Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 31

Scrisori, Octombrie 1864 — decembrie 1867


Cuprins

Prefaţă

V-XXVI

   

PARTEA ÎNTÎI

 

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS

 

noiembrie 1864 — decembrie 1867

 
   

1864

 

1. Marx către Engels. 2 noiembrie

5

2. Engels către Marx. 2 noiembrie

5-8

3. Marx către Engels. 4 noiembrie

8-16

4. Engels către Marx. 7 noiembrie

16-17

5. Engels către Marx. 9 noiembrie

18-19

6. Marx către Engels. 14 noiembrie

19-20

7. Engels către Marx. 16 noiembrie

21-22

8. Marx către Engels. 18 noiembrie

23-26

9. Engels către Marx. 22 noiembrie

27

10. Marx către Engels. 24 noiembrie

27-28

11. Marx către Engels. 25 noiembrie

29-30

12. Marx către Engels. 2 decembrie

30-33

13. Marx către Engels. 8 decembrie

34

14. Marx către Engels. 10 decembrie

35-38

15. Marx către Engels. 22 decembrie

38

   

1865

 

16. Marx către Engels. 25 ianuarie

39-42

17. Engels către Marx. 27 ianuarie

42-43

18. Marx către Engels. 30 ianuarie

44-46

19. Marx către Engels. 1 februarie

46-49

20. Marx către Engels. 3 februarie

49-51

21. Engels către Marx. 5 februarie

52-54

22. Marx către Engels. 6 februarie

54

23. Marx către Engels. 6 februarie

54-55

24. Engels către Marx. 7 februarie

56-58

25. Engels către Marx. 9 februarie

58-59

26. Marx către Engels. 10 februarie

59-61

27. Marx către Engels. 11 februarie

62-63

28. Engels către Marx. 13 februarie

63-64

29. Marx către Engels. 13 februarie

64-67

30. Marx către Engels. 16 februarie

68

31. Marx către Engels. 18 februarie

69-71

32. Engels către Marx. 20 februarie

72

33. Engels către Marx. 22 februarie

72-73

34. Marx către Engels. Înainte de 22 februarie

73

35. Engels către Marx. 24 februarie

74

36. Marx către Engels. 25 februarie

75-79

37. Engels către Marx. 27 februarie

79-80

38. Engels către Marx. 3 martie

80-81

39. Marx către Engels. 4 martie

81-83

40. Engels către Marx. 6 martie

83-84

41. Marx către Engels. 7 martie

85-87

42. Marx către Engels. 10 martie

87-88

43. Engels către Marx. 11 martie

88-90

44. Marx către Engels. 13 martie

91-94

45. Engels către Marx. 14 martie

94-95

46. Marx către Engels. 18 martie

95-97

47. Marx către Engels. 11 aprilie

97-98

48. Engels către Marx. 12 aprilie

98-100

49. Engels către Marx. 16 aprilie

100-101

50. Marx către Engels. 22 aprilie

101

51. Marx către Engels. 1 mai

102-104

52. Engels către Marx. 3 mai

104-106

53. Marx către Engels. 9 mai

106-108

54. Engels către Marx. 12 mai

109-110

55. Marx către Engels. 13 mai

110-112

56. Marx către Engels. 20 mai

112-114

57. Marx către Engels. 24 iunie

114-117

58. Engels către Marx. 15 iulie

118-120

59. Engels către Marx. 25 iulie

120-121

60. Marx către Engels. 31 iulie

121-124

61. Marx către Engels. 5 august

124-127

62. Engels către Marx. 7 august

127-129

63. Marx către Engels. 9 august

129-131

64. Engels către Marx. 16 august

131-133

65. Marx către Engels. 19 august

133-136

66. Engels către Marx. 21 august

136-137

67. Marx către Engels. 22 august

137-138

68. Engels către Marx. 4 octombrie

139-140

69. Marx către Engels. 19 octombrie

140

70. Marx către Engels. 8 noiembrie

140-141

71. Engels către Marx. 13 noiembrie

142

72. Marx către Engels. 15 noiembrie

142-143

73. Engels către Marx. 17 noiembrie

143-144

74. Marx către Engels. 20 noiembrie

144-146

75. Engels către Marx. 1 decembrie

147-148

76. Marx către Engels. 2 decembrie

148

77. Marx către Engels. 26 decembrie

149-151

78. Marx către Engels. Sfîrşitul anului 1865 — începutul anului 1866

151-153

   

