Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 29

Scrisori, Ianuarie 1856 — decembrie 1859


Cuprins

Prefaţă

V-XXV

   

PARTEA ÎNTÎI

 

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS

 

IANUARIE 1856 — DECEMBRIE 1859

 
   

1856

 

1. Marx către Engels. 18 ianuarie

5-7

2. Engels către Marx. 7 februarie

7-10

3. Marx către Engels. 12 februarie

10-14

4. Marx către Engels. 13 februarie

15-17

5. Marx către Engels. 29 februarie

17-21

6. Marx către Engels. 5 martie

21-28

7. Engels către Marx. 7 martie

28-30

8. Marx către Engels. 25 martie

30-33

9. Marx către Engels. 10 aprilie

34-37

10. Engels către Marx. 14 aprilie

37-40

11. Marx către Engels. 16 aprilie

40-45

12. Marx către Engels. 26 aprilie

45-46

13. Marx către Engels. 7 mai

46

14. Marx către Engels. 8 mai

47-48

15. Marx către Engels. 23 mai

49-50

16. Engels către Marx. 23 mai

50-52

17. Engels către Marx. 26 mai

53

18. Marx către Engels. 29 mai

54

19. Marx către Engels. 5 iunie

54-55

20. Marx către Engels. 6 iunie

55

21. Marx către Engels. 28 iulie

56-58

22. Marx către Engels. 1 august

58-60

23. Engels către Marx. 4 august

60-62

24. Marx către Engels. 22 septembrie

62-65

25. Marx către Engels. 26 septembrie

65-67

26. Engels către Marx. 27 septembrie

68-69

27. Marx către Engels. 16 octombrie

70-71

28. Marx către Engels. 30 octombrie

71-72

29. Marx către Engels. 30 octombrie

72-74

30. Engels către Marx. 17 noiembrie

74-76

31. Marx către Engels. 2 decembrie

77-79

32. Marx către Engels. 22 decembrie

79-80

   

1857

 

