SDP

SDP:n 7. edustajakokouksen pöytäkirja

4.–10 syyskuuta 1911


Lähde: »Suomen sosialidemokratisen puolueen seitsemännen edustajakokouksen pöytäkirja». Sosialidemokratisen puoluetoimikunnan kustannuksella, Helsingissä [ei painovuotta]
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Lataa pöytäkirja kokonaisena [PDF, 375 sivua, 14Mt]
 
Suomen Sos.-dem. puolueen ohjelma 3
Suomen Sos.-dem. puolueen järjestösäännöt 10
         
Pöytäkirja
Alkutoimia ja järjestyskysymyksiä:
  Edustajat 27, 54
  Virkailijain vaali 28
  Valiokunnat 28
  Järjestysasioita 31
  Pöytäkirjan muoto 32
  Päiväjärjestys 33
  Porvarilehtien kirjeenvaihtajat 32
  Läsnäolo- ja puheoikeus 33, 40, 58, 97, 116, 171
  Painattamatta jääneet alotteet 37
  Tanskan sos.-dem. puolueen edustaja 29
  Sos.-dem. eduskuntaryhmän jäsenten puheoikeus 41
  Muutos työjärjestykseen 111, 116
  Muutos valiokunnan jäsenyydessä 128
  Asian siirtäminen toiseen valiokuntaan 73
Puoluetoimikunnan toimintakertomus:
  Puolueopisto 34, 124
  Luentokurssit ja puhujat 41
  Työväen sihteeristö 41
  Työväenarkisto 41
  Eduskuntaryhmän ja puolueen välinen toiminta 42, 129
  Köpenhaminan kongressi y. m. 42
  Menettelytapa 43
  Sosialistinen kuukauslehti y. m. 43, 208
  Yleiskeskustelu toimintakertomuksesta 48
  Mietintö ja päätös 149
Tili- ja raha-asioita:
  Tilikertomus 55, 122, 123
  Tulo- ja menoarvio 55, 141, 145, 171
  Mielenosoitusmerkit 138
  Laukon torpparien laina 127
  Avustusanomukset 116
Sos.-dem. eduskuntaryhmän toimintakertomus:
  Yleiskeskustelu 59
  Perustuslakiasiat 61
  Työväenasiat 64
  Maatalousasiat 64
  Erinäisiä lakivaliokunnan asioita 64
  Sivistysasiat 94
  Kieltolaki 95
  Kunnallisasiat 95
  Pankkiasiat 95
  Rautatieasiat 96
  Muita taloudellisia ja lainsäädäntöasioita 96
  Ryhmän toiminta yleensä 129, 166
  Yhdistyslakikysymys 133, 170
  Pankkivaltuusmiesvaalit 136, 166
Keskustelukysymykset:
  Turun läänin eteläisen vaalipiirijärjestön ja puolueneuvoston väliset suhteet 49, 117, 128, 165
  Menettelytapa 73, 172
  Puoluelehtien arvostelu 97, 208
  Puolueen pää-äänenkannattajan ja puolueen väliset suhteet 97, 191
  Uusien puoluelehtien perustaminen ja entisten yhdistäminen 103, 151
  Uusia puoluelehtiä 104, 220
  Verojen kielto 104, 216
  Aikakauslehden perustaminen puolueelle 209
  Osuuskuntien suhde puolueeseen 105, 198
  Ohjelmakysymys 108, 154, 161
  Nuorisoliittokysymys 111, 206
  Kunnalliskysymys 112, 204
  Muutosehdotukset puolueen järjestösääntöihin 115, 145, 212
  Puoluekokouksen matkakulujan tasaus 116, 213
  Eduskuntaehdokkaitten asettaminen 146
  Venäjän alamaisten oikeudet 189
  Valistustyön järjestäminen 210
  Luokkatuomiot 218
  Esperantokieli 115
  Pankkiliike ja sos.-dem. puolue 115
  Työväenlasten opetusolot 116
  Henkivakuutuskysymys 116
  Vastalause Viipurin läänin silpomiseen 221
Vaaleja:
  Kansainvälisen sos.-dem. sihteeristön jäsenet 145
  Puolueneuvoston jäsenet 146
  Puoluesihteerin vaali 214
  Puoluetoimik. puheenjohtajat 219
  Puoluetoimikunnan jäsenet 220
  Puoluetoimikunnan varajäsenet 220
  Tilintarkastajat 220
Järjestelyasioita:
  Puoluetoimikunnan paikka 127
  Seuraavan puoluekokouksen aika ja paikka 127
  Virkailijain palkka 220
  Puolueen tiedonantolehti 220
Muita asioita:
  Ilmoitus toveri Airolan karkoituksesta 31
  Sähkösanomia 31, 58, 96
  Tervehdyskirjeitä 72
  Hyvästijättötervehdyksiä 121, 165
  »Välikohtaus» 168
  Kokouksen jatkaminen 160, 161
  Tervehdyskirjelmät luokkatuomioiden uhreille 219
  Kokouksen lopettaminen 221
 
Liite
A. Kertomukset:
  Kertomus Suomen sos.-dem. puoluetoimikunnan toiminnasta 1
  Puoluetoimikunnan tilikertomus 20
B. Alustuksia ja ehdotuksia:
  Verojen kieltokysymys 3
  Osuuskuntien ja valtiollisen puolueen välinen suhde 15
  Ohjelmakomitean mietintö 26
  Puolueen pää-äänenkannattajan ja puolueen välisten suhteiden järjestäminen 87
  Uusien puoluelehtien perustaminen ja jo perustettujen ja puoluejärjestöjen väliset suhteet 93
    Olisiko puolueen saatava itselleen äänenkannattajansa suhteen määräämisvaltaa 94
    Sos.-dem. puolueen ja sos.-dem. nuorisoliiton suhtautuminen toisiinsa 95
    Turun 1. etel. vaalipiirijärjestön ja puolueneuvoston väliset selkkaukset 97
  Muutosehdotuksia puolueen järjestösääntöihin 98
  Aikakauslehden perustaminen puolueelle 102
  Sos.-dem. puolueen suhde esperantokieleen 103
  Pankkiliike ja sos.-dem. puolue 103
  Työväenlasten opetusolot 104
  Puolueen ja porvarillisten henkivakuutusyhtiöiden välit 104
  Anomusehdotuksia puoluekokoukselle 105
  Puoluekokouksen edustajain matkakulujen tasaus 107
  Vastaehdotuksia puoluekokoukselle tehtyjen esitysten johdosta 109
Oikaisuja ja luetteloja
  Painovirheitä 222
  Esiintyjäin luettelo Liite 113
  Sisällysluettelo Liite 116