Karl Kautsky (toim.)

Sosialismin historia I

1895


Julkaistu: Saksankielinen alkuteos »Die Vorläufer des neueren Sozialismus» 1895
Suomennos: Väinö Jokinen
Lähde: Sosialismin historia. Uudemman sosialismin edeltäjät. I. Platonista uudestikastajiin. Tampereen Työväen Sanomalehti O. Y. Ensimmäinen suomenkielinen painos 1908. Tässä julkaistu teksti perustuu vuonna 1922 julkaistuun kolmanteen painokseen.
Skannaus, oikoluku, HTML: Joonas Laine


Sosialismin historia

E. Bernsteinin, C. Hugon, K. Kautskyn, P. Lafarguen, Franz
Mehringin ja G. Pletchanowin kuvaamana.

Uudemman sosialismin edeltäjät.
I. Platonista uudestikastajiin.

Kirjoittanut Karl Kautsky.

 


 

 

Katso myös teoksen toinen nide:

Sosialismin historia II. Thomas Moresta Ranskan vallankumouksen aattoon.