Nikolai Buharin

Sosialidemokraatit ja Neuvostoliitto

1925


Esipuhe

Kirjanen, joka täten lukijalle tarjotaan, on alkuaan ilmestynyt Venäjän Kommunistisen Puolueen pää-äänenkannattajassa »Pravdassa» jatkuvana alakertana. Se on poleeminen vastaus Kautskyn merkilliseen kirjaseen, joka — samalla kun sen sisältö osoittaa mitä täydellisintä neuvostomaan todellisten olojen tuntemisen puutetta — on mitä täydellisimmän vastavallankumouksellisen mielipiteen ilmaisu. Herra Kautskyn esiintymisen tarkoituksena on valmistaa »yleistä mielipidettä» sotaan Sosialististen Neuvostotasavaltojen Liittoa vastaan ja vastavallankumouksen suorittamiseen. Tämä sosialidemokratian »johtajan» esiintyminen on huutavassa ristiriidassa meidän maassamme käyneiden sosialidemokraattisten työläisten esiintymisten kanssa. Viimemainitut ovat tulleet johtopäätöksiin, jotka ovat suoraan vastakkaisia Kautskyn johtopäätöksille. Näkyy, niin merkilliseltä kuin se saattaa tuntuakin, että ero ei ole ainoastaan tiedoituksessa (sillä sanottakoonpa mitä tahansa, Berlinistä käsin näkyy tietystikin vähemmän kuin niiltä havaintopaikoilta, jotka ovat olleet täällä käyneiden proletaarien käytettävissä), vaan myöskin näiden eri esitysten luokkaluonteesta lähtevässä asioihin suhtautumisessa. Kautsky on aatteellisesti astunut barrikaadin toiselle puolelle.

Kirjanen on kirjoitettu kaikella sillä räikeydellä, minkä Kautsky ansaitsee. Huolimatta kirjoitustavan räikeydestä ovat kuitenkin Kautskyn kaikki päätodisteet (ja useimmat hänen toisarvoisistakin todistuskappaleistaan) saaneet kirjasessamme osakseen tarkan käsittelyn. Kirjanen on etupäässä tarkoitettu ulkomaiden työläisille, jotka eivät vielä ole voineet päättävästi rikkoa välejään Kautskyn tapaisten johtajien kanssa. Mutta käsitellessään useita meidän jokapäiväisen elämämme peruskysymyksiä ja antaessaan niihin yleisteoretista valaistusta, voi kirjanen osoittautua hyödylliseksi myöskin Neuvostoliiton laajoille työläispiireille. Se osoittaa näille piireille II Internationalen teoretisen johtajan lankeemuksen kaikessa laajuudessaan.

Saksalaiset sosialidemokraattiset työläiset, jotka kävivät Neuvostoliitossa, eivät voineet uskoa, että Kautsky voisi jotakin kysymyksessä olevan tapaista kirjoittaa. Ja vasta sen jälkeen kun he näkivät kappaleen Kautskyn kirjaa ja omin silmin tulivat vakuutetuiksi siitä, mitä tässä kirjassa oli kirjoitettu, he »uskoivat» ja ... käänsivät selkänsä Kautskylle. Kautskyn kirjasen siinä kappaleessa, jonka mukaan minä kirjoitin vastaukseni, komeilee vastaava, ilmehikäs »sosialidemokraattinen» otsikko.

Kaikki tämä osoittaa, että kiinteämpi propaganda ja laajaperäisempi valistustyö meidän taholtamme on välttämätöntä. Se on erikoisen välttämätöntä juuri nykyään, jolloin porvariston taholta ylläpidetään niin raivoisaa propagandaa meitä vastaan, propagandaa, jonka yhtenä renkaana on herra Kautskyn kuuluisaksi tullut »memorandumi».

Moskovassa, elokuulla 1925.

N. Buharin.