33. Marx către Engels. 10 ianuarie

81-84

34. Marx către Engels. 14 ianuarie

84-85

35. Marx către Engels. 20 ianuarie

85-88

36. Engels către Marx. 22 ianuarie

88-89

37. Marx către Engels. 23 ianuarie

90-91

38. Marx către Engels. 6 februarie

91-92

39. Marx către Engels. 16 februarie

92-95

40. Marx către Engels. 4 februarie

95

41. Engels către Marx. 11 martie

96-98

42. Marx către Engels. 18 martie

98-101

43. Engels către Marx. 20 martie

101-103

44. Marx către Engels. 24 martie

103-105

45. Marx către Engels. 31 martie

105-106

46. Engels către Marx. 31 martie

107-110

47. Engels către Marx. 2 aprilie

110-111

48. Marx către Engels. 9 aprilie

111-113

49. Marx către Engels. 21 aprilie

113-114

50. Engels către Marx. 22 aprilie

114-117

51. Marx către Engels. 23 aprilie

117-120

52. Marx către Engels. 8 mai

120-121

53. Engels către Marx. 11 mai

121-122

54. Engels către Marx. 20 mai

123-124

55. Marx către Engels. 22 mai

124-126

56. Marx către Engels. 23 mai

127

57. Engels către Marx. 28 mai

128-129

58. Engels către Marx. 12 iunie

130

59. Marx către Engels. 15 iunie

130-131

60. Marx către Engels. 29 iunie

131

61. Marx către Engels. 3 iulie

132

62. Marx către Engels. 3 iulie

132

63. Marx către Engels. 6 iulie

133-134

64. Marx către Engels. 8 iulie

134

65. Engels către Marx. 11 iulie

135-136

66. Marx către Engels. 11 iulie

136-137

67. Marx către Engels. 14 iulie

137-138

68. Marx către Engels. 16 iulie

139

69. Marx către Engels. 24 iulie

140

70. Engels către Marx. 30 iulie

141

71. Marx către Engels. 9 august

142

72. Marx către Engels. 15 august

142-144

73. Engels către Marx. 21 august

144-147

74. Engels către Marx. 25 august

147-149

75. Marx către Engels. 26 august

150-151

76. Engels către Marx. 8 septembrie

152-153

77. Engels către Marx. 10 septembrie

153

78. Engels către Marx. 11 sau 12 septembrie

153-154

79. Marx către Engels. 15 septembrie

155-156

80. Marx către Engels. 17 septembrie

156-157

81. Engels către Marx. 18 septembrie

157-159

82. Marx către Engels. 21 septembrie

159-160

83. Engels către Marx. 21 septembrie

161-163

84. Engels către Marx. 22 septembrie

163-168

85. Marx către Engels. 23 septembrie

168-169

86. Engels către Marx. 24 septembrie

169-172

87. Marx către Engels. 25 septembrie

173-174

88. Engels către Marx. 6 octombrie

175-177

89. Engels către Marx. 19 octombrie

177-178

90. Marx către Engels. 20 octombrie

178-182

91. Engels către Marx. 29 octombrie

183-185

92. Marx către Engels. 31 octombrie

185-186

93. Marx către Engels. 13 noiembrie

186-187

94. Engels către Marx. 15 noiembrie

187-192

95. Engels către Marx. 16 noiembrie

192-195

96. Engels către Marx. 17 noiembrie

195

97. Marx .către Engels. 24 noiembrie

196-199

98. Engels către Marx. 7 decembrie

199-202

99. Marx către Engels. 8 decembrie

202-206

100. Engels către Marx. 9 decembrie

206-207

101. Engels către Marx. 11 decembrie

207-209

102. Engels către Marx. 17 decembrie

210-211

103. Marx către Engels. 18 decembrie

212-213

104. Marx către Engels. 22 decembrie

213-215

105. Marx către Engels. 25 decembrie

215-219

106. Marx către Engels. 30 decembrie

219-220

107. Engels către Marx. 31 decembrie

220-223

   

1858

 

