Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 25 Partea a II-a

Karl Marx: Capitalul, vol. III Procesul de ansamblu al producției capitaliste, partea a II-a (XXIX—LII)


Cuprins

CARTEA A TREIA

 

PROCESUL DE ANSAMBLU AL PRODUCŢIEI CAPITALISTE

 

PARTEA A II-A

 

SECŢIUNEA A CINCEA

 

Scindarea profitului în dobîndă şi beneficiul întreprinzătorului. Capitalul purtător de dobîndă (Continuare)

 

Capitolul douăzeci şi nouă. Părţile componente ale capitalului bancar

7

Capitolul treizeci. Capitalul bănesc şi capitalul real. I

21

(Creditul comercial. Capitalul bănesc şi capitalul real în diferitele faze ale ciclului industrial)*

 

Capitolul treizeci şi unu. Capitalul bănesc şi capitalul real. II (Continuare)

39

(Transformarea banilor în capital de împrumut. Masa capitalului de împrumut este independentă de cantitatea banilor aflaţi în circulaţie. Transformarea capitalului sau a venitului în bani, care se transformă în capital de împrumut)

 

   1. Transformarea banilor în capital de împrumut

   2. Transformarea capitalului sau a venitului în bani, care se transformă în capital de împrumut

46

Capitolul treizeci şi doi. Capitalul bănesc şi capitalul real. III (Sfîrşit)

49

(Formarea capitalului de împrumut prin eliberarea capitalului real. Observaţii generale. Concluzii)

 

Capitolul treizeci şi trei. Mijloacele de circulaţie în sistemul de credit

65

Capitolul treizeci şi patru. Currency principle şi legislaţia bancară engleză din 1844

91

Capitolul treizeci şi cinci. Metalul nobil şi cursul schimbului

109

   I. Mişcarea rezervei în aur

   II. Cursul schimbului

118

       Cursul schimbului cu Asia

120

       Balanţa comercială a Angliei

134

Capitolul treizeci şi şase. Relaţii precapitaliste

137

   Dobînda în evul mediu

154