1866

 

79. Engels către Marx. 4 ianuarie

154-155

80. Marx către Engels. 5 ianuarie

155-156

81. Marx către Engels. 15 ianuarie

156-159

82. Engels către Marx. 26 ianuarie

159

83. Marx către Engels. 10 februarie

160-161

84. Engels către Marx. 10 februarie

162-163

85. Marx către Engels. 13 februarie

163-165

86. Marx către Engels. 14 februarie

165-166

87. Engels către Marx. 19 februarie

166-167

88. Marx către Engels. 20 februarie

167-169

89. Engels către Marx. 22 februarie

169-170

90. Marx către Engels. 2 martie

170-171

91. Engels către Marx. 5 martie

171-172

92. Marx către Engels. 6 martie

173

93. Engels către Marx. În jurul datei de 10 martie

173-174

94. Marx către Engels. 10 martie

174-175

95. Marx către Engels. 15 martie

175-176

96. Marx către Engels. 16 martie

176

97. Marx către Engels. 24 martie

177-179

98. Engels către Marx. 27 martie

180

99. Marx către Engels. 2 aprilie

180-183

100. Engels către Marx. 2 aprilie

183-184

101. Engels către Marx. 6 aprilie

184-185

102. Marx către Engels. 6 aprilie

186-187

103. Engels către Marx. 10 aprilie

188-190

104. Engels către Marx. 13 aprilie

190-191

105. Marx către Engels. 23 aprilie

192-193

106. Engels către Marx. 1 mai

194-195

107. Engels către Marx. 9 mai

195-196

108. Marx către Engels. 10 mai

196-198

109. Engels către Marx. 16 mai

198-200

110. Marx către Engels. 17 mai

201-202

111. Engels către Marx. 25 mai

202-204

112. Marx către Engels. 7 iunie

204-205

113. Marx către Engels. 9 iunie

206-207

114. Engels către Marx. 11 iunie

207-209

115. Marx către Engels. 20 iunie

209-211

116. Engels către Marx. 4 iulie

211-212

117. Marx către Engels. 7 iulie

212-215

118. Engels către Marx. 9 iulie

215-217

119. Engels către Marx. 12 iulie

217-218

120. Marx către Engels. 21 iulie

218-219

121. Engels către Marx. 25 iulie

220-221

122. Marx către Engels. 27 iulie

222-224

123. Engels către Marx. 6 august

224-226

124. Marx către Engels. 7 august

226-228

125. Engels către Marx. 10 august

228-230

126. Marx către Engels. 13 august

230-231

127. Marx către Engels. 23 august

231-232

128. Marx către Engels. 26 septembrie

232-233

129. Marx către Engels. 1 octombrie

233-234

130. Engels către Marx. 2 octombrie

234-235

131. Marx către Engels. 3 octombrie

235-236

132. Engels către Marx. 5 octombrie

237-239

133. Marx către Engels. 8 noiembrie

239-240

134. Marx către Engels. 10 noiembrie

241

135. Engels către Marx. 11 noiembrie

242-243

136. Marx către Engels. 8 decembrie

243-244

137. Engels către Marx. 14 decembrie

244-245

138. Marx către Engels. 17 decembrie

245-246

139. Engels către Marx. 21 decembrie

247-248

140. Marx către Engels. 31 decembrie

249

   

1867

 