108. Marx către Engels. 1 ianuarie

224

109. Marx către Engels. 5 ianuarie

224-225

110. Engels către Marx. 6 ianuarie

226-227

111. Engels către Marx. 7 ianuarie

228-229

112. Marx către Engels. 7 ianuarie

229-231

113. Marx către Engels. 11 ianuarie

231-232

114. Engels către Marx. 14 ianuarie

232-233

115. Engels către Marx. 15 ianuarie

233

116. Marx către Engels. În jurul datei de 16 ianuarie

234-236

117. Marx către Engels. 23 ianuarie

236-237

118. Engels către Marx. 25 ianuarie

237-239

119. Engels către Marx. 28 ianuarie

239-240

120. Marx către Engels. 28 ianuarie

240-241

121. Marx către Engels. 29 ianuarie

241-243

122. Engels către Marx. 30 ianuarie

243-244

123. Marx către Engels. 1 februarie

244-247

124. Engels către Marx. 8 februarie

247-248

125. Marx către Engels. 10 februarie

248-249

126. Engels către Marx. 11 februarie

249-251

127. Marx către Engels. 14 februarie

251-253

128. Engels către Marx. 18 februarie

253-254

129. Marx către Engels. 22 februarie

254-256

130. Engels către Marx. 24 februarie

257-258

131. Engels către Marx. 1 martie

258-259

132. Marx către Engels. 2 martie

259-261

133. Engels către Marx. 4 martie

261-264

134. Marx către Engels. 5 martie

264-267

135. Engels către Marx. 11 martie

267-268

136. Marx către Engels. 15 martie

269

137. Engels către Marx. 16 martie

269-270

138. Engels către Marx. 17 martie

270-274

139. Marx către Engels. 19 martie

275

140. Engels către Marx. 26 martie

276

141. Marx către Engels. 29 martie

276-278

142. Marx către Engels. 2 aprilie

278-285

143. Engels către Marx. 9 aprilie

285-288

144. Engels către Marx. 22 aprilie

288-289

145. Marx către Engels. 29 aprilie

289-290

146. Engels către Marx. 30 aprilie

293

147. Marx către Engels. 1 mai

294

148. Marx către Engels. 31 mai

294-296

149. Marx către Engels. 7 iunie

296-298

150. Engels către Marx. 9 iunie

298-299

151. Marx către Engels. 2 iulie

299-301

152. Engels către Marx. 14 iulie

301-304

153. Marx către Engels. 15 iulie

304-308

154. Engels către Marx. 16 iulie

308-309

155. Marx către Engels. 20 iulie

310

156. Marx către Engels. 25 iulie

311

157. Marx către Engels. 8 august

311-314

158. Engels către Marx. 10 august

314-315

159. Marx către Engels. 13 august

315-317

160. Marx către Enge1s. 18 august

317-318

161. Marx către Engels. 21 septembrie

318-320

162. Engels către Marx. 7 octombrie

320-322

163. Marx către Engels. 8 octombrie

322-325

164. Engels către Marx. 21 octombrie

325-328

165. Marx către Engels. 22 octombrie

328-329

166. Marx către Engels. 2 noiembrie

329-330

167. Marx către Engels. 10 noiembrie

330-331

168. Marx către Engels. 24 noiembrie

331-333

169. Marx către Engels. 29 noiembrie

333-335

170. Marx către Engels. 11 decembrie

335-337

171. Marx către Engels. 16 decembrie

337-338

172. Marx către Engels. 17 decembrie

338-340

173. Marx către Engels. 22 decembrie

340

174. Marx către Engels. 28 decembrie

341

175. Marx către Engels. 30 decembrie

341-342

   

1859

 

