Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 27

Scrisori, Februarie 1842 — decembrie 1851


Cuprins

Prefaţă la volumele de scrisori ale lui K. Marx şi F. Engels

V-X

Prefaţă la volumul 27

XI-XXXIV

   

PARTEA I

 

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS

5-376

   

1844

1. Engels către Marx. Începutul lunii octombrie

5-8

2. Engels către Marx. 19 noiembrie

8-13

   

1845

3. Engels către Marx. 20 ianuarie

14-18

4. Engels către Marx. 22-26 februarie, 7 martie

19-23

5. Engels către Marx. 17 martie

23-27

   

1846

 

6. Engels către Marx. 27 iulie

28-30

7. Engels către Marx. 19 august

31-34

8. Engels către Comitetul Comunist de Corespondenţă de la Bruxelles. 19 august

35-37

9. Engels către Comitetul Comunist de Corespondenţă de la Bruxelles. 16 septembrie

38-44

10. Engels către Marx. 18 septembrie

45-51

11. Engels către Marx. Septembrie

51-53

12. Engels către Marx. 18 octombrie

54-59

13. Engels către Comitetul Comunist de Corespondenţă de la Bruxelles. 23 octombrie

59-64

14. Engels către Marx. În jurul lui 23 octombrie

64-66

15. Engels către Marx. 2 noiembrie

66-67

16. Engels către Marx. Decembrie

67-72

   

1847

 

17. Engels către Marx. 15 ianuarie

73-76

18. Engels către Marx. 9 martie

76-82

19. Marx către Engels. 15 mai

82-83

20. Engels către Marx. 28-30 septembrie

84-92

21. Engels către Marx. 25-26 octombrie

93-99

22. Engels către Marx. 14-15 noiembrie

100-102

23. Engels către Marx. 23-24 noiembrie

103-107

   

1848

 

24. Engels către Marx. 14 ianuarie

108-111

25. Engels către Marx. 21 ianuarie

112-114

26. Engels către Marx. 9 martie

114-116

27. Marx către Engels. În jurul datei de 12 martie

117-118

28. Marx către Engels. 16 martie

118-119

29. Engels către Marx. 18 martie

119-122

30. Marx către Engels. Înainte de 25 aprilie

122

31. Engels către Marx. 25 aprilie

123-124

32. Engels către Marx. 9 mai

125

33. Marx către Engels. 26 octombrie

126

34. Marx către Engels. Jumătatea lunii noiembrie

127-128

35. Marx către Engels. 29 noiembrie

128-129

36. Engels către Marx. 28 decembrie

129-130

   

1849

 

37. Engels către Marx. 7-8 ianuarie

131-132

38. Marx către Engels. 23 aprilie

133

39. Marx către Engels. A doua jumătate a lunii aprilie — începutul lunii mai

134

40 Marx către Engels. 7 iunie

134-136

41. Marx către Engels. În jurul lui 1 august

136-137

42. Marx către Engels. 17 august

138-140

43. Marx către Engels. 23 august

140-141

   

1850

 

44. Marx către Engels. 19 noiembrie

142

45. Marx către Engels. 23 noiembrie

142-143

46. Engels către Marx. 25 noiembrie

144

47. Marx către Engels. 2 decembrie

145-150

48. Engels către Marx. 17 decembrie

150-152

   

1851

 