141. Marx către Engels. 19 ianuarie

250-251

142. Engels către Marx. 29 ianuarie

251-253

143. Marx către Engels. 21 februarie

253

144. Marx către Engels. 25 februarie

254

145. Engels către Marx. 13 martie

254-256

146. Marx către Engels. 2 aprilie

256-258

147. Engels către Marx. 4 aprilie

258-260

148. Marx către Engels. 13 aprilie

260-264

149. Marx către Engels. 24 aprilie

264-267

150. Engels către Marx. 27 aprilie

267-271

151. Marx către Engels. 7 mai

271-275

152. Marx către Engels. În jurul datei de 22 mai

276

153. Marx către Engels. 3 iunie

277-278

154. Engels către Marx. 16 iunie

278-280

155. Marx către Engels. 22 iunie

280-283

156. Engels către Marx. 24 iunie

283-285

157. Engels către Marx. 26 iunie

285-286

158. Marx către Engels. 27 iunie

287-288

159. Marx către Engels. 27 iunie

289-292

160. Marx către Engels. 20 iulie

292-293

161. Marx către Engels. 10 august

293-294

162. Engels către Marx. 11 august

294-295

163. Marx către Engels. 14 august

295

164. Engels către Marx. 15 august

296

165. Marx către Engels. 16 august

297

166. Engels către Marx. 23 august

297-298

167. Marx către Engels. 24 august

299-300

168. Engels către Marx. 26 august

301

169. Engels către Marx. 27 august

302-306

170. Marx către Engels. 31 august

307

171. Engels către Marx. 1 septembrie

308

172. Engels către Marx. 2 septembrie

309-310

173. Marx către Engels. 4 septembrie

310-312

174. Marx către Engels 7 septembrie

313

175. Engels către Marx. 9 septembrie

313-314

176. Marx către Engels. 11 septembrie

314-316

177. Engels către Marx. 11 septembrie

316-318

178. Marx către Engels. 12 septembrie

318-320

179. Marx către Engels. 12 septembrie

320

180. Engels către Marx. 12 septembrie

321-322

181. Marx către Engels. 13 septembrie

322

182. Marx către Engels. 4 octombrie

322-327

183. Engels către Marx. 8 octombrie

327

184. Marx către Engels. 9 octombrie

328-329

185. Marx către Engels. 10 octombrie

329-330

186. Engels către Marx. 11 octombrie

330-331

187. Engels către Marx. 13 octombrie

331-333

188. Marx către Engels. 14 octombrie

333-334

189. Engels către Marx. 15 octombrie

335

190. Engels către Marx. 18 octombrie

335-336

191. Marx către Engels. 19 octombrie

336-339

192. Engels către Marx. 22 octombrie

339-341

193. Engels către Marx. 1 noiembrie

341-342

194. Marx către Engels. 2 noiembrie

342-345

195. Engels către Marx. 5 noiembrie

345-347

196. Marx către Engels. 7 noiembrie

347-349

197. Engels către Marx. 8 noiembrie

350-351

198. Marx către Engels. 9 noiembrie

351

199. Engels către Marx. 10 noiembrie

352-354

200. Marx către Engels. 14 noiembrie

354-355

201. Engels către Marx. 24 noiembrie

355-356

202. Engels către Marx. 26 noiembrie

356-357

203. Marx către Engels. 27 noiembrie

357-359

204. Marx către Engels. 28 noiembrie

359-360

205. Engels către Marx. 28 noiembrie

360-361

206. Marx către Engels. 29 noiembrie

361-362

207. Marx către Engels. 29 noiembrie

362

208. Engels către Marx. 29 noiembrie

363-364

209. Marx către Engels. 30 noiembrie

364-367

210. Engels către Marx. 4 decembrie

368

211. Engels către Marx. 6 decembrie

368-369

212. Marx către Engels. 7 decembrie

370-372

213. Marx către Engels. 7 decembrie

373

214. Engels către Marx. 12 decembrie

373-374

215 Marx către Engels. 14 decembrie

375-376

216. Engels către Marx. 16 decembrie

376-377

217. Marx către Engels. 17 decembrie

377-378

218. Engels către Marx. 19 decembrie

378-380

   
   

PARTEA A DOUA

 

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS CĂTRE DIVERSE PERSOANE

 

 octombrie 1864 — decembrie 1867

 
   

1864

 

1. Marx către Carl Klings. 4 octombrie

383-384

2. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 16 octombrie

385

3. Engels către Hermann Engels. 2 noiembrie

386-388

4. Engels către Joseph Weydemeyer. 24 noiembrie

388-391

5. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 26 noiembrie

391-392

6. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 28 noiembrie

392

7. Marx către Joseph Weydemeyer. 29 noiembrie

393-394

8. Marx către Ludwig Kugelmann. 29 noiembrie

395-396

9. Marx către Lion Philips. 29 noiembrie

396-398

10. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 22 decembrie

398-399

11. Marx către Carl Siebel. 22 decembrie

400-401

   

