Otto Bauer

Tie sosialismiin

1919


[Suomentajan] alkulause.

Kysymys tuotanto- ja liikevälineiden yhteiskunnallistamisesta on viime aikoina astunut aimo askeleen eteenpäin, kehittynyt tieteisopillisesta käytännölliseksi kysymykseksi, joka jo läheisessä tulevaisuudessa vaatii ratkaisua. Sen osittainenkin toteuttaminen edellyttää kuitenkin työväenluokan valtiollista valta-asemaa. Sen saavuttamiseksi ponnisteltaessa on työväki välttämättömästi perehdyttävä yhteiskunnallistamisen edellytyksiin ja menettelytapoihin, järjestykseen ja laajuuteen, yhteiskunnallistettavien talouselämän alojen järjestelyyn ja hallintoon, ollakseen tuon suuren ohjelmakysymyksen toteuttamishetkellä kypsynyt sinne tänne haparoimatta ryhtymään suunnitelmiensa toteuttamiseen, alkamaan oikeasta päästä ja oikealla tavalla.

Tätä silmällä pitäen asettikin vuoden 1919 puoluekokous erikoisen ohjelmakomitean valmistelemaan m.m. yhteiskunnallistamisohjelmaa. Ohjelmakomitean työn tulos ilmestynee jokseenkin yksiin aikoihin tämän kirjasen kanssa, jonka tarkoituksena on olla ikäänkuin yhteiskunnallistamisohjelman täydennyksenä, antaa laajempi ja yksityiskohtaisempi esitys samasta asiasta. Tämä etevän itävaltalaisen teoreetikon Otto Bauerin selväpiirteinen ja helppotajuinen kirjanen täyttää huomattavan aukon suomenkielessä yhteiskunnallisessa kirjallisuudessa, missä yhteiskunnallistamiskysymys vielä nykyisin on miltei tuntematon alue.

O. Bauer on tunnettu ei ainoastaan kotimaassaan vaan yli koko maailman nykyaikaisen sosialidemokraattisen liikkeen tärkeänä merkkihenkilönä, edustaen samaa vasemmistolaissuuntaa, jonka kannattajista Suomessa ovat tunnetuimmat Wienin Yhteistyöliiton sihteeri Fr. Adler ja tunnettu kirjailija K. Kautsky. Hän hoiti Itävallan kumouksen jälkeisessä sosialistisessa ministeriössä ulkoasiain salkkua, mutta sitä tärkeämpi tehtävä hänellä oli maansa yhteiskunnallistamiskomitean puheenjohtajana. Tässä kirjassa esittää hän niitä ajatuksia, joita siinä toimessa ollessaan koetti toteuttaa. Niissä on maamme köyhälistöllä paljo oppimista ja huomioonotettavaa, vaikkakin sikäläisten ja meikäläisten olosuhteitten välillä onkin suuriakin erovaisuuksia.

Mitä laajemman levikin tämä kirjanen saa, sitä kirkkaammaksi selviää Suomenkin työväestölle »tie sosialismiin».

T. T.