Karl Kautsky

Köyhälistön vallankumous ja sen ohjelma

1922


Julkaistu: Saksankielinen alkuteos 1922
Suomennos: J. Pärssinen, V. Torniainen
Lähde: Karl Kautsky. Köyhälistön vallankumous ja sen ohjelma. Kustannusosakeyhtiö Kansanvalta, Helsinki 1925.
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


 

Sosialismiin siirtymisen ohjelma

 1. Tehtävä
 1. Valtiollinen vallankumous
  1. Porvarillinen vallankumous
  2. Köyhälistön vallankumous
   1. Kansanvalta
   2. Vallankumouksen eteenpäinpakottaminen
   3. Vastavallankumous
   4. Kokoomuspolitiikka
  3. Siirtymiskauden valtio
   1. Valtio ja sosialismi
   2. Marxilainen käsitys siirtymiskauden valtiosta
   3. Työläisen palkka ministerin palkkana
   4. Edustajain erottaminen
   5. Toimeenpaneva ja lakiasäätävä valta
   6. Diktatuuri
 1. Taloudellinen vallankumous
  1. Kuluttajat ja tuottajat
   1. Kapitalismin vallitessa
   2. Sosialismin vallitessa
  2. Työn tuloksen jakaminen
  3. Omaisuus ja järjestely
  4. Porvarillinen ja proletaarinen vallankumous
   1. Taloudellinen porvarillinen vallankumous
   2. Köyhälistön taloudellinen vallankumous
   3. Pakkoluovutus vaiko lunastus
  5. Suunnitelmanmukainen talous
  6. Byrokratia
  7. Yksityinen aloite
  8. Sosialisoimisen muodot
   1. Sosialisoiminen ja yhteiskunnallinen uudistus
   2. Sosialisoimisen lähtökohtia
   3. Tuotanto-osuuskunta
   4. Kiltasosialismi
   5. Yhteisötaloudelliset järjestöt
   6. Sosialismi ja voitto
   7. Sosialisoimisen laajuus
  9. Maatalous
   1. Metsä
   2. Maan yhteisomistus
   3. Suurliikkeiden sosialisoiminen
   4. Pikkuliikkeen sosialisoiminen
   5. Maatalouden industrialisoiminen
  10. Raha
   1. Rajaton setelirahan liikkeelle laskeminen
   2. Rahan poistaminen
   3. Sosialistinen raha
   4. Pankit
  11. Loppu