1865

 

12. Marx către Hermann Jung. În jur de 8 ianuarie

402-403

13. Engels către Rudolf Engels. 10 ianuarie

403-404

14. Marx către fiica sa Jenny. 11 ianuarie

404-406

15. Marx către Johann Baptist von Schweitzer. 16 ianuarie

406-407

16. Marx către Johann Baptist von Schweitzer. 13 februarie

407-409

17. Marx către Victor Le Lubez. 15 februarie

409-410

18. Engels către Otto Meissner. 22 februarie

411

19. Marx către Wilhelm Liebknecht. 23 februarie

412

20. Marx către Ludwig Kugelmann. 23 februarie

412-417

21. Engels către Carl Siebel. 27 februarie

417-418

22. Engels către Joseph Weydemeyer. 10 martie

418-423

23. Marx către Hermann Jung. 13 martie

423-424

24. Engels către Friedrich Albert Lange. 29 martie

425-428

25. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 10 aprilie

428

26. Marx către Hermann Jung. 13 aprilie

429

27. Marx către Léon Fontaine. 15 aprilie

430-433

28. Marx către Hermann Jung. 25 aprilie

433

29. Marx către Wilhelm Liebknecht. Între 9 şi 25 mai

434

30. Marx către Wilhelm Liebknecht. 24 iunie

434-435

31. Marx către una dintre fiicele sale. 3 iulie

436

32. Marx către Léon Fontaine. 25 iulie

437-438

33. Marx către Wilhelm Liebknecht. 11 septembrie

438-439

34. Marx către Wilhelm Liebknecht. 20 septembrie

439-440

35. Engels către Wilhelm Liebknecht. 21 septembrie

440-441

36. Marx către Hermann Jung. 30 septembrie

441

37. Marx către Solomon Fuld. 9 noiembrie

442

38. Marx către Hermann Jung. 15 noiembrie

442

39. Marx către Hermann Jung. 20 noiembrie

443-444

40. Marx către Wilhelm Liebknecht. 21 noiembrie

444-446

41. Marx către César De Paepe. Aproximativ 25 noiembrie

446-447

   

1866

 

42. Marx către Johann Philipp Becker. Aproximativ 13 ianuarie

448-450

43. Marx către Ludwig Kugelmann. 15 ianuarie

450-452

44. Marx către Wilhelm Liebknecht. 15 ianuarie

452-454

45. Marx către Sigfrid Meyer. 24 ianuarie

454

46. Marx către Friedrich Lessner. 14 februarie

455

47. Marx către fiica sa Jenny. 16 martie

455-456

48. Marx către Antoinette Philips. 18 martie

457-459

49. Marx către fiica sa Laura. 20 martie

460-462

50. Engels către Hermann Engels. 22 martie

462-464

51. Engels către Hermann Engels. 6 aprilie

464-466

52. Marx către Wilhelm Liebknecht. 6 aprilie

466-467

53. Marx către Ludwig Kugelmann. 6 aprilie

467-468

54. Marx către Wilhelm Liebknecht. 4 mai

469-470

55. Marx către Paul Lafargue. 13 august

470-471

56. Marx către Ludwig Kugelmann. 23 august

472-473

57. Engels către Emil Engels. 23 august

473

58. Marx către fiica sa Laura. 28 august

474

59. Marx către Johann Philipp Becker. 31 august

474-476

60. Marx către fiica sa Laura. Septembrie

476

61. Marx către fiica sa Eleanor. 5 septembrie

477-478

62. Marx către Ludwig Kugelmann. 9 octombrie

478-480

63. Marx către Ludwig Kugelmann. 13 octombrie

483-484

64. Marx către Ludwig Kugelmann. 25 octombrie

485

65. Marx către François Lafargue. 12 noiembrie

486-487

66. Marx către Paul Lafargue. 7 decembrie

487

   

1867

 

