K.N.I.:n kongressit

1921–1922


Suomennos: Tuntematon
Lähde: »Kommunistisen nuorisointernationalen kongressit 1921 ja 1922». Kustantaja: Emil Paajanen, Helsinki 1923
Skannaus, PDF, OCR: Joonas Laine


Lataa PDF [2,5Mt]
 
Kommunistisen Nuorisointernationalen II kongressi heinäkuulla 1921
Päätös K.N.I:n Toimeenpanevan Komitean toiminnasta Berlinin ja II kongressin väliseltä ajalta. 3
Kommunististen nuorisoliittojen järjestöllinen rakentaminen. 5
  Solujen muodostaminen. 6
  Järjestön rakentaminen. 7
  Paikallinen osasto. 7
  Aluejohto. 7
  Piirijohto. 8
  Keskuskomitea. 8
  Jaostot. 9
  Itsenäisyystoiminta. 9
  Kuri. 10
  Virkailijoiden kouluuttaminen. 11
  Työvoimien jako. 11
  Erikoiset toimialat. 12
  Työskentely kansallisten vähemmistöjen kanssa. 12
  Liiton toiminta. 12
Työläisnuorison taloudellinen taistelu. 13
Teesit kommunististen nuorisojärjestöjen sivistystyöstä. 19
  Periaatteelinen puoli. 19
  Käytännöllinen puoli. 23
    A. Sivistystyö järjestöissä. 24
    B. Sivistystyö joukkojen keskuudessa. 26
    C. Sivistystyön keskittäminen. 27
Teesit kommunistisista lastenjärjestöistä. 28
Teesit työstä maalaisnuorison keskuudessa. 33
       
Kommunistisen Nuorisointernationalen III kongressi joulukuulla 1922.
Päätös K.N.I:n Toimeenpanevan Komitean toiminnasta II ja III kongressin väliseltä ajalta. 38
K.N.I:n II kongressin päätösten toteuttamisen tulokset. 40
  I. 40
  II. 41
  III. 42
  IV. 45
Päätöslauselma työpaikkasolujen rakentamisesta. 48
  Solun järjestäminen ja toiminta. 48
  Solutyön johto ja tukeminen. 51
  Paikallisosastojen uudestijärjestely. 52
Teesit työläisnuorison nykyisestä taloudellisesta asemaata ja taistelusta. 54
  A. Yleiset vaatimukset kaikille nuorille 18 ikävuoteen asti. 61
  B. Oppilassuojelu. 62
Päätös K.N.I:n ohjelman taloudellisista vaatimuksista. 62
Päätöslauselma kommunistisista lastenosastoista. 73
Päätös maatyöläis- ja talonpoikaisnuorison asemasta. 75
Päätös urheilukysymyksestä. 75
Päätös ohjelmakysymyksestä. 77
Päätös kansainvälisistä lehdistä. 78
Päätös yhteisrintamakysymyksestä. 78