Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 33

Scrisori, Iulie 1870 — decembrie 1874


Cuprins

Prefaţă

IV

   

PARTEA ÎNTÎI

 

 CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS

 

iulie 1870 — decembrie 1874

 
   

1870

 

1. Marx către Engels, 20 iulie

5-7

2. Engels către Marx, 22 iulie

7-10

3. Marx către Engels, 28 iulie

11-13

4. Marx către Engels, 29 iulie

13-14

5. Engels către Marx, 31 iulie

14-19

6. Marx către Engels, 1 august

20-22

7. Engels către Marx, 3 august

22-23

8. Marx către Engels, 3 august

24-27

9. Marx către Engels, 4 august

27-28

10. Engels către Marx, 5 august

28-29

11. Marx către Engels, 8 august

29-32

12. Engels către Marx, 10 august

32-34

13. Marx către Engels, 12 august

34-35

14. Marx către Engels, 15 august

35-36

15. Engels către Marx, 15 august

36-39

16. Marx către Engels, 17 august

40-42

17. Engels către Marx, 20 august

42-44

18. Marx către Engels, 22 august

44-45

19. Marx către Engels, 30 august

45-46

20. Marx către Engels, 2 septembrie

46-48

21. Engels către Marx, 4 septembrie

48-50

22. Marx către Engels, 6 septembrie

51-52

23. Engels către Marx, 7 septembrie

53-55

24. Marx către Engels, 10 septembrie

56-57

25. Engels către Marx, 12 septembrie

58-60

26. Engels către Marx, 13 septembrie

60-61

27. Marx către Engels, 14 septembrie

61-63

28. Marx către Engels, 16 septembrie

63

   

1871

 

29. Engels către Marx, 18 august

64-65

30. Marx către Engels, 19 august

65-66

31. Marx către Engels, 21 august

66

32. Engels către Marx, 23 august

67-68

33. Marx către Engels, 24 august

68

34. Marx către Engels, 8 septembrie

69-70

   

1873

 

35. Marx către Engels. 23 mai

71

36. Engels către Marx, 24 mai

72

37. Marx către Engels, 25 mai

73

38. Engels către Marx, 26 mai

74-75

39. Engels către Marx, 30 mai

75-76

40. Marx către Engels, 31 mai

79-81

41. Marx către Engels, 29 august

82-83

42. Engels către Marx, 30 august

83-84

43. Marx către Engels, 30 august

84-86

44. Engels către Marx, 3 septembrie

86-87

45. Marx către Engels, 9 septembrie

88

46. Engels către Marx, 29 noiembrie

88-90

47. Marx către Engels, 30 noiembrie

91-93

48. Engels către Marx, 5 decembrie

93-95

49. Marx către Engels, 7 decembrie

95-97

50. Engels către Marx, 10 decembrie

97-98

51. Marx către Engels, 11 decembrie

98-99

   

1874

 

52. Marx către Engels, 15 iulie

100-102

53. Engels către Marx, 21 iulie

102-104

54. Marx către Engels, 4 august

104

55. Engels către Marx, 12 august

105

56. Marx către Engels, 14 august

105-107

57. Marx către Engels, 1 septembrie

107-108

58. Engels către Marx, 5 septembrie

108-110

59. Marx către Engels, 18 septembrie

111-113

60. Engels către Marx, 21 septembrie

113-116

   
   

PARTEA A DOUA

 

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS CĂTRE DIVERSE PERSOANE

 

iulie 1870 — octombrie 1874

 
   

1870

 