67. Marx către Ludwig Kugelmann. 18 februarie

488

68. Marx către Ludwig Kugelmann. 16 aprilie

489

69. Marx către Johann Philipp Becker. 17 aprilie

489-490

70. Marx către Sigfrid Meyer. 30 aprilie

490-491

71. Marx către Ludwig Biichner. 1 mai

492-493

72. Marx către fiica sa Jenny. 5 mai

493-494

73. Marx către fiica sa Laura. 13 mai

495-496

74. Marx către Ludwig Kugelmann. 10 iunie

497-499

75. Marx către Ludwig Kugelmann. 13 iulie

499-500

76. Marx către Ferdinand Freiligrath. 20 iulie

500-501

77. Marx către un editor londonez. 14 august

501

78. Marx către Auguste Vermorel. 27 august

502-503

79. Marx către Sigfrid Meyer. 27 august

503-504

80. Engels către Laura Marx. 23 septembrie

504-505

81. Marx către Ludwig Kugelmann. 11 octombrie

505-508

82. Engels către Ludwig Kugelmann. 12 octombrie

508-509

83. Marx către Ludwig Kugelmann. 15 octombrie

509-511

84. Engels către Hermann Meyer. 18 octombrie

511-512

85. Engels către Ludwig Kugelmann. 8 şi 20 noiembrie

512-515

86. Marx către Carl Siebel. 10 noiembrie

515

87. Engels către Hermann Engels. 28 noiembrie

515-517

88. Marx către Victor Schily. 30 noiembrie

517-518

89. Marx către Ludwig Kugelmann. 30 noiembrie

519-520

90. Marx către Ludwig Kugelmann. 7 decembrie

520-521

91. Engels către Ludwig Kugelmann. 12 decembrie

522-523

92. Marx către Ludwig Kugelmann. 13 decembrie

523-524

   
   

ANEXE

 

1. Jenny Marx către Friedrich Engels. În jurul datei de 29 noiembrie

527-528

2. Jenny Marx către Friedrich Engels. 30 martie

528-529

3. Karl Marx. Mărturisiri. 1 aprilie

529-530

4. Jenny Marx către Johann Philipp Becker. 29 ianuarie

530-532

5. Jenny Marx către Sigfrid Meyer. Începutul lunii februarie

532-533

6. Jenny Marx către Ludwig Kugelmann. 26 februarie

533-534

7. Jenny Marx către Ludwig Kugelmann. 1 aprilie

534-535

8. Jenny Marx către Friedrich Engels. 24 decembrie

535-536

9. Jenny Marx către Johann Philipp Becker. 5 octombrie

536

10. Jenny Marx către Ludwig Kugelmann. 24 decembrie

537-538

11. Circulara Casei Schiller din Manchester. 19 martie

539-541

12. Circulara Casei Schiller din Manchester. 28 iunie

541-545

   

Adnotări

549-627

Indice de lucrări şi articole ale lui K. Marx şi F. Engels citate sau menţionate

628-633

Indice cuprinzînd lucrările altor autori citate sau menţionate de Marx şi Engels

634-649

Indice de reviste şi ziare menţionate

650-658

Indice de nume

659-701

   

ILUSTRAŢII

A treia pagina din scrisoarea lui Marx către Engels din 4 noiembrie 1864

11

Karl Marx (1866)

166-167

Friedrich Engels (n jur de 55 de ani)

198-199

Prima pagină din scrisoarea lui Engels către Marx din 4 aprilie 1867

261

Karl Marx (1867)

358-359

Fotografie din tinereţe a fiicei lui Karl Marx, Jenny

374-375

O pagină din caietul de însemnări al lui Marx din 1864—1865 cu ciorna scrisorii sale către Leon Fontaine din 15 aprilie 1865

431

Karl Marx, Friedrich Engels şi fiicele lui Marx, Jenny, Eleanor şi Laura

472-473

Pagină din procesul-verbal al Congresului de la Geneva din 1866 cu introducerile lui Marx

481

Foaie din albumul fiicei lui Marx, Jenny, cu „Mărturisirile“ lui Karl Marx

528-529

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 31, Editura politică, Bucureşti, 1971

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1965, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1963. [Nota red.]