Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 30

Scrisori, Ianuarie 1860 — septembrie 1864


Cuprins

Prefaţă

V-XXVIII

   

PARTEA ÎNTÎI

 

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS

 

IANUARIE 1860 — SEPTEMBRIE 1864

 
   

1860

 

1. Marx către Engels. Aprox. 11 ianuarie

5-7

2. Marx către Engels. 25 ianuarie

7-8

3. Engels către Marx. 26 ianuarie

8-10

4. Marx către Engels. 28 ianuarie

10-13

5. Engels către Marx. 31 ianuarie

13-15

6. Marx către Engels. 31 ianuarie

16-17

7. Engels către Marx. 1 februarie

17-18

8. Engels către Marx. 2 februarie

19-20

9. Marx către Engels. 3 februarie

21-23

10. Engels către Marx. 4 februarie

23-24

11. Marx către Engels. 4 februarie

24-25

12. Engels către Marx. 7 februarie

26

13. Marx către Engels. 7 februarie

27-28

14. Marx către Engels. 9 februarie

28-34

15. Engels către Marx. 9 februarie

35

16. Engels către Marx. 12 februarie

36

17. Marx către Engels. 13 februarie

36-38

18. Marx către Engels. 14 februarie

38-39

19. Marx către Engels. 15 februarie

39-40

20. Engels către Marx. 8 aprilie

40-41

21. Marx către Engels. 9 aprilie

42

22. Marx către Engels. 12 aprilie

43-44

23. Marx către Engels. 16 aprilie

44-45

24. Marx către Engels. 17 aprilie

46-47

25. Marx către Engels. 24 aprilie

47-48

26. Marx către Engels. 7 mai

48-49

27. Engels către Marx. 7 mai

49-50

28. Marx către Engels. 8 mai

51-52

29. Engels către Marx. 10 mai

52-53

30. Engels către Marx. 11 mai

53

31. Marx către Engels. 28 mai

54

32. Engels către Marx. 31 mai

54-55

33. Marx către Engels. 2 iunie

56

34. Marx către Engels. 14 iunie

57

35. Marx către Engels. 16 iunie

57-59

36. Engels către Marx. 20 iunie

59-61

37. Engels către Marx. 25 iunie

61-62

38. Marx către Engels. 25 iunie

62-63

39. Marx către Engels. 26 iunie

64

40. Engels către Marx. 26 iunie

65

41. Engels către Marx. 27 iunie

65-66

42. Marx către Engels. 28 iunie

66

43. Engels către Marx. 28 iunie

67

44. Marx către Engels. 9 iulie

68

45. Marx către Engels. 17 iulie

69

46. Marx către Engels. 21 iulie

70

47. Engels către Marx. În jurul datei de 23 iulie

70-71

48. Marx către Engels. 25 iulie

72

49. Marx către Engels. 29 iulie

72-73

50. Engels către Marx. 1 august

73-74

51. Marx către Engels. 4 august

74-75

52. Marx către Engels. 27 august

75-76

53. Marx către Engels. 29 august

76-77

54. Marx către Engels. 1 septembrie

77-78

55. Marx către Engels. Începutul lunii septembrie

78-79

56. Marx către Engels. 13 septembrie

79

57. Marx către Engels. 15 septembrie

80-81

58. Engels către Marx. 15 septembrie

81-83

59. Marx către Engels. 20 septembrie

83-84

60. Marx către Engels. 25 septembrie

84-86

61. Engels către Marx. 1 octombrie

87-90

62. Marx către Engels. 2 octombrie

90-92

63. Engels către Marx. 5 octombrie

92-94

64. Marx către Engels. 11 octombrie

94-95

65. Marx către Engels. 25 octombrie

95-96

66. Marx către Engels. 5 noiembrie

96-97

67. Marx către Engels. 13 noiembrie

97-99

68. Marx către Engels. 14 noiembrie

99-100

69. Marx către Engels. 21 noiembrie

100

70. Marx către Engels. 23 noiembrie

101-102

71. Marx către Engels. 26 noiembrie

102-104

72. Marx către Engels. 28 noiembrie

104-106

73. Engels către Marx. 3 decembrie

106-107

74. Engels către Marx. 5 decembrie

107-108

75. Marx către Engels. 5 decembrie

108-109

76. Marx către Engels. 6 decembrie

110-111

77. Marx către Engels. 12 decembrie

111-113

78. Engels către Marx. 18 decembrie

113-114

79. Marx către Engels. 18 decembrie

115

80. Engels către Marx. 19 decembrie

115-116

81. Marx către Engels. 19 decembrie

116-118

82. Marx către Engels. 23 decembrie

118

83. Marx către Engels. 26 decembrie

119-122

84. Marx către Engels. 27 decembrie

122

   