1. Marx către Eugen Oswald, 26 iulie

119-120

2. Marx către Paul şi Laura Lafargue, 28 iulie

120-123

3. Marx către Wilhelm Liebknecht, 29 iulie

123-124

4. Marx către Johann Philipp Becker, 2 august

124-127

5. Marx către Eugen Oswald, 2 august

127-128

6. Marx către Eugen Oswald, 3 august

128-129

7. Marx către Eugen Oswald, 5 august

129

8. Marx către Hermann Jung, 6 august

129-130

9. Marx către Eugen Oswald, 7 august

130

10. Marx către Hermann Jung, 12 august

131-132

11. Engels către Jenny Marx, 15 august

132-133

12. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 1 septembrie

134-135

13. Marx către Sigfrid Meyer, 2 septembrie

135-136

14. Marx către Eugen Oswald, 4 septembrie

137

15. Marx către Edward Spencer Beesly, 12 septembrie

137-139

16. Marx către Cesar De Paepe, 14 septembrie

140-142

17. Marx către Ludwig Kugelmann, 14 septembrie

142

18. Marx către Eugen Oswald, 14 septembrie

143

19. Marx către Johann Philipp Becker, 14 septembrie

144

20. Marx către Johann Philipp Becker, 15 septembrie

144

21. Marx către Edward Spencer Beesly, 16 septembrie

145-147

22. Marx către Eugen Oswald, 23 septembrie

147-148

23. Marx către Edward Spencer Beesly, 19 octombrie

148-149

24. Marx către Peter Imandt, 11 noiembrie

150

25. Marx către membrii olandezi şi flamanzi ai Internaţionalei, între 3 şi 9 decembrie

151

26. Marx către Ludwig Kugelmann, 13 decembrie

151-154

27. Engels către Frederic Greenwood, 17 decembrie

155

28. Engels către Natalie Liebknecht, 19 decembrie

155-156

   

1871

 

