Suomalaisten kommunistien sarjajulkaisut

1918–1921

 


Alla on listattu SKP:n julkaisemassa »Suomalaisten kommunistien sarjajulkaisu» -sarjassa ilmestyneitä teoksia. Sarjassa ilmestyi 100 teosta vuosina 1918–1921. Listauksessa on mainittu julkaisun järjestysnumero sarjassa, mahdollinen kirjoittaja, otsikko sekä suomenkielisen teoksen julkaisemisvuosi.

Tässä saatavilla olevien teosten tekstit eivät välttämättä ole juuri tässä sarjassa julkaistuja versioita, vaan esim. Leninin ja Marxin teokset on otettu myöhemmin julkaistuista kokoomateoksista.

Sarjassa on julkaistu kaksi teosta sarjanumerolla 91. Teoksia n:o 92, 93, 95, 97 ja 98 ei ole Suomen kansalliskirjaston kokoelmissa, eikä myöskään Venäjän kansalliskirjaston suomenkielisten julkaisujen tietokannassa. Tästä syystä tiedot näistä teoksista puuttuvat myös tältä sivulta.


 

 • N:o 1. Kommunismin periaate ja käytäntö. Väitelauselmia (teesejä) sosialistisesta vallankumouksesta ja köyhälistön tehtävistä diktatuurinsa aikana Venäjällä (1918)
 • N:o 2. Nikolai Buharin: Kommunistien (bolshevikien) ohjelma (1918)
 • N:o 3. Aukusti: Suomen sosialidemokratia ja vallankumous (1918)
 • N:o 4. Talonpojille! Sananen Inkerinmaan suomalaiselle maalaisväestölle (1918)
 • N:o 5. Mitä tahtoo suomalainen kommunistinen puolue? Selostuksia Moskovan neuvottelukokouksista elok. 25 p. – syysk. 5 p. 1918 (1918)
 • N:o 6. I. Stepanov: Työväen kontrollista työväen hallintaan teollisuudessa ja maanviljelyksessä (1918)
 • N:o 7. Avoin kirje Toveri Leninille (suomalaisen kommunistisen puolueen perustavan kokouksen tervehdys) (1918)
 • N:o 8. Maatalouskommuunit Venäjällä. Ohjeita niiden perustamiseksi (1918)
 • N:o 9. Lev Trotski: Neuvostovalta ja yleismaailmallinen vallankumous (1918)
 • N:o 10. Karl Radek: Kansainvälinen asema ja Neuvostovallan ulkopolitiikka (1918)
 • N:o 11. A.N.S. & O.I.P.: Porvarillinen hirmuvalta Suomessa (1918)
 • N:o 12. Sotilaan tehtävät ketjussa (1918)
 • N:o 13. Grigori Zinovjev: Kansainvälinen vallankumous on tulossa. Puhe Pietarin työväenneuvoston kokouksessa 4 p:nä lokakuuta 1918 (1918)
 • N:o 14. Kullervo Manner: Onko vallankumous kuollut? Kirjeitä Suomen työväelle (1918)
 • N:o 15. Karl Radek: Sosialismin kehitys tieteestä teoksi (1918)
 • N:o 16. Yrjö Sirola: »Isänmaa on vaarassa — aseisiin!» (1918)
 • N:o 17. Kommunistinen manifesti ynnä Karl Marxin ja Friedrich Engelsin esipuheet sekä Karl Kautskyn alkulause (1919)
 • N:o 18. O. W. Kuusinen: Suomen vallankumouksesta. Itsekritiikkiä (1918)
 • N:o 19. Vladimir Lenin: Valtio ja vallankumous. Marxilaisuuden oppi valtiosta ja köyhälistön tehtävistä vallankumouksessa. 1. osa. (1919)
 • N:o 20. Karl Marx: Kansalaissota Ranskassa (1919)
 • N:o 21. Arnold Struthahn: Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan perustuslaki (1918)
 • N:o 22. Lev Trotski: Työ, kuri, järjestys pelastavat sosialistisen neuvostotasavallan (1918)
 • N:o 23. Yrjö Sirola: Kunnia lokakuun vallankumouksen sankareille! Puhe Pietarin suomalaisten työläisten vallankumousjuhlassa 8 p:nä marrask. 1918 (1918)
 • N:o 24. V. J. Jastrshembski: Kuinka työmiehet luovat uuden järjestyksen (1919)
 • N:o 25. Vladimir Lenin: Taistelu leivästä. Talonpoikain, työmiesten, sotilaitten ja kasakkain edustajain neuvostojen yleisvenäläisen toimeenpanevan keskuskomitean ylimääräisessä istunnossa pidetty puhe (1918)
 • N:o 26. Nikolai Buharin: Luokkataistelu ja Venäjän vallankumous (1919)
