Nikolai Buharin & Jevgeni Preobrazhenski

Kommunismin aapinen

1919


 

Teräksen lujalle, proletaarisen luokan koko suuruuden ja mahtavuuden, sen sankaruuden, sen luokkajärjestyksen selvyyden, pääomaan kohdistuvan kuolettavan vihan ja uuden yhteiskunnan luomiseen suuntautuvan mahtavan innon itseensä sisällyttäneelle — mainehikkaalle Kommunistiselle Puolueelle omistamme me tämän kirjan;

omistamme sen puolueelle, joka komentaa miljoonaista armeijaa ja viruu juoksuhaudoissa, hallitsee suunnattoman maan valtiota ja lastaa halkoja lauvantaitalkoissaan, valmistellen ihmiskunnan sunnuntaipäivää;

me omistamme sen vanhalle, taisteluissa ja voitoissa karaistulle puolueen kaartille ja puolueen nuorille vesoille, joitten on suotu loppuunsaattaa asiamme;

puolueen taistelijoille ja marttyyreille, jotka ovat kaatuneet monilukuisilla rintamilla, nääntyneet vankiloihin, kuolleet kidutuksiin, jotka ovat vihollistemme hirttämiä ja telottamia puolueen asian vuoksi, me omistamme tämän kirjan.

 


 

»Kommunismin Aapisen» tulee aikeemme mukaan olla kommunistisen valistuksen ensimäinen oppikirja. Propagandanharjoittajain ja agitaattorien jokapäiväinen kokemus saattoi meidät vakuutetuksi, että tällaista »oppikirjaa» tarvitaan tavattoman kipeästi. Meidän riveihimme liittyy yhä uusia ja uusia joukkoja. Luennoitsijavoimia on tavattoman vähän, eikä ole ohjeita edes sellaisia laitoksia varten kuin puoluekoulut ovat. Vanha marxilainen kirjallisuus, kuten »Erfurtin Ohjelma» on ilmeisesti sopimatonta suurimmalta osaltaan, mutta vastaukset uusiin kysymyksiin ovat sangen vaikeasti löydettävissä; kaikki se on pirstaantunut eri aikakauslehtiin, kirjoihin ja lentokirjasiin.

Vallitsevan puutteen olemme päättäneet poistaa. »Aapistamme» me pidämme alkeiskurssina, joka tulee käydä läpi puoluekouluissa; mutta me koetimme kirjoittaa sen siten, että sen voisi itsenäisesti lukea jokainen työläinen ja talonpoika, joka haluaa tutustua puolueemme ohjelmaan.

Jokaisen toverin, joka ottaa kirjan käteensä, tulee lukea se loppuun saakka saadakseen käsityksen kommunismin päämäärästä ja tehtävästä. Sillä kirja on kirjoitettu siten, että esitys seuraa samaa järjestystä kuin itse ohjelman teksti. Lukijan mukavuudeksi on loppuun liitetty tämä teksti, pykäliin jaoteltuna: kutakin ohjelman pykälää varten löytyy kirjassa eräitä selittäviä pykäliä, jotka ovat samalla merkittyjä. Erinäisiä selityksiä varten löytyy hakemisto, jonka mukaan on helppo löytää tarvittava sana.

Perustiedot on ladottu tavallisilla kirjakkeilla, pikkukirjakkeilla on ladottu yksityiskohtaisemmat selitykset, esimerkit, numerot j. n. e. Tämä on etupäässä ainehistoa työläistovereita varten, joiden täytyy esiintyä puhujina ja joilla ei useinkaan ole aikaa ja tilaisuutta nopeasti hankkia tarpeellisia aineksia.

Kirjoittajat tietävät mainiosti kirjassaan olevan paljon puutteellisuuksia; sitä kirjoitettiin väliaikoina, »työn lomassa». Kommunistien täytyy yleensä harjoittaa kirjallista työtä tavallisuudesta poikkeavissa olosuhteissa ja siinä suhteessa juuri käsilläoleva kirja esiintyy mielenkiintoisena esimerkkinä: käsikirjoitus oli vähällä tuhoutua (molempain kirjoittajani ohella) Moskovan komitean huoneustoon heitetyn pommin räjähtäessä . . . Mutta huolimatta kirjan puutteista, me pidämme kuitenkin välttämättömänä sen julkisuuteen saattamista mitä kiireellisimmässä järjestyksessä. Me ainoastaan pyytäisimme tovereita ilmoittamaan meille huomautuksistaan, joita heille käytäntö ilmaisee.

Koko teoreettinen (ensimäinen) osa, toisen alku sekä myöskin luvut neuvostovallasta, teollisuuden ja terveydenhoidon järjestämisestä ovat Bucharinin kirjoittamat, muut luvut ovat Preobraschenskin kirjoittamat. Mutta itsestään selvää on, että me molemmat olemme täydellisesti vastuussa toisistamme.

Kirjamme nimitys (»Aapinen») johtuu siitä tehtävästä, jonka itsellemme asetimme. Jos kirjamme auttaa alkavia tovereita ja työläispropagandanharjoittajia, me voimme katsoa, ettemme ole suorittaneet tätä työtä turhaan.

Lokakuun 15 p. 1919.

N. Bucharin
E. Preobraschenskij