29. Marx către Natalie Liebknecht, 13 ianuarie

157

30. Marx către Hermann Jung, 18 ianuarie

158-159

31. Marx către Sigfrid Meyer, 21 ianuarie

159-161

32. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 21 ianuarie

162

33. Marx către Ludwig Kugelmann, 4 februarie

163-167

34. Marx către Paul Lafargue, 4 februarie

167-170

35. Marx către Johann Jacoby, 4 februarie

170-171

36. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 27 februarie

171

37. Marx către Natalie Liebknecht, 2 martie

171-173

38. Engels către Carl Klein şi Friedrich Moll, 10 martie

173-174

39. Engels către Rudolf Engels, 10 martie

174-176

40. Marx către Paul Lafargue, 23 martie

177-179

41. Marx către Peter Imandt, 30 martie

179-180

42. Engels către Philippe Coenen, 5 aprilie

180-182

43. Engels către Wilhelm Liebknecht, 5 aprilie

182

44. Marx către Wilhelm Liebknecht, 6 aprilie

183-185

45. Marx către Wilhelm Liebknecht (în jurul datei de 10 aprilie)

185-186

46. Marx către Ludwig Kugelmann, 12 aprilie

186-188

47. Marx către Wilhelm Liebknecht, 13 aprilie

188-189

48. Engels către Wilhelm Liebknecht (13 aprilie)

189

49. Marx către Ludwig Kugelmann, 17 aprilie

190

50. Engels către Johann Georg Eccarius, 19 aprilie

191-192

51. Engels către Francisco Mora (în jurul datei de 20 aprilie)

192-193

52. Engels către Wilhelm Liebknecht, 20 aprilie

193-195

53. Marx către Friedrich Adolph Sorge (în jurul datei de 20 aprilie)

195

54. Marx către Leo Frankel (în jurul datei de 26 aprilie)

196-197

55. Engels către Ludwig Kugelmann, 28 aprilie

197-199

56. Marx către Wilhelm Liebknecht, 4 mai

199-200

57. Engels către Wilhelm Liebknecht, 4 mai

200-201

58. Marx către Wilhelm Liebknecht, 5 mai

201-202

59. Engels către Hermann Jung, 10 mai

202-203

60. Marx către Leo Frankel şi Louis-Eugène Varlin, 13 mai

204-205

61. Marx către Edward Spencer Beesly, 12 iunie

205-207

62. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 13 iunie

207-208

63. Marx către fiicele sale Jenny, Laura şi Eleanor, 3 iunie

208-210

64. Engels către Elisabeth Engels, 16 iunie

210-212

65. Marx către Ludwig Kugelmann, 18 iunie

212-213

66. Engels către Wilhelm Liebknecht, 22 iunie

214-216

67. Engels către Carlo Cafiero, 1 (—3) iulie

216-221

68. Engels către Wilhelm Liebknecht, 10 iulie

221-222

69. Marx către Léon Bigot, 11 iulie

223

70. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 12 iulie

224

71. Marx către A. O. Rutson, 12 iulie

224-225

72. Engels către Carlo Cafiero, 16 iulie

226-229

73. Marx către Eugen Oswald, 21 iulie

230

74. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 22 iulie

230-231

75. Marx către Eugen Oswald, 24 iulie

231

76. Marx către Charles Caron, 26 iulie

232

77. Marx către Ludwig Kugelmann, 27 iulie

232-233

78. Engels către Wilhelm Liebknecht (nu mai tîrziu de 27 iulie)

234

79. Marx către Nikolai Isaakovici Utin, 27 iulie

235-236

80. Engels către Carlo Cafiero, 28 iulie

236-245

81. Marx către Adolphe Hubert, 28 iulie

245

82. Engels către stareţa mănăstirii „Surorile providenţei“ la Hampstead (începutul lunii august)

246

83. Engels către Philippe Coenen, 4 august

247-248

84. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 9 august

249-250

85. Marx către Theodor Koll, 10 august

250-251

86. Marx către Adolphe Hubert, 10 august

252-254

87. Marx către Hermann Jung, 14 august

