SDP

Suomen sosialidemokratisen puolueen XII puoluekokouksen pöytäkirja

Helsingissä joulukuun 8–16 p:nä 1919


Lähde: »Suomen sosialidemokratisen puolueen kahdennentoista puoluekokouksen pöytäkirja». Sosialidemokratisen puoluetoimikunnan kustannuksella, Helsinki 1920
Skannaus, OCR, PDF: Joonas Laine


 

Puoluekokouksessa pidetyt alustukset on julkaistu puoluetoimikunnan toimintakertomuksessa.

 

Lataa pöytäkirja kokonaisena [PDF, 18Mt, 283 sivua]
         
Kokouksen avaaminen 3
Valtakirjan tarkastajain lausunto 6
Virkailijain vaali 10
Ruotsin edustajan tervehdys 10
Sähkösanomatervehdyksiä 13, 20
Järjestävän valiokunnan vaali 14
Puoluekokouksen ohjelma 15
Puoluekokouksen työjärjestys 16
Puoluetoimikunnan toimintakertomus 18, 204
Puoluetoimikunnan tilikertomukset 44
Sos. dem. Eduskuntaryhmän toimintakertomus 44, 83, 187
K. Luodon erottaminen puolueesta 57, 239
Valiokuntain vaalit 82
Kajaanin sos. dem. alipiirin erottaminen itsenäiseksi 101
Puolueen järjestösäännöt 101, 206
Luentokurssit 102
Viljatullikysymys 102
Kieltolain turvaaminen 102
Sosialidemokraattinen Aikakauslehti 102, 200
Kunnallinen toiminta 102, 196
Kansainvälinen apukieli 103, 202
Valistustyö 103
Järjestönuorten toiminta 103, 211
Sähkösanoma Tukholman kongressille 107
Tuotantovälineiden yhteiskunnallistuttaminen 108, 199
Valtiollisten vankien tervehtiminen 126
Valppaan vangitseminen 126
Venäjän asiat 126, 213
Menettelytapa 126, 213
Maatalousohjelma 145
Ahvenanmaan kysymys 153
Puolueen suhde internationaleen 158, 161, 234
Ruotsin edustajan jäähyväispuhe 159
Puoluelehdet ja kirjallisuus 168, 237
Puoluetoimikunnan kotipaikka 187
Muuan välikohtaus 194
Puoluejärjestöjen registeröiminen 198
Suhteellinen vaalitapa 206
Ohjelmakomitean asettaminen 209
Ruotsalaisen työväenliiton suhde puolueeseen 212
Puoluekokousedustajain ja puolueneuvoston jäsenten matka- ja päivärahat 231
Puolueen tulo- ja menoarvio v. 1920–22 232
A. Vatasen avustusanomus 233
Puoluetta vahingoittavien henkilöiden eroittaminen puolueesta 255
Amerikan Suomalaisen Sosialistijärjestön tervehdys 256
Puoluetoimikunnan vaali 258
Ruotsalaisten piirien muodostaminen 258
Kansainvälinen edustus 258
Puolueneuvoston vaali 259
Seuraavan puoluekokouksen paikka 259
Valtiollisten vankien avustaminen 259
Kokouksen lopettaminen 260
Puolueen järjestyssäännöt 261