 • N:o 27. Grigori Zinovjev: N. Lenin, Vladimir Iljitš Uljanov. Piirteitä elämästä ja toiminnasta (1919)
 • N:o 28. K. M. Evä: Kosto Suomen köyhälistön pyöveleille. Puhe Pietarin suomalaisten työläisten vallankumousjuhlassa 8 p:nä marrask. 1918 (1918)
 • N:o 29. Friedrich Engels: Kommunismin periaatteet (Kommunistisen manifestin alkuperäisluonnos) (1918)
 • N:o 30. K. Samoilova: Elintarvikekysymys ja Neuvostovalta (1918)
 • N:o 31. K. Samoilova: Mitä suuri lokakuun vallankumous antoi työmiehille ja talonpojille (vallankumouksen vuosipäiväksi 7 p. marrask. 1918) (1918)
 • N:o 32. Nikolai Buharin: Alas kansainväliset rosvot! (1919)
 • N:o 33. Vladimir Lenin: Maalaisköyhälistö ja vallankumous (1918)
 • N:o 34. Lauri Letonmäki: Valkoinen sosialidemokratia — punainen kommunismi (1918)
 • N:o 35. Venäjän neuvostotasavallan maalaki (1918)
 • N:o 36. V. Bystrjanski: Imperialismi. Agitaattorikursseilla pidetty esitelmä (1919)
 • N:o 37. K. M. Evä: Työväen diktatuuri Suomeen! Luento työväen diktatuurin hallituskoneistosta kommunistisilla agitaattorikursseilla Pietarissa 30 p. marrask. 1918 (1918)
 • N:o 38. A. V. Lunatsharski: Työkoulun periaatteet. Liitteenä Neuvostotasavallan asetus yhtenäisestä työkoulusta (1919)
 • N:o 39. Yrjö Sirola: Kapitalismia kukistamaan. Kommunistisilla agitaattorikursseilla Pietarissa 29 p. marraskuuta 1918 pidetty luento (1919)
 • N:o 40. Edvard Torniainen: Kirjeitä Inkerinmaan maalaisköyhälistölle (1919)
 • N:o 41. Nikolai Buharin: Imperialismin diktatuurista työväen diktatuuriin (1919)
 • N:o 42. Béla Kun: Mitä kommunistit tahtovat? (1919)
 • N:o 43. J. Lumivuokko: Laillinen ammattiyhdistysliike vaiko vallankumous? (1919)
 • N:o 44. Vladimir Lenin: Kommunistista internatsionalea luomaan! N. Leninin kirje Euroopan ja Amerikan työläisille, sekä Kutsu kansainväliseen kommunistiseen kongressiin (1919)
 • N:o 45. Saksan Spartakus. Omistettu Karl Liebknechtin ja Rosa Luxemburgin muistolle (1919)
 • N:o 46. Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvostotasavallan peruslaki metsistä ja ohjesääntö yleiskansallisen metsäalueen muodostamisesta (1919)
 • N:o 47. Edvard Torniainen: Venäjän maakysymys ja Neuvostovalta (1919)
 • N:o 48. Lyyli Latukka: Köyhäinhoidosta yhteiskunnalliseen huoltoon (1919)
 • N:o 49. Grigori Zinovjev: Kommunistinen internatsionaale (1919)
 • N:o 50. Venäjän kommunistisen puolueen (bolshevikkien) ohjelma (1920)
 • N:o 51. Grigori Zinovjev: Venäjän kommunistisen puolueen historiasta. Luento pidetty kommunistiorganisaattoreille Pietarissa (1919)
 • N:o 52. Vladimir Lenin: Proletaarinen vallankumous ja luopio K. Kautsky (1919)
 • N:o 53. R. Arskij: Teollisuuden säännöstely (1920)
 • N:o 54. Vladimir Lenin & Kustaa Rovio: Suuri alote. "Kommunististen lauvantaitalkoitten" johdosta (työläisten sankaruudesta rintaman selkäpuolella) (1920)
 • N:o 55. Vladimir Lenin: Imperialismi ja sosialismin hajaannus (1919)
 • N:o 56. Arthur Arnould: Kommuunin marttyyrit (1919)
 • N:o 57. Vladimir Lenin & Grigori Zinovjev: Sosialismi ja sota (1919)
 • N:o 58. Anton Pannekoek: Uusi maailma. Kirjotelmia (1919)
 • N:o 59. Vladimir Lenin: Bolshevikit ja talonpoikaisväestö. N. Leninin puhe ynnä Venäjän kommunistisen puolueen 8:nnen edustajakokouksen päätöslauselmia (1919)
 • N:o 60. Herman Gorter: Maailman vallankumous (1919)
 • N:o 61. Yrjö Sirola (toim.): Zimmervald-vasemmisto. Lehtisiä Kommunistisen internatsionalen esihistoriasta (1919)