254

88. Marx către Adolphe Hubert (nu mai devreme de 14 august)

255

89. Engels către Wilhelm Liebknecht (mijlocul lunii august)

256

90. Marx către Friedrich Bolte, 25 august

256-257

91. Marx către Jenny Marx, 25 august

258-259

92. Marx către Moncure Daniel Conway (29 august)

260

93. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 3 septembrie

260-261

94. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 5 septembrie

262

95. Marx către Charles Dobson Collet, 6 septembrie

262-263

96. Engels către firma ,,Miller & Richard“ (după 9 septembrie)

264

97. Engels către Wilhelm Liebknecht, 11 septembrie

264-266

98. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 12 septembrie

266-267

99. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 12 septembrie

268

100. Marx către Hermann Jung, 13 septembrie

269

101. Marx către Adolphe Hubert, 15 septembrie

269

102. Marx către Jenny Marx, 23 septembrie

270

103. Marx către Gustav Kwasniewski, 29 septembrie

271-272

104. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 5 octombrie

272-273

105. Marx către Hermann Jung, 11 octombrie

273-274

106. Engels către Enrico Bignami, 13 octombrie

274

101. Marx către Hermann Jung, 13 octombrie

275

108. Marx către John Hales, 14 octombrie

276

109. Marx către Edward Spencer Beesly (19 octombrie)

276-277

110. Marx către Hermann Jung, 19 octombrie

277

111. Marx către Hermann Jung, 20 octombrie

278

112. Engels către redacţia „Gazzettino Rosa“, 20 octombrie

278-279

113. Engels către Elisabeth Engels, 21 octombrie

279-281

114. Marx către Hermann Jung (în jurul datei de 25 octombrie)

282

115. Marx către Hermann Jung (sfîrşitul lunii octombrie)

282

116. Engels către Wilhelm Liebknecht, 4 noiembrie

283-285

117. Marx către Hermann Jung, 4 noiembrie

285

118. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 6 noiembrie

286-287

119. Marx către Ferdinand Jozewicz, 6 noiembrie

287-288

120. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 9 noiembrie

288-290

121. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 9 noiembrie

291-292

122. Marx către Ludwig Kugelmann, 9 noiembrie

293

123. Marx către Carl Speyer, 10 noiembrie

293-294

124. Engels către Theodor Cuno, 13 noiembrie

295-296

125. Marx către Hermann Jung, 16 noiembrie

296-297

126. Marx către Wilhelm Liebknecht, 17 noiembrie

297-298

127. Marx către Jules Johannard, 18 noiembrie

298

128. Marx către Hermann Jung, 18 noiembrie

299

129. Marx către Adolphe Hubert, 22 noiembrie

299-300

130. Marx către Friedrich Bolte, 23 noiembrie

300-306

131. Engels către Carmelo Palladino, 23 noiembrie

307-310

132. Marx către César De Paepe, 24 noiembrie

310-312

133. Marx către Paul şi Laura Lafargue, 24 (—25) noiembrie

312-318

134. Engels către Paul Lafargue (25 noiembrie)

318-319

135. Marx către Julian Bałaszewicz-Potocki, 25 noiembrie

320

136. Marx către Julian Bałaszewicz-Potocki, 29 noiembrie

320

137. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 29 noiembrie

321-323

138. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 29 noiembrie

323-324

139. Engels către Paul Lafargue, 9 decembrie

325-327

140. Engels către Wilhelm Liebknecht, 15 decembrie

327-330

141. Marx către Laura Lafargue, 18 decembrie

331

142. Engels către Paul Lafargue, 30 decembrie

332-335

   

1872

 