1861

 

85. Marx către Engels. 3 ianuarie

123-124

86. Engels către Marx. 7 ianuarie

124-125

87. Marx către Engels. 8 ianuarie

126-127

88. Marx către Engels. 10 ianuarie

127

89. Marx către Engels. 18 ianuarie

128-129

90. Marx către Engels. 22 ianuarie

130-131

91. Marx către Engels. 29 ianuarie

131-133

92. Marx către Engels. 31 ianuarie

133

93. Engels către Marx. 31 ianuarie

134

94. Marx către Engels. 2 februarie

134-135

95. Engels către Marx. 4 februarie

135-136

96. Engels către Marx. 6 februarie

136-138

97. Marx către Engels. 14 februarie

138-139

98. Marx către Engels. 27 februarie

140-142

99. Marx către Engels. 7 mai

142-146

100. Marx către Engels. 10 mai

146-150

101. Marx către Engels. 16 mai

150-151

102. Marx către Engels. 10 iunie

151-152

103. Engels către Marx. 12 iunie

153-155

104. Marx către Engels. 19 iunie

155-158

105. Marx către Engels. 1 iulie

158-161

106. Engels către Marx. 3 iulie

161-163

107. Marx către Engels. 5 iulie

163-167

108. Marx către Engels. 12 iulie

168-170

109. Marx către Engels. 20 iulie

170-172

110. Marx către Engels. 3 august

172

111. Marx către Engels. 28 septembrie

173-175

112. Marx către Engels. 30 octombrie

175-177

113. Marx către Engels. 6 noiembrie

177-178

114. Marx către Engels. 18 noiembrie

179-180

115. Marx către Engels. 20 noiembrie

180-181

116. Engels către Marx. 27 noiembrie

181-182

117. Engels către Marx. 2 decembrie

182-183

118. Marx către Engels. 5 decembrie

184

119. Marx către Engels. 9 decembrie

184-186

120. Marx către Engels. 13 decembrie

186-187

121. Marx către Engels. 19 decembrie

187-190

122. Marx către Engels. 27 decembrie

190-191

   

1862

 

123. Marx către Engels. 25 februarie

192-193

124. Engels către Marx. 28 februarie

193-194

125. Marx către Engels. 3 martie

194-196

126. Engels către Marx. 5 martie

196-197

127. Marx către Engels. 6 martie

197-201

128. Engels către Marx. Aproximativ 8 martie

201-202

129. Marx către Engels. 15 martie

202-203

130. Marx către Engels. 28 aprilie

203-205

131. Engels către Marx. 5 mai

206-209

132. Marx către Engels. 6 mai

209-210

133. Engels către Marx. 12 mai

211

134. Engels către Marx. În jurul datei de 18 mai

211-212

135. Marx către Engels. 19 mai

212

136. Engels către Marx. 23 mai

213-216

137. Marx către Engels. 27 mai

216-218

138. Engels către Marx. 29 mai

218-219

139. Engels către Marx. 4 iunie

219-221

140. Marx către Engels. În jurul datei de 6 iunie

221-222

141. Marx către Engels. 18 iunie

222-224

142. Engels către Marx. Aprox. 3 iulie

224

143. Marx către Engels. 5 iulie

225

144. Marx către Engels. 11 iulie

226

145. Marx către Engels. 21 iulie

226-227

146. Engels către Marx. 30 iulie

227-229

147. Marx către Engels. 30 iulie

229-232

148. Engels către Marx. 31 iulie

232-233

149. Engels către Marx. 1 august

233-234

150. Marx către Engels. 2 august

235-240

151. Marx către Engels. 7 august

240-243

152. Engels către Marx. 8 august

243-244

153. Marx către Engels. 9 august

245-246

154. Engels către Marx. Înainte de 12 august

247

155. Engels către Marx. 13 august

247-248

156. Marx către Engels. 14 august

248

157. Marx către Engels. 20 august

249-251

158. Engels către Marx. 21 august

251

159. Engels către Marx. Începutul lunii septembrie

252

160. Engels către Marx. 9 septembrie

252-253

161. Marx către Engels. 10 septembrie

254-255

162. Engels către Marx. 16 octombrie

255-257

163. Marx către Engels. 29 octombrie

257-259

164. Marx către Engels. 4 noiembrie

260

165. Engels către Marx. 5 noiembrie

260-262

166. Marx către Engels. 9 noiembrie

262

167. Marx către Engels. 14 noiembrie

263

168. Engels către Marx. 15 noiembrie

263-265

169. Marx către Engels. 17 noiembrie

265-267

170. Marx către Engels. 20 noiembrie

267-268

171. Marx către Engels. 24 decembrie

268-269

172. Engels către Marx. 26 decembrie

269-270

173. Engels către Marx. 30 decembrie

270-271

   

