Karl Kautsky

Parlamentarismi, kansanlainsäädäntö ja sosialidemokratia

1893


Saksankielinen alkuteos: 1893
Suomennos: 1907, O.–Y. Arbetarenin kirjapaino, Helsinki.
Suomentaja: Alpo Kupiainen
Skannaus, HTML: Joonas Laine
Oikoluku: Joonas Laine & Miika Salo


Sisällysluettelo:

Esipuhe
I. Johdanto
II. Välitön lainsäädäntö historiantakaisena aikana
III. Välitön lainsäädäntö sivistyksen alkuaikoina
IV. Kansanvalta Vanhanajan kaupungeissa
V. Edustusjärjestelmä
VI. Monarkistinen ja parlamentarinen itsevaltaisuus
VII. Uudenajan demokratia
VIII. Rittinghausenin ehdotus
IX. Lakien laatiminen
X. Lakien täytäntöönpano
XI. Oikeudenhoito ja sanomalehdistö
XII. Parlamentarismi ja Englannin puolueet
XIII. Parlamentarismi ja työtätekevät luokat
XIV. Välitön kansanlainsäädäntö ja luokkataistelu