143. Engels către Wilhelm Liebknecht, 2 ianuarie

336-337

144. Engels către Wilhelm Liebknecht, 3 ianuarie

338

145. Marx către Maltman Barry, 7 ianuarie

338-339

146. Engels către Carlo Terzaghi, 1 variantă în jurul datei de 9 ianuarie

339-341

       A doua variantă, 14 (—15) ianuarie

341-343

147. Engels către Wilhelm Liebknecht, 18 ianuarie

343-347

148. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 19 ianuarie

347-348

149. Engels către Paul Lafargue, 19 ianuarie

348-352

150. Marx către Hermann Jung, 19 ianuarie

352

151. Engels către Theodor Cuno, 24 ianuarie

353-360

152. Engels către Sección de dependientes del Comercio (în jurul datei de 26 ianuarie)

360

153. Engels către Carlo Terzaghi (29 ianuarie)

361-362

154. Marx către Ferdinand Jozewicz, 1 februarie

363

155. Marx către Hermann Jung, 1 februarie

364

156. Marx către editura „Lachâtre“, 9 februarie

365

157. Marx către Adolphe Hubert, 12 februarie

365-366

158. Engels către Wilhelm Liebknecht, 15 februarie

366-369

159. Engels către Johann Philipp Becker, 16 februarie

369-370

160. Engels către Giuseppe Benedetti (18 februarie)

371-372

161. Marx către Ferdinand Jozewicz, 24 februarie

372-373

162. Marx către Hermann Jung, 26 februarie

373-374

163. Marx către Laura Lafargue, 28 februarie

374-376

164. Engels către Sigismund Borkheim (începutul lunii martie)

376

165. Engels către Louis Pio, 7 martie

377-380

166. Marx către Hermann Jung, 7 martie

380

167. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 8 martie

383-384

168. Marx către Émile Eudes, 9 martie

385

169. Engels către Paul Lafargue, 11 martie

385-387

170. Engels către Laura Lafargue, 11 martie

387-389

171. Engels către Louis Pio (mijlocul lunii martie)

389-390

172. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 15 martie

390-391

173. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 17 martie

392-393

174. Marx către Maurice Lachâtre, 18 martie

393-394

175. Engels către Cesare Bert, 21 martie

394-395

176. Marx către Paul Lafargue, 21 martie

395-401

177. Engels către Carlo Terzaghi, 21 martie

402-403

178. Engels către Gennaro Bovio, 16 aprilie

403-404

179. Engels către Theodor Cuno, 22 (—23) aprilie

405-408

180. Engels către Wilhelm Liebknecht, 23 aprilie

408-411

181. Marx către Georg Eccarius, 3 mai

411-413

182. Engels către Wilhelm Liebknecht, 7 mai

413-415

183. Engels către Theodor Cuno, 7 (—8) mai

416-420

184. Engels către Johann Philipp Becker, 9 mai

421

185. Engels către Asociaţia muncitorilor din Ferrara, 10 mai

422

186. Engels către Wilhelm Liebknecht, 15 (—22) mai

422-425

187. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 23 mai

426-427

188. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 27 mai

427-428

189. Engels către Wilhelm Liebknecht, 27 (-28) mai

428-433

190. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 28 mai

433-434

191. Marx către César De Paepe, 28 mai

435-436

192. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 29 mai

436-437

193. Engels către Wilhelm Liebknecht, 5 (—6) iunie

437-439

194. Engels către Theodor Cuno, 10 iunie

439-441

195. Engels către Johann Philipp Becker, 14 iunie

441-443

196. Engels către Carlo Cafiero, 14 iunie

443-444

197. Engels către organizaţia „Emancipazione del Proletario“ (14 iunie)

444-445

198. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 21 iunie

445-447

199. Engels către Adolf Hepner, 2 iulie

447-450

200. Engels către Theodor Cuno, 5 iulie

450-452

201. Engels către Adolf Hepner, 9 iulie

452-453

202. Marx către Ludwig Kugelmann, 9 iulie

453-454

203. Engels către Ugo Bartorelli (18 iulie)

454-455

204. Marx către Ludwig Kugelmann, 23 iulie

455-456

205. Marx către Ludwig Kugelmann, 29 iulie

456

206. Marx către Hermann Jung (sfîrşitul lunii iulie)

456-457

207. Engels către Adolf Hepner, 4 august

458-459

208. Engels către Theodor Cuno, 4 august

459-460

209. Engels către Johann Philipp Becker, 5 august

461-463

210. Engels către Walery Wróblewski, 7 august

463-464

211. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 15 august

464-465

212. Marx către redactorul ziarului „Times“, 15 august

465

213. Engels către E. Glaser de Willebrord, 19 august

466-467

214. Engels către Wilhelm Liebknecht, 24 august

467-468

215. Marx către Ludwig Kugelmann, 26 august

468-469

216. Engels către Hermann Jung (începutul lunii septembrie)

469

217. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 21 septembrie

470-475

218. Engels către Hermann Jung, 1 octombrie

475-476

219. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 5 octombrie

476-478

220. Marx către Hermann Jung, 14 octombrie

478-479

221. Engels către Friedrich Lessner (16 octombrie)

479

222. Engels către Theodor Cuno, 29 octombrie

480-481

223. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 2 noiembrie

481-483

224. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 16 noiembrie

483-488

225. Engels către Jenny Longuet, 19 noiembrie

488

226. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 25 noiembrie

489

227. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 7 decembrie

489-492

228. Engels către Auguste Serraillier, 9 decembrie

492

229. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 12 decembrie

493-494

230. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 14 decembrie

495-496

231. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 21 decembrie

496-498

232. Engels către Adolf Hepner, 30 decembrie

498-499

   

1873

 

233. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 4 ianuarie

500-504

234. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 18 ianuarie

504-506

235. Engels către Eugen Oswald, 29 ianuarie

506-507

236. Marx către Fanton, 1 februarie

507-508

237. Marx către Johann Philipp Becker, 11 februarie

508-509

238. Marx către Friedrich Bolte, 12 februarie

509-512

239. Engels către Wilhelm Liebknecht, 12 februarie

512-514

240. Engels către Natalie Liebknecht, 11 martie

514-515

241. Engels către Eugen Oswald, 18 martie

515

242. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 20 martie

516-520

243. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 22 martie

520-521

244. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 22 martie

521-522

245. Marx către Johann Philipp Becker, 7 aprilie

522-523

246. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 3 mai

523-528

247. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 14 iunie

528-531

248. Engels către August Bebel, 20 iunie

531-535

249. Engels către Ludwig Kugelmann, 1 iulie

536-537

250. Marx către Just Vernouillet, 10 iulie

538

251. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 26 iulie

538-542

252. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 12 august

543

253. Engels către John De Morgan (în jurul datei de 18 septembrie)

544-545

254. Marx către Eugen Oswald, 20 septembrie

545

255. Marx către Eugen Oswald (24 septembrie)

546

256. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 27 septembrie

546-549

257. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 25 noiembrie

549-551

   

