SDP

Kertomus Suomen sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan toiminnasta

1919


Lähde: »Kertomus Suomen sosialidemokraattisen puoluetoimikunnan toiminnasta 1 p:stä tammikuuta 1919 — 30 p:ään syysk. 1919». Painettu 1919 Työväen kirjapainossa Tampereella
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine
Tekijänoikeus: Alustukset © Väinö Tanner, Rieti Itkonen, Sulo Vuolijoki, Johan Helo


 

Lataa toimintakertomus kokonaisena [PDF, 11Mt, 213 sivua]
         
Puoluetoimikunta 3
Puolueneuvosto 4
Toiminta 4
Puolueen raha-asiain hoito 16
Kustannusosakeyhtiö Kansanvallan synty ja toiminta 20
Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän toimintakertomus v. 1919 kevätistuntokaudella v. 1919 puoluekokoukselle 23
Selostusta puolueasiain tilasta Uudenmaan läänissä vv. 1913–19 35
Kertomus Turun l. et. vaalip. sos.dem. piiritoimikunnan toiminnasta v. 1919 39
Turun l. Pohj. Sos.-dem. Vaalipiirijärjestön tominta 1.1. — 30.9.1919 43
Hämeen eteläisen sos.dem. piiritoimikunnan toimintaa 30.6.13 — 30.6.19 45
Kertomus Hämeenl. pohj. vaalipiirin puolueasiain tilasta vuosilta 1913–19 48
Selostus Viipurin läänin it. vaalipiirin puolueasiain tilasta v. 1919 51
Mikkelin l. vaalipiirin sos.-dem. piirijärjestö. Toiminta vuosina 1918 ja 1919 53
Kertomus Kuopion läänin länt. vaalipiirijärjestön toiminnasta 31.12.1918 — 15.9.1919 56
Vaasan läänin it. vaalipiirin vuoden 1919 toiminnasta 59
Kertomus Vaasan läänin eteläisen vaalipiirin toiminnasta 22 p:stä joulukuuta 1918 — 1 p:vään lokakuta 1919 60
Puoluetilastoa Vaasan läänin pohjoisesta vaalipiiristä 61
Kertomus Oulun l. et. vaalipiirin sos.-dem. piiritoimikunnan toiminnasta 16.12.1918 — 26.9.1919 66
Kertomus Oulun l. pohjoisen vaalipiirijärjestön toiminnasta 25 p:stä marraskuuta 1918 — lokakuun 1 p:vään 1919 69
Kertomus Kajaanin sos.-dem. piirin toiminnasta 1.1. — 30.9.19 71
 
Alustuksia ja ehdotuksia
Viljatullikysymys. Väinö Tanner 74
Tuotantovälineitten yhteiskunnallistuttaminen. Väinö Voionmaa 81
Puolueen kunnallinen toiminta. Rieti Itkonen 95
Maatalouskysymys. S. Vuolijoki 105
Työväenliikkeen menettelytavasta. T. Tainio 124
Ahvenanmaan kysymys. J. Helo 147
Ahvenanmaan kysymys. Väinö Voionmaa 158
Ehdotus sosialidemokraattisen viikkolehden perustamisesta 164
Luentokurssit puoluetoimitsijoita varten Helsinkiin. M. Ampuja 166
Puolueen suhde Internationaleen. K. H. Wiik 167
Kajaanin Sos.-dem. alipiirin erottaminen itsenäiseksi piiriksi Oulun Eteläisestä piiristä 172
Vaalitapa puoluevaaleissa 174
Kieltolain turvaaminen 183
Sos.-dem. puolueelle oma aikakauslehtensä 185
Ruotsinkielisten järjestöjen suhde puolueeseen 186
Irtolaisväestön asuntokysymys maaseudulla 189
Kansainvälinen apukieli. Hj. Eklund 191
Valistustyö 195
Vuokra-alueiden lunastaminen 196
Lakiasioita selittävä kuukausilehti 196
 
Sos.-dem. Puoluetoimikunnan v. 1919 antamat Julistukset 197