 274–278
Kahden kirjeen johdosta 279–296
Keskustelut agraarikysymyksestä III duumassa 297–311
VSDTP:n viides (yleisvenäläinen) konferenssi joulukuun 21–27 pnä 1908 (tammikuun 3–9 pnä 1909) 313–323
  1. Päätöslauselmaehdotus nykyisestä ajankohdasta ja puolueen tehtävistä 315
  2. Direktiivejä organisaatiokysymystä valmistelevalle valiokunnalle 319
  3. Käytännölliset ohjeet sosialidemokraattiselle duumaryhmälle budjettiäänestyksiä koskevasta kysymyksestä 320
    Ensimmäinen variantti 320
    Toinen variantti 320
  4. Lisäys päätöslauselmaehdotukseen »sosialidemokraattisesta duumaryhmästä» 322
  5. Bolshevikkien ilmoitus. Tosiasioihin perustuva ilmoitus 323
 
1909
Kuinka sosialistivallankumoukselliset tekevät yhteenvetoja vallankumouksesta ja kuinka vallankumous on tehnyt yhteenvedon sosialistivallankumouksellisista 324–338
Tielle 339–350
»Vuorossaolevat kysymykset» kirjoituksen johdosta 351–354
Proletariaatin taistelun päämäärä vallankumouksessamme 355–375
  I 355
  II 363
  III 366
  IV 370
  V 374
Saksan sosialidemokraattisen työväenpuolueen hallinnolle 376–378
Bolshevismin irvikuva 379–390
Porvariston »vasemmistolaistuminen» ja proletariaatin tehtävät 391–398
Työväenpuolueen suhteesta uskontoon 399–410
Luokat ja puolueet suhteessaan uskontoon ja kirkkoon 411–420
»Proletarin» laajennetun toimituskunnan neuvottelukokous kesäkuun 8–17 (21—30) pnä 1909 421–448
  Tiedonanto »Proletarin» laajennetun toimituskunnan neuvottelukokouksesta 423
  Puhe bolshevikkien tehtävistä puolueessa kesäkuun 11 (24) pnä 433
  Puhe ja päätöslauselmaehdotus bolshevikkien tehtävistä duumatoiminnan suhteen 435
  »Proletarin» laajennetun toimituskunnan neuvottelukokouksen päätöslauselmat 439
    1. Otzovismista ja ultimatismista 439
    2. Bolshevikkien tehtävät puolueessa 443
    3. Agitaatio puolueesta irrallisen bolshevistisen edustajakokouksen tahi bolshevistisen konferenssin puolesta 446
    4. Puoluekoulusta, jota järjestetään ulkomailla N. N:ssä 447
    5. Toveri Maksimovin erkaantumisesta 448
Likvidaattoruuden likvidoiminen 449–457
Tsaarin Euroopan-matka ja eräiden mustasotnialaisen duuman edustajain Englannin-matka 458–463
M. Ljadovin »Proletarin» toimitukselle lähettämän kirjeen johdosta 464
Kirje Caprin puoluekoulun järjestäjille 465–466
Bolshevistisen keskuksen kirje Caprin koulun neuvostolle. Luonnos 467–468
Kirje Caprin puoluekoulun oppilaille: tovereille Julille, Vanjalle, Savelille, Ivanille, Vladimirille, Stanislaville ja Fomalle 469–475
 
Huomautuksia 477–500
Tietoja V. I. Leninin elämästä ja toiminnasta 501–509
 
Kuvat
Etusivu »Proletari» lehden 27. numerosta (huhtikuun 8) maaliskuun 26 pnä 1908; sillä julkaistiin V. I. Leninin artikkelit »Venäjän vallankumouksen 'luonteesta'» ja »duuman budjettioikeuksien laajentamista koskevista keskusteluista» 11
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Leo Tolstoi Venäjän vallankumouksen kuvastimena». — V. 1908 193
Etusivu VSDTP:n pää-äänenkannattajan »Sotsial-Demokrat» lehden 2. numerosta tammikuun 28 (helmikuun 10) pnä 1909; sillä julkaistiin V. I. Leninin artikkeli »Tielle» 341
Ensimmäinen sivu V. I. Leninin käsikirjoituksesta »Puhe bolshevikkien tehtävistä puolueessa» kesäkuun 11 (24) pnä. — 434–435
 
Lataa Teosten 15. osa kokonaisena