1863

 

174. Marx către Engels. 2 ianuarie

272-274

175. Engels către Marx. 7 ianuarie

274-275

176. Marx către Engels. 8 ianuarie

275-276

177. Engels către Marx. 13 ianuarie

276-277

178. Marx către Engels. 24 ianuarie

278-280

179. Engels către Marx. 26 ianuarie

280-282

180. Marx către Engels. 28 ianuarie

282-286

181. Marx către Engels. 13 februarie

287-288

182. Marx către Engels. 17 februarie

288-289

183. Engels către Marx. 17 februarie

289-291

184. Engels către Marx. 19 februarie

291

185. Marx către Engels. 20 februarie

292

186. Engels către Marx. În jurul zilei de 21 februarie

292-293

187. Marx către Engels. 21 februarie

293-294

188. Marx către Engels. 24 martie

294-297

189. Engels către Marx. 8 aprilie

297-299

190. Marx către Engels. 9 aprilie

300-303

191. Marx către Engels. 18 aprilie

303

192. Engels către Marx. 21 aprilie

303-305

193. Engels către Marx. 20 mai

306-309

194. Marx către Engels. 29 mai

310-311

195. Marx către Engels. 10 iunie

312

196. Engels către Marx. 11 iunie

312-314

197. Marx către Engels. 12 iunie

315-317

198. Marx către Engels. 22 iunie

317-318

199. Engels către Marx. 24 iunie

318-319

200. Marx către Engels. 6 iulie

319-325

201. Marx către Engels. 15 august

326-329

202. Marx către Engels. 12 septembrie

329-331

203. Engels către Marx. 24 noiembrie

331-332

204. Marx către Engels. 2 decembrie

333

205. Engels către Marx. 3 decembrie

333-334

206. Marx către Engels. 4 decembrie

335-336

207. Marx către Engels. 22 decembrie

336-337

208. Marx către Engels. 27 decembrie

338-339

   

1864

 

209. Engels către Marx. 3 ianuarie

340-341

210. Marx către Engels. 20 ianuarie

341-343

211 Marx către Engels. 25 februarie

343

212. Marx către Engels. 11 martie

344

213. Marx către Engels. 19 aprilie

344-346

214. Engels către Marx. 29 aprilie

346-348

215. Engels către Marx. 1 mai

348-349

216. Engels către Marx. 2 mai

349-350

217. Engels către Marx. 2 mai

350-351

218. Marx către Engels. 23 mai

351

219. Marx către Engels. 26 mai

352

220. Engels către Marx. 30 mai

353-354

221. Marx către Engels. 3 iunie

355-357

222. Engels către Marx. 3 iunie

357-358

223. Marx către Engels. 7 iunie

358-360

224. Engels către Marx. 9 iunie

361-362

225. Marx către Engels. 16 iunie

362-366

226. Marx către Engels. 1 iulie

366

227. Marx către Engels. 4 iulie

367-368

228. Engels către Marx. 5 iulie

368-369

229. Marx către Engels. 25 iulie

370-371

230. Marx către Engels. 31 august

371-372

231. Engels către Marx. 2 septembrie

372-374

232. Marx către Engels. 2 septembrie

374-375

233. Engels către Marx. 4 septembrie

376-378

234. Marx către Engels. 7 septembrie

378-381

   
   

PARTEA A DOUA

 

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS CĂTRE DIVERSE PERSOANE

 

IANUARIE 1860 — SEPTEMBRIE 1864

 
   

1860

 