1874

 

258. Marx către Ludwig Kugelmann, 19 ianuarie

552-553

259. Engels către Wilhelm Liebknecht, 27 ianuarie

553-556

260. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 14 februarie

556-557

261. Engels către Wilhelm Blos, 21 februarie

557-558

262. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 27 februarie

558-559

263. Marx către George Moore, 26 martie

559-560

264. Marx către George Moore, 28 martie

561-562

265. Marx către Jenny Marx (19 aprilie)

562-564

266. Marx către Jenny Longuet (între 20 şi 24 aprilie)

564-565

267. Marx către Maurice Lachâtre, 12 mai

565-566

268. Marx către Ludwig Kugelmann, 18 mai

566-568

269. Engels către Gottfried Ermen, 1 iunie

569-570

270. Marx către Ludwig Kugelmann, 24 iunie

571

271. Engels către Jenny Longuet, 2 august

571-572

272. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 4 august

572-574

273. Marx către Ludwig Kugelmann, 4 august

575

274. Marx către Ludwig Kugelmann, 10 august

576

275. Marx către Jenny Longuet, 14 august

576-578

276. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 12 (—17) septembrie

578-583

277. Marx către Max Oppenheim, 20 septembrie

583-584

278. Engels către Laura Lafargue, 15 octombrie

584-585

279. Marx către Max Oppenheim, 17 octombrie

585-586

280. Engels către Gherman Aleksandrovici Lopatin (în jurul datei de 20 octombrie)

586

   
   

ANEXE

 

1. Jenny Marx către Engels (10 august 1870)

589-590

2. Eleanor Marx către Engels, 12 august 1870

590-591

3. Jenny Marx către Engels (în jurul datei de 18 august 1870)

591-592

4. Jenny Marx către Engels (în jurul datei de 13 septembrie 1870)

593-594

5. Jenny Marx către Peter lmandt (în jurul datei de 13 iunie 1871)

594-595

6. Jenny Marx (fiica) către Ludwig Kugelmann, 3 octombrie 1871

595-598

7. Jenny Marx (fiica) către Ludwig şi Gertrud Kugelmann, 21 (—22) decembrie 1871

599-603

8. Eleanor Marx către Wilhelm Liebknecht, 29 decembrie 1871

604-606

9. Jenny Marx (fiica) către Ludwig Kugelmann, 22 ianuarie 1872

606-608

10. Eleanor Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 23 ianuarie 1872

608-609

11. Wilhelm Liebknecht către Luigi Stefanoni, 20 februarie 1872

609-610

12. Jenny Marx (fiica) către Ludwig Kugelmann, 3 mai 1872

610-612

13. Jenny Marx către Wilhelm Liebknecht, 26 mai 1872

612-614

14. Jenny Marx (fiica) către Ludwig şi Gertrud Kugelmann, 27 iunie 1872

614-616

   

Adnotări şi indici

617-715

Indice de lucrări şi articole ale lui K. Marx şi F. Engels citate sau menţionate

716-730

Indice cuprinzînd lucrările altor autori citate şi menţionate de Marx şi Engels

731-747

Indice de reviste şi ziare menţionate

748-759

Indice de nume

760-805

   

ILUSTRAŢII

 

Karl Marx (mijlocul deceniului al 8-lea)

2-3

Prima pagină a scrisorii lui Engels către Marx — 30 mai 1873

77

Coperta Statutului general şi Regulamentului de organizare al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor cu semnătura lui Marx pentru primirea lui Matteo Pirro în rîndurile Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor

381

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 33, Editura politică, Bucureşti, 1975

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1966, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1964. Prefaţa la ediţia în limba română a fost realizată de Editura politică, Bucureşti. [Nota red.]