 • N:o 62. Franz Mehring: Marx ja bolshevikit (1919)
 • N:o 63. N. Osinskij: Sosialismin rakentaminen. Yleiset tehtävät. Tuotannon järjestäminen (1920)
 • N:o 64. P. Stutshka: Venäjän sosialistisen federatiivisen neuvosto-tasavallan perustuslaki kysymyksin ja vastauksin selitettynä (1920)
 • N:o 65. Yrjö Sirola: Työväen Venäjältä. Kirjotelmia (1920)
 • N:o 66. Työlakien kokoelma (1920)
 • N:o 67. Aleksandra Kollontai: Perhe ja kommunistinen valtio (1920)
 • N:o 68. Grigori Zinovjev: Venäjän vallankumous ja kansainvälinen proletariaatti Venäjän proletaarisen kumouksen kaksivuotispäiväksi (1920)
 • N:o 69. Oikeudenkäyttö Venäjän Neuvostotasavallassa (1919)
 • N:o 70. Y. Steklov: Miksi olemme kommunisteja? (1920)
 • N:o 71. Venäjän Sosialistisen federatiivisen neuvosto-tasavallan perustuslaki ynnä järjestäviä asetuksia (1920)
 • N:o 72. Henrik Bergman: Venäjän sosialistinen armeija (1920)
 • N:o 73. I. Wardin: Lyhyt Venäjän kommunistien puolueen historia (1920)
 • N:o 74. Vladimir Meshtsherjakov: Kommunistien maapolitiikka (1919)
 • N:o 75. Vladimir Lenin: »Vasemmistolaisuus» lastentautina kommunismissa (1920)
 • N:o 76. Grigori Zinovjev: Puolueeton vaiko kommunisti. Puhe, pidetty Pietarissa elokuulla 1919 (1920)
 • N:o 77. Grigori Zinovjev: Puolue ja ammattiliitot Neuvosto-Venäjällä (1920)
 • N:o 78. J. Lumivuokko: Teollisen tuotannon järjestämisestä työväen diktatuurin ensi asteilla Suomessa (1919)
 • N:o 79. Kansojen itsemääräämisoikeudesta käydyn väittelyn tulokset (1920)
 • N:o 80. Karl Marx: Palkkatyö ja pääoma. Alkuliitteenä Karl Marxin elämäkerta ynnä Fr. Engelsin kirjoittama johdanto (1920)
 • N:o 81. A. Vinokurow: Yhteiskunnallinen huolto Neuvosto-Venäjällä (1920)
 • N:o 82. Vladimir Lenin: Neuvostovallan saavutuksia ja vaikeuksia. Puhe, pidetty Pietarin neuvoston kokouksessa 13 p. maalis. 1919 (1920)
 • N:o 83. N. Osinskij: Demokraattinen tasavalta, vaiko neuvostotasavalta (1920)
 • N:o 84. Grigori Zinovjev: Kansainvälisen työväenliikkeen polttavat kysymykset. Kommunistisen internatsionaalen toinen kongressi ja sen tehtävät (1920)
 • N:o 85. Kapitalistinen mailma ja Kommunistinen internatsionaale. Kommunistisen (III:n) internatsionaalen II:n kongressin manifesti (1920)
 • N:o 86. Kommunistisen internatsionaalen päätöslauseet ja ohjesääntö. Hyväksytty kommunistisen internatsionaalen 2:ssa kongressissa heinäk. 17 – elok. 8 p:nä 1920. I osa (1920)
 • N:o 87. Kommunistisen internatsionaalen päätöslauseet ja ohjesääntö. Hyväksytty kommunistisen internatsionaalen 2:ssa kongressissa heinäk. 17 – elok. 8 p:nä 1920. II osa (1920)
 • N:o 88. Vladimir Lenin: Kirjeitä taktiikasta. 1. kirje (1920)
 • N:o 89. Vladimir Lenin: Vallankumouksen opetuksia (1920)
 • N:o 90. Grigori Zinovjev: Talonpojat ja neuvostovalta. Tov. G. Sinovjevin puheita Pietarin läänin puolueettomain talonpoikain ja työläisten konferenssissa 21 p:nä huhtik. 1920 (1920)
 • N:o 91. Grigori Zinovjev: Sosialipetturuuden syyt (1921)
 • N:o 91. Sinaida Tettenborn: Työlait (1921)
 • N:o 94. Vladimir Lenin: Imperialismi kapitalismin uusimpana asteena (1921)
 • N:o 96. Lev Trotski: Terrorismi ja kommunismi (1921)
 • N:o 99. Nikolai Buharin: Ylimenokauden taloustiede. 1 osa, Transformatsioni prosessin yleinen teoria (1921)
 • N:o 100. W. Bystrjanski: Vastavallankumous ja sen menettelytavat (valkoinen terrori ennen ja nyt) (1921)