1. Marx către Bertalan Szemere. 12 ianuarie

385

2. Marx către Ferdinand Lassalle. 30 ianuarie

385-387

3. Marx către Bertalan Szemere. 31 ianuarie

387-388

4. Marx către Joachim Lelewel. 3 februarie

388-389

5. Marx către Franz Duncker. 6 februarie

389-390

6. Marx către Ferdinand Freiligrath. 8 februarie

390-392

7. Marx către Justizrat Weber. 13 februarie

392-398

8. Engels către Franz Duncker. 20 februarie

398-399

9. Engels către Ferdinand Lassalle. 20 februarie

399-400

10. Marx către Justizrat Weber. 21 februarie

401-402

11. Marx către Ferdinand Freiligrath. 23 februarie

402-405

12. Marx către Ferdinand Lassalle. 23 februarie

406-407

13. Marx către Justizrat Weber. 24 februarie

407-425

14. Marx către Wilhelm Liebknecht. 27 februarie

426

15. Marx către Karl Schapper. 27 februarie

427-428

16. Marx către Muzembini. 27 februarie

428-429

17. Marx către Ferdinand Freiligrath. 29 februarie

429-436

18. Marx către Ferdinand Lassalle. 3 martie

437-440

19. Marx către Justizrat Weber. 3 martie

441-452

20. Marx către Charles Dobson Collet. 7 martie

453-454

21. Marx către Bertalan Szemere. 13 martie

455

22. Marx către Lucien Léopold Jottrand. 13 martie

456-457

23. Engels către Ferdinand Lassalle. 15 martie

457-459

24. Marx către Justizrat Weber. 27 martie

459-460

25. Marx către Bertalan Szemere. 4 aprilie

460

26. Marx către Ferdinand Lassalle. 9 aprilie

461-462

27. Marx către Georg Lommel. 9 aprilie

462-464

28. Marx către Johann Philipp Becker. 9 aprilie

465-466

29. Engels către Emil Engels. 11 aprilie

467

30. Marx către Justizrat Weber. 13 aprilie

468

31. Engels către Gottfried Ermen. 19 aprilie

468-469

32. Marx către Justizrat Weber. 21 aprilie

469

33. Marx către Georg Rheinländer. 24 aprilie

470

34. Marx către Ferdinand Lassalle. 24 aprilie

470-471

35. Marx către Justizrat Weber. 24 aprilie

472

36. Engels către Emil Engels. 25 aprilie

472

37. Marx către Eduard Fischel. 8 mai

473

38. Marx către Eduard Fischel. 1 iunie

474-475

39. Marx către Ferdinand Lassalle. În jurul datei de 2 iunie

475-485

40. Marx către Bertalan Szemere. 2 iunie

486-487

41. Marx către Johann Philipp Becker. 23 iunie

487-488

42. Marx către Justizrat Weber. 2 august

489

43. Engels către Jenny Marx. 15 august

489-490

44. Marx către Justizrat Weber. 20 august

491

45. Marx către Bertalan Szemere. 21 august

491-492

46. Engels către redacţia lui „Allgemeine Militär-Zeitung“. 24 august

493-494

47. Marx către Ferdinand Lassalle. 7 septembrie

494-496

48. Marx către Ferdinand Lassalle. 15 septembrie

497-499

49. Marx către Ferdinand Lassalle. 15 septembrie

499

50. Marx către Ferdinand Lassalle. 2 octombrie

500-501

51. Marx către Ferdinand Lassalle. 23 octombrie

501-502

52. Marx către Ferdinand Lassalle. 5 noiembrie

502

53. Marx către Bertalan Szemere. 21 noiembrie

503

54. Marx către Bertalan Szemere. 22 noiembrie

503-504

55. Marx către Franz Duncker. 24 noiembrie

504

   

1861

 

56. Marx către Carl Siebel. 3 ianuarie

505-506

57. Marx către Carl Siebel. 3 ianuarie

506

58. Marx către Ferdinand Lassalle. 16 ianuarie

507-509

59. Marx către Ferdinand Lassalle. 28 ianuarie

509

60. Marx către Ferdinand Freiligrath. 7 februarie

510

61. Engels către Elise Engels. 13 februarie

511-512

62. Marx către Ferdinand Lassalle. 15 februarie

513

63. Engels către Elise Engels. 27 februarie

514-515

64. Marx către Ferdinand Lassalle. 7 martie

515-517

65. Marx către Antoinette Philips. 24 martie

517-519

66. Marx către Carl Siebel. 28 martie

520

67. Marx către Carl Siebel. 2 aprilie

521

68. Marx către Antoinette Philips. 13 aprilie

522-523

69. Engels către Comitetul de conducere al Casei Schiller. În jurul datei de 3 mai

524-526

70. Marx către Lion Philips. 6 mai

526-529

71. Marx către Ferdinand Lassalle. 8 mai

529-532

72. Marx către Ferdinand Lassalle. 29 mai

532-533

73. Marx către Ferdinand Lassalle. 11 iunie

533-534

74. Marx către Antoinette Philips. 17 iulie

535-537

75. Marx către Ferdinand Lassalle. 22 iulie

538-540

76. Marx către Antoinette Philips. 24 septembrie

541

77. Marx către Louis Watteau. 10 noiembrie

542

   