49. Marx către Engels. 6 ianuarie

153

50. Marx către Engels. 7 ianuarie

154-159

51. Engels către Marx. 8 ianuarie

159-161

52. Marx către Engels. 22 ianuarie

162-163

53. Engels către Marx. 25 ianuarie

163-165

54. Marx către Engels. 27 ianuarie

165-166

55. Engels către Marx. 29 ianuarie

167-169

56. Marx către Engels. 3 februarie

169-174

57. Engels către Marx. 5 februarie

175-178

58. Marx către Engels. 10 februarie

178-180

59. Marx către Engels. 11 februarie

180-182

60. Engels către Marx. 12 februarie

182-184

61. Engels către Marx. 13 februarie

184-187

62. Marx către Engels. 23 februarie

187-193

63. Marx către Engels. 24 februarie

193-195

64. Engels către Marx. 25 februarie

195-197

65. Engels către Marx. 26 februarie

197-200

66. Marx către Engels. 26 februarie

200-202

67. Engels către Marx. 26 februarie

202

68. Engels către Marx. 27 februarie

203

69. Engels către Marx. 28 februarie

204-205

70. Marx către Engels. 1 martie

205-207

71. Marx către Engels. 8 martie

207-208

72. Engels către Marx. 10 martie

208-209

73. Engels către Marx. 17 martie

209-210

74. Marx către Engels. 17 martie

211-213

75. Engels către Marx. 19 martie

213-215

76. Marx către Engels. 22 martie

215-216

77. Marx către Engels. 31 martie

217-219

78. Marx către Engels. 2 aprilie

219-220

79. Engels către Marx. 3 aprilie

221-225

80. Engels către Marx. 11 aprilie

226-227

81. Marx către Engels. 15 aprilie

228-229

82. Engels către Marx. 15 aprilie

229-230

83. Engels către Marx. 1 mai

230-233

84. Marx către Engels. 3 mai

233-236

85. Marx către Engels. 5 mai

236-238

86. Engels către Marx. 6 sau 7 mai

238-240

87. Engels către Marx. 8 mai

240-241

88. Engels către Marx. 9 mai

242-245

89. Engels către Marx. 15 mai

246

90. Marx către Engels. 16 mai

247-248

91. Engels către Marx. 19 mai

249-251

92. Marx către Engels. 21 mai

251-254

93. Engels către Marx. 23 mai

254-258

94. Marx către Engels. 28 mai

258-260

95. Engels către Marx. 3 iunie

261

96. Marx către Engels. 16 iunie

261-262

97. Engels către Marx. 27 iunie

262-263

98. Engels către Marx. În jurul datei de 6 iulie

264-265

99. Marx către Engels. 13 iulie

266-270

100. Marx către Engels. În jurul lui 17 iulie

271

101. Engels către Marx. 17 iulie

272-274

102. Engels către Marx. În jurul lui 20 iulie

275-277

103. Engels către Marx. 30 iulie

278-279

104. Marx către Engels. 31 iulie

279-282

105 Engels către Marx. În jurul lui 1 august

282-284

106. Marx către Engels. 8 august

284-291

107. Engels către Marx. În jurul lui 10 august

291-293

108. Engels către Marx. În jurul lui 11 august

294-297

109. Marx către Engels. 14 august

297-301

110. Marx către Engels. În jurul lui 20 august

301

111. Engels către Marx. 21 august

302-304

112. Marx către Engels. 25 august

304-312

113. Engels către Marx. În jurul lui 27 august

312-313

114. Marx către Engels. 31 august

314-318

115. Engels către Marx. 1 septembrie

318-320

116. Engels către Marx. 8 septembrie

320-321

117. Engels către Marx. 11 septembrie

322

118. Marx către Engels. 13 septembrie

322-324

119. Engels către Marx. 19 septembrie

324-325

120. Engels către Marx. 23 septembrie

325-329

121. Marx către Engels. 23 septembrie

330-335

122. Engels către Marx. 25 septembrie

335-336

123. Engels către Marx. 26 septembrie

336-339

124. Marx către Engels. 13 octombrie

339-343

125. Engels către Marx. 15 octombrie

343-347

126. Marx către Engels. 19 octombrie

347-350

127. Marx către Engels. 25 octombrie

350-351

128. Engels către Marx. În jurul lui 27 octombrie

352-354

129. Marx către Engels. 24 noiembrie

354-356

130. Engels către Marx. 27 noiembrie

357-360

131. Marx către Engels. 1 decembrie

360-362

132. Engels către Marx. 3 decembrie

362-366

133. Marx către Engels. 9 decembrie

366-368

134. Engels către Marx. 10 decembrie

368-370

135. Engels către Marx. 11 decembrie

370-374

136. Engels către Marx. 16 decembrie

374-376

   
   

Partea a doua

 

SCRISORI ALE LUI K. MARX ŞI F. ENGELS CĂTRE DIFERITE PERSOANE

 
   

1842

 

1. Marx către Arnold Ruge. 10 februarie

379-380

2. Marx către Arnold Ruge. 5 martie

380-381

3. Marx către Arnold Ruge. 20 martie

381-384

4. Marx către Arnold Ruge. 27 aprilie

385-386

5. Engels către Arnold Ruge. 15 iunie

386-387

6. Marx către Arnold Ruge. 9 iulie

387-389

7. Engels către Arnold Ruge. 26 iulie

390-391

8. Marx către Dagobert Oppenheim. În jurul lui 25 august

391-392

9. Marx către Arnold Ruge. 30 noiembrie

393-395

   

1843

 

10. Marx către Arnold Ruge. 25 ianuarie

396-398

11. Marx către Arnold Ruge. 13 martie

398-399

12. Marx către Ludwig Feuerbach. 3 octombrie

400-403

13. Marx către Julius Fröbel. 21 noiembrie

403-405

   

1844

 