176. Marx către Engels. 6 ianuarie

343-344

177. Marx către Engels. 8 ianuarie

344

178. Marx către Engels. Între 13 şi 15 ianuarie

344-346

179. Marx către Engels. 21 ianuarie

346-347

180. Marx către Engels. 26 ianuarie

348

181. Engels către Marx. 27 ianuarie

348-349

182. Marx către Engels. 28 ianuarie

350

183. Marx către Engels. 2 februarie

350-351

184. Marx către Engels. 8 februarie

351-352

185. Marx către Engels. 9 februarie

352-353

186. Engels către Marx. 10 februarie

354

187. Engels către Marx. 14 februarie

355

188. Marx către Engels. 15 februarie

355-357

189. Marx către Engels. 21 februarie

357-358

190. Marx către Engels. 22 februarie

358

191. Marx către Engels. 25 februarie

359

192. Marx către Engels. 25 februarie

360-364

193. Marx către Engels. 3 martie

364-365

194. Engels către Marx. 4 martie

365-366

195. Marx către Engels. 10 martie

366-368

196. Marx către Engels. 16 martie

368-369

197. Marx către Engels. 22 martie

369-370

198. Marx către Engels. 25 martie

370

199. Marx către Engels. 1 aprilie

371

200. Marx către Engels. 9 aprilie

372-373

201. Engels către Marx. 11 aprilie

373-374

200. Marx către Engels. 12 aprilie

374-375

203. Marx către Engels. 16 aprilie

376-377

204. Marx către Engels. 19 aprilie

377-378

205. Marx către Engels. 22 aprilie

378-382

206. Marx către Engels. 6 mai

382-385

207. Marx către Engels. 16 mai

385-386

208. Marx către Engels. 18 mai

386-392

209. Engels către Marx. 3 mai

393-394

210. Marx către Engels. 24 mai

394-395

211. Marx către Engels. 25 mai

395-397

212. Marx către Engels. 27 mai

397-398

213. Marx către Engels. 28 mai

399

214. Marx către Engels. 1 iunie

399-401

215. Marx către Engels. 7 iunie

401-403

216. Marx către Engels. 10 iunie

404-403

217. Marx către Engels. 14 iulie

405-407

218. Engels către Marx. 14 iulie

407-408

219. Marx către Engels. 18 iulie

408-409

220. Engels către Marx. 18 iulie

409-411

221. Marx către Engels. 19 iulie

411-413

222. Engels către Marx. 20 iulie

413-414

223. Marx către Engels. 22 iulie

414-416

224. Engels către Marx. 25 iulie

416-418

225. Marx către Engels. 1 august

419-420

226. Engels către Marx. 3 august

421-422

227. Marx către Engels. 8 august

422-423

228. Engels către Marx. 10 august

423-424

229. Marx către Engels. 13 august

425-426

230. Marx către Engels. 26 august

426-427

231. Marx către Engels. 5 septembrie

427-428

232. Engels către Marx. 8 septembrie

428

233. Marx către Engels. 21 septembrie

429

234. Engels către Marx. 22 septembrie

430-431

235. Marx către Engels. 23 septembrie

431-432

236. Engels către Marx. Între 23 şi 27 septembrie

432-433

237. Marx către Engels. 27 septembrie

433-434

238. Marx către Engels. 28 septembrie

434-435

239. Engels către Marx. 3 octombrie

435-436

240. Marx către Engels. 5 octombrie

437-440

241. Marx către Engels. 10 octombrie

441-442

242. Marx către Engels. 26 octombrie

442-443

243. Engels către Marx. 28 octombrie

443-444

244. Marx către Engels. 3 noiembrie

444-447

245. Engels către Marx. 4 noiembrie

447-449

246. Marx către Engels. 7 noiembrie

450

247. Marx către Engels. 16 noiembrie

451

248. Marx către Engels. 17 noiembrie

452

249. Engels către Marx. 17 noiembrie

452-454

250. Marx către Engels. 19 noiembrie

454-458

251. Marx către Engels. 26 noiembrie

459-461

252. Engels către Marx. 28 noiembrie

462-463

253. Marx către Engels. 10 decembrie

463-467

254. Engels către Marx. 11 sau 12 decembrie

467-468

255. Marx către Engels. 13 decembrie

468-470

256. Engels către Marx. 19 decembrie

470

257. Marx către Engels. 20 decembrie

471

   
   

PARTEA A DOUA

 

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS CĂTRE DIVERSE PERSOANE

 

IANUARIE 1856 — DECEMBRIE 1859

 
   

1856

 

1. Engels către Wilhelm Steffen. 15 aprilie

475

2. Marx către Jenny Marx. 21 iunie

476-480

3. Marx către Isaac Ironside. 21 iunie

481-482

4. Marx către William Cyples. 22 iulie

482-483

5. Marx către Jenny Marx. 8 august

483-484

6. Marx către Charles Dobson Collet. 11 august

484

7. Marx către Charles Dobson Collet. 23 octombrie

485

   

1857

 

8. Marx către Charles Dobson Collet. 25 martie

486

9. Engels către Jenny Marx. În jurul lui 16 aprilie

486-487

10. Marx către Konrad Schramm. 8 decembrie

487-488

11. Marx către Ferdinand Lassalle. 21 decembrie

489-490

   

1858

 

12. Marx către Ferdinand Lassalle. 22 februarie

491-494

13. Marx către Ferdinand Lassalle. 11 martie

494-496

14. Engels către Jenny Marx. 14 aprilie

496-498

15. Engels către Rudolf Schramm. 6 mai

498

16. Engels către Jenny Marx. 11 mai

499

17. Engels către Jenny şi Laura Marx. 11 mai

500

18. Marx către Ferdinand Lassalle. 31 mai

500-502

19. Marx către Ferdinand Lassalle. 10 iunie

502-504

20. Marx către redactorul ziarului „Neue Zeit“. Nu mai tîrziu de 12 iulie

505-506

21. Marx către Ferdinand Lassalle. 12 noiembrie

506-508

 

 

1859

 

22. Engels către Ferdinand Freiligrath. 25 ianuarie

509-510

23. Marx către Joseph Weydemeyer. 1 februarie

510-514

24. Marx către Ferdinand Lassalle. 2 februarie

514-515

25. Marx către Ferdinand Lassalle. 4 februarie

516-519

26. Marx către Ferdinand Lassalle. 23 februarie

519-520

27. Marx către Ferdinand Lassalle. 25 februarie

520-521

28. Engels către Ferdinand Lassalle. 14 martie

522-523

29. Marx către Ferdinand Lassalle. 16 martie

523-525

30. Marx către Ferdinand Lassalle. 28 martie

525-528

31. Marx către Ferdinand Lassalle. 4 aprilie

528-529

32. Marx către Ferdinand Lassalle. 19 aprilie

529-532

33. Engels către Elisabeth Engels. 20 aprilie

533-535

34. Marx către Ferdinand Lassalle. 5 mai

536

35. Marx către Max Friedländer. 16 mai

537

36. Engels către Ferdinand Lassalle. 18 mai

537-543

37. Marx către Ferdinand Lassalle. 10 iunie

543-544

38. Marx către Wilhelm Liebknecht. 17 septembrie

544-547

39. Marx către Bertalan Szemere. 26 septembrie

547-549

40. Marx către Ferdinand Lassalle. 2 octombrie

549-551

41. Marx către Bertalan Szemere. 8 octombrie

551-553

42. Engels către Jenny Marx. 5 noiembrie .

553-554

43. Marx către Ferdinand Lassalle. 6 noiembrie

554-559

44. Marx către Ferdinand Lassalle. 14 noiembrie

559-561

45. Marx către Ferdinand Lassalle. 15 noiembrie

561-562

46. Engels către Emil Engels. 16 noiembrie

562-563

47. Marx către Ferdinand Lassalle. 22 noiembrie

564-566

48. Marx către Ferdinand Freiligrath. 23 noiembrie

566-568

49. Marx către Ferdinand Freiigrath. 28 noiembrie

569

50. Engels către Jenny Marx. 22 decembrie

570-572

   
   

ANEXE

 

1. Jenny Marx către Engels. 28 martie 1856

575-576

2. Jenny Marx către Engels. În jurul datei de 12 aprilie 1857

577

3. Jenny Marx către Engels. Între 11 şi 13 august 1857

577-578

4. Jenny Marx către Konrad Schramm. 8 decembrie 1857

579-581

5. Jenny Marx către Engels. 9 aprilie 1858

581-582

6. Jenny Marx către Ferdinand Lassalle. 9 aprilie 1858

582-583

7. Jenny Marx către Marx. Înainte de 9 mai 1858

583-584

8. Jenny Marx către Engels. După 13 august 1859

584-585

9. Jenny Marx către Engels. 4 noiembrie 1859

585

10. Jenny Marx către Engels. 23 sau 24 decembrie 1859

586-588

   

ADNOTĂRI ŞI INDICI

 

Adnotări

591-664

Indice de lucrări şi articole ale lui K. Marx şi F. Engels citate sau menţionate

665-678

Indice cuprinzînd lucrările altor autori citate şi menţionate de Marx şi Engels

679-693

Indice de reviste şi ziare menţionate

694-700

Indice de nume

701-745

   

Ilustraţii

 

Pagina a doua şi a treia a scrisorii adresate de Marx lui Engels la 16 aprilie 1856

41

Casa din Londra (9 Grafton Terrace, Maitland Park, Haverstock Hill) în care a locuit Marx din octombrie 1856 pînă în 1868

70-71

Diagrama fluctuaţiei preţurilor la bumbacul „midling“ orleans începînd din 1 ianuarie 1857

193

British Museum din Londra

204-205

Pagina a doua a scrisorii lui Marx către Engels din 2 aprilie 1858

281

Scrisoarea lui Marx către Engels din 29 aprilie 1858

291

Vechea bibliotecă Chetham din Manchester în care lucrau Engels şi Marx

416-417

Prima pagină a scrisorii adresate de Marx la 21 iunie 1856 soţiei sale, Jenny

427

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 29, Editura politică, Bucureşti, 1968

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1963, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1962. [Nota red.]