1862

 

78. Marx către Josef Valentin Weber. 15 ianuarie

543

79. Marx către Johann Philipp Becker. 26 februarie

543-545

80. Marx către Ferdinand Lassalle. 28 aprilie

546-549

81. Engels către Carl Siebel. 4 iunie

549-551

82. Marx către Ferdinand Lassalle. 16 iunie

551-554

83. Engels către Ferdinand Lassalle. 23 iulie

554-555

84. Marx către Ferdinand Lassalle. 13 august

555-556

85. Marx către Ferdinand Lassalle. 14 august

556-557

86. Marx către Wilhelm Schwarz. 19 august

557

87. Marx către Ferdinand Lassalle. 20 august

558

88. Engels către Ferdinand Lassalle. 21 august

559

89. Marx către Wilhelm Wolff. 4 octombrie

559

90. Marx către Ferdinand Lassalle. 7 noiembrie

560-562

91. Marx către Ferdinand Freiligrath. 15 decembrie

562

92. Marx către Ludwig Kugelmann. 28 decembrie

563-565

   

1863

 

93. Marx către Josef Valentin Weber. 22 aprilie

566

94. Marx către Jenny Marx. 15 decembrie

566-568

95. Marx către Ferdinand Freiligrath. 23 decembrie

568-569

   

1864

 

96. Marx către Lion Philips. 20 februarie

570-572

97. Marx către Lion Philips. 29 martie

573-575

98. Marx către Lion Philips. 14 aprilie

575-577

99. Marx către Jenny Marx. 9 mai

577-578

100. Marx către Jenny Marx. 10 mai

578-581

101. Marx către Jenny Marx. 13 mai

582-583

102. Marx către fiica sa Jenny. 17 mai

583-584

103. Engels către Hermann Engels. 24 mai

585-586

104. Marx către Lion Philips. 25 iunie

586-589

105. Marx către Ferdinand Freiligrath. 12 iulie

589-590

106. Marx către Lion Philips. 17 august

590-592

107. Marx către Jenny Marx. 2 septembrie

592-594

108. Marx către Sophie von Hatzfeldt. 12 septembrie

594

   

ADAOS

 

37a. Marx către Carl Siebel. 15 mai 1860

597-593

   
   

ANEXE

 

1. Jenny Marx către Engels. 14 august 1860

601

2. Jenny Marx către Engels. După 5 octombrie 1860

602

3. Jenny Marx către Engels. Înainte de 16 martie 1861

602-603

4. Jenny Marx către Engels. Sfîrşitul lunii martie 1861

603-604

5. Jenny Marx către Engels. Începutul lunii aprilie 1861

604-607

6. Împuternicirea dată de Marx lui Ferdinand Lassalle pentru repunerea lui în drepturile de cetăţean prusian

607

7. Jenny Marx către Engels. Începutul lunii noiembrie 1863

608

8. Jenny Marx către Engels. În jurul datei de 24 noiembrie 1863

608-609

9. Jenny Marx către Wilhelm Liebknecht. În jurul datei de 24 noiembrie 1863

609-611

10. Jenny Marx către Karl Friedrich Moritz Elsner. Mijlocul lunii iunie 1864

611

   

Adnotări

615-694

Indice de lucrări şi articole ale lui K. Marx şi F. Engels citate sau menţionate

695-701

Indice cuprinzînd lucrările altor autori citate şi menţionate de Marx şi Engels

702-714

Indice de reviste şi ziare menţionate

715-724

Indice de nume

725-771

   

ILUSTRAŢII

 

Karl Marx (Londra 1861)

164-165

Prima pagină a scrisorii lui Engels către Marx din 20 mai 1863

307

Tabel anexat de Marx la scrisoarea lui din 6 iulie 1863

323-324

Friedrich Engels (Manchester 1864)

356-357

Însemnări biografice despre Wilhelm Wolff, scrise de K. Marx în iunie 1864

363

Paşaportul lui Marx (eliberat la 11 aprilie 1861)

516-517

Scrisoarea lui Marx către Jenny Marx din 9 mai 1864, în care îi anunţă moartea lui Wilhelm Wolff

579

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 30, Editura politică, Bucureşti, 1969

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1964, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1963. [Nota red.]