14 * Marx către Redacţia lui „Allgemeine Zeitung“. 14 aprilie

406

15 * Marx către Ludwig Feuerbach. 11 august

406-409

16 * Marx către Julius Campe. 7 octombrie

410

17. Marx către Heinrich Börnstein. Toamna

410-411

18. Marx către Heinrich Börnstein. Toamna

411

19. Marx către Heinrich Börnstein. Decembrie

411-412

   

1845

20 * Marx către Arnold Ruge. Ianuarie

413

21. Marx către Heinrich Heine. 12 ianuarie

413-414

22. Marx către Heinrich Heine. 24 martie

414-415

23. Marx către Löwenthal. 9 mai

415

24. Engels către Marie Engels. 31 mai

416-417

25. Engels către Julius Campe. 14 octombrie

418

   

1846

26. Engels către Emil Blank. 3 aprilie

419

27. Marx către Heinrich Heine. În jurul lui 5 aprilie

420

28. Marx către Pierre-Joseph Proudhon. 5 mai

420-422

29. Engels şi Marx către Moses Hess. 27 iulie

423-424

30. Marx către Karl Wilhelm Leske. 1 august

424-421

31. Marx către Pavel Vasilievici Annenkov. 28 decembrie

428-438

   

1847

 

32. Marx către Roland Daniels. 7 martie

439

33. Marx către Georg Herwegh. 27 iulie

440

34 Marx către Georg Herwegh. 8 august

440-442

35. Marx către Moses Hess. 2 septembrie

443

36. Engels către Lucien Jottrand. 30 septembrie

443-444

37. Marx către Georg Herwegh. 26 octombrie

444-445

38. Marx către Pavel Vasilievici Annenkov. 9 decembrie

446-447

   

1848

 

39. Engels către Emil Blank. 26 martie

448-449

40. Engels către Emil Blank. 28 martie

449-451

41. Marx şi Engels către Adalbert von Bornstedt şi alţii. 1 aprilie

452

42 * Marx şi Engels către tienne Cabet. 5 aprilie

452-453

43. Engels către Emil Blank. 15 aprilie

453-454

44. Engels către Emil Blank. 24 mai

454-456

45. Engels către Karl Friedrich Köppen. 1 septembrie

456

46. Marx către Eduard Müller-Tellering. 5 decembrie

457-458

47 * Engels către Asociaţia din Vevey în numele Comisiei centrale a asociaţiilor muncitorilor germani din Elveţia. În jurul lui 25 decembrie

458-461

48. Marx către Consilierul de poliţie Wilhelm Stieber. În jurul lui 29 decembrie

461-462

49 * Engels către conducerea Uniunii din martie din Frankfurt pe Main. Decembrie

462-463

   

1849

 

50. Marx către Eduard Müller-Tellering. 15 ianuarie

464-465

51. Marx către Ernst Dronke. 3 februarie

465-460

52 * Engels către Daniel Fenner von Fenneberg. 1 martie

466-461

53. Marx către colonelul Engels. 3 martie

467-463

54. Marx către colonelul Engels. În jurul lui 5 martie

469

55. Marx către Joseph Weydemeyer. 1 iunie

470

56. Marx către Joseph Weydemeyer. 13 iulie

470-471

57. Engels către Jenny Marx. 25 iulie

471-473

58. Marx către Ferdinand Freiligrath. 31 iulie

473-475

59. Marx către Joseph Weydemeyer. În jurul lui 1 august

476-477

60. Marx către Joseph Weydemeyer. Mijlocul lunii august

477-473

61. Engels către Jakob Schabelitz. 24 august

478-479

62. Engels către Joseph Weydemeyer. 25 august

480

63. Marx către Ferdinand Freiligrath. 5 septembrie

481

64. Engels către George Julian Harney. 5 octombrie

482

65. Marx către Louis Bauer. 30 noiembrie

482-483

66. Marx către Joseph Weydemeyer. 19 decembrie

483-485

67. Engels către Jakob Schabelitz. 22 decembrie

486-487

   

1850

 

68. Marx către Eduard Müller-Tellering. 1 ianuarie

488

69. Marx către Ferdinand Freiligrath. 10 ianuarie

488-489

70. Marx către Joseph Weydemeyer. 4 februarie

489-490

71 * Engels către Eduard Müller-Tellering. 7 februarie

490-491

72. Engels către Comitetul Emigranţilor maghiari. Sfîrşitul lunii februarie

491

73. Engels către Julius Schuberth şi Theodor Hagen şi către Stephan Adolph Naut. 4 martie

492-493

74. Marx către Eduard Müller-Tellering. 12 martie

493-491

75. Marx către Joseph Weydemeyer. 9 aprilie

494-495

76. Engels către Julius Schuberth. În jurul lui 11 aprilie

495-496

77. Engels către Joseph Weydemeyer. 22 aprilie

496-497

78. Engels către Joseph Weydemeyer. 25 aprilie

497-498

79. Engels şi Marx către F. Pardigon. 6 mai

499

80. Engels către Theodor Schuster. 13 mai

499-500

81. Marx către Joseph Weydemeyer. 8 iunie

500-501

82. Marx către Joseph Weydemeyer. 27 iunie

501-502

83 * Marx către preşedintele unei adunări a emigranţilor. 30 iunie

502

84 * Marx către Karl Blind. 17 iulie

503-504

85. Marx către Joseph Weydemeyer. 29 octombrie

504-505

86. Marx către Hermann Becher. 2 decembrie

505-506

87. Engels către Emil Blank. 3 decembrie

506-507

   

1851

 

88. Marx către Hermann Becker. În jurul lui 1 februarie

508

89. Marx către Hermann Becker. 8 februarie

509

90. Marx către Hermann Becker. 28 februarie

509-512

91. Marx către Hermann Becker. 9 aprilie

512

92. Engels către Wilhelm Wolff. 1 mai

512-514

93. Marx către Roland Daniels. Mai

515

94. Engels către Joseph Weydemeyer. 19 iunie

515-518

95. Marx către Joseph Weydemeyer. 27 iunie

519-521

96. Engels către Ernst Dronke. 9 iulie

521-525

97. Marx către Joseph Weydemeyer. 2 august

525-527

98. Engels către Wilhelm Wolff. 6 august

528

99. Engels către Joseph Weydemeyer. 7 august

529-531

100 * Marx către Hermann Ebner. A doua jumătate a lunii august

531-538

101. Marx către Joseph Weydemeyer. 11 septembrie

538-539

102 * Marx către Amalie Daniels. Între 4 şi 8 octombrie

540

103. Marx către Joseph Weydemeyer. 16 octombrie

540-542

104. Marx către Joseph Weydemeyer. 31 octombrie

542-543

105. Marx către Adolf Cluss. Începutul lui decembrie

543-544

106 * Marx către Hermann Ebner. 2 decembrie

544-548

107 * Engels către Marie Blank. 15 decembrie

548-549

108. Engels către Jenny Marx. 18 decembrie

550

109. Marx către Joseph Weydemeyer. 19 decembrie

551-552

110. Marx către Ferdinand Freiligrath. 27 decembrie

552-554

   
   

ANEXE

 

1 * Marx către Leopold I, rege al Belgiei. 7 februarie 1845

557

2 * Marx către Oberbürgermeister Görtz. 17 octombrie 1845

557-558

3 * Marx către Oberbürgermeister Görtz. 10 noiembrie 1845

558

4. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 16 martie 1848

559-560

5. Konrad Schramm către Joseph Weydemeyer. 8 ianuarie 1850

560-561

6. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. 20 mai 1850

562-566

7. Jenny Marx către Joseph Weydemeyer. In jurul lui 20 iunie 1850

566-567

8. Jenny Marx către Friedrich Engels. 19 decembrie 1850

567-568

9. Jenny Marx către Friedrich Engels, 11 ianuarie 1851

568-563

10 * Jenny Marx către Friedrich Engels. 17 decembrie 1851

569

   

Adnotări

570-634

Indice de lucrări şi articole ale Iui K. Marx şi F. Engels citate sau menţionate

635-640

Indice bibliografic

641-653

Indice de reviste şi ziare menţionate

654-662

Indice de nume

663-704

   

Ilustraţii

 

Casa din Trier în care s-a născut Karl Marx

14-15

Karl Marx student (Bonn 1836)

24-25

Casa din Barmen în care s-a născut Friedrich Engels

28-29

Ruge la „Liberii“ din Berlin, caricatură făcută de Friedrich Engels (1842)

28-29

Friedrich Engels în uniformă de artilerist (Berlin 1841)

46-47

Casa în care a locuit Karl Marx la Bruxelles (mai 1845 — mai 1846)

60-61

Casa în care a locuit Friedrich Engels la Paris (noiembrie 1846 — martie 1847)

72-73

Funeraliile lui „Rheinische Zeitung“ (caricatură contemporană)

454-455

Caricatura regelui Prusiei Friedrich Wilhelm IV, făcută de Friedrich Engels în anul 1848

454-455

Jenny Marx (Fotografie din tinereţe)

560-561

 

 

* Cu asterisc sînt notate numele de familie ale adresanţilor lui Marx şi Engels în volumul de faţă.

 
 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 27, Editura politică, Bucureşti, 1966

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1963, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1962. [Nota red.]