Evert Huttunen

Sosialidemokraattinen puoluejohto ja kansalaissota

1918


Lukijalle.

Kun allekirjoittanut oli julkaissut »Suomen Sosiali-demokraatti» -nimisen sanomalehden n:ssa 4–31 kuluvana vuonna sarjan kirjoituksia otsakkeella »Sosiali-demokratinen puolue ja kapina», lausuttiin useilta tahoilta toivomuksia, että kirjoitukseni julkaistaisiin lentokirjasena, koska ne sisältävät joukon sellaisia tietoja, joita ei ole vielä saatettu julkisuuteen ja koska niillä on sekä periaatteellista että käytännöllistä merkitystä niihin nähden, jotka tahtovat lähemmin tutustua sosialidemokraattisen puolueen menettelytapoihin ennen kapinaa. Niin hyvin sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän jäsenet vastaisuudessa kuin myöskin ne puoluetoverit, jotka ryhtyvät elvyttämään jälleen keskeytyksissä ollutta sosialidemokraattisen puolueen toimintaa, tahtonevat tutustua puolueen taktillisiin virheisiin kuluneena aikana, jotta sitä helpommin voisivat menestyksellisesti suunnitella puolueen vastaisia tehtäviä ja välttää kokemuksen osoittamia virheitä.

Tämän lisäksi on kirjoituksieni julkaisemiseen tällaisena lentokirjasena kehoittanut minua se arvostelu, joka kirjoituksieni osaksi on tullut kohta niitten ilmestyttyä. Eräät työläislukijat, joitten mielipiteelle panen suurta painoa, ovat huomauttaneet, että kirjoitukseni ovat yksipuoliset, sillä niissä kosketellaan ainoastaan sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän, puolueneuvoston ja puolueen virallisen johdon tekemiä virheitä, mutta ei lainkaan selosteta, mikä osuus porvaristolla on ollut kapinaliikkeeseen ja mitä osaa kapinan aiheuttajina ovat näytelleet sellaiset tekijät kuin elintarvekurjuus, vallassaolevien luokkien itsepäisyys uudistuksien toimeenpanossa j.n.e. Niille, jotka ovat esittäneet näitä väitteitä, tahdon vain lyhyesti huomauttaa, etten koskaan ole kieltänyt mainittujen tekijäin merkitystä ja vaikutusta kapinaliikkeen syntyyn; olenhan niihin sitäpaitsi viitannut näitten kirjoituksieni alussa. En kuitenkaan ole tahtonut omistaa niille tässä yhteydessä erikoista huomiota, ensiksi sen vuoksi, että mainittuja puolia asiassa olivat jo kosketelleet julkaisemissaan kirjasissa tohtori Hannes Ryömä, maisteri Väinö Merivirta y. m. ja toiseksi sen vuoksi, että olin rajoittanutkin aineeni, kuten nimestäkin näkyy, käsittelemään vain sosialidemokraattisen puolueen suhdetta kapinaan. Jos olisin laajentanut aineeni, mikä ei suinkaan ollut tällä kertaa tarkoitukseni, koskettelemaan myöskin kaikkia niitä tekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet vuosien kuluessa kansalaissotaan, olisi siitä paisunut kokonainen teos, jonka paikka ei olisi ollut sanomalehden ahtailla palstoilla.

Vielä eräs seikka, johon on syytä kajota, ennen kuin lopetan tämän esittelyni. Muutamat, niinikään työläis-piireihin kuuluvat lukijat ovat lausuneet ehdottomana käsityksenään, ettei kysymyksessä olevia kirjoituksia olisi pitänyt lainkaan julkaista, koska ei ole soveliasta, että vedetään päivänvaloon oman puolueen ja sen toimihenkilöitten tekemiä virheitä. Olen havainnut, että täten ajat-televat kuuluvat niihin »vasemmistososialistisiin» aineksiin, jotka ovat omistaneet jonkinlaisen »kommunistisen» maailmankatsomuksen, sellaisena kuin sitä salaisissa lentokirjasissa rajan takaa tänne levitetään ja jotka, hyväksyen kaiken sen mitä diktatuurin johtohenkilöt täällä tekivät ja toimittivat, orjallisesti alistuvat vieläkin rajantakaisten johtajien ohjattavaksi. En voi yhtyä tällaisiin sosialisteihin, jos he sen nimen lainkaan ansaitsevat, sillä olen sitä mieltä, että tehdyistä virheistä on ehdottomasti puhuttava ja ne on vedettävä päivänvaloon, sillä muuten emme pääse koskaan selville vesille. Siinä vilpittömässä tarkoituksessa tarjotaan kysymyksessä olevat kirjoitukset, eräiltä osilta täydennettyinä, lentokirjasena lukijoille.

Helsingissä marraskuun 22. päivänä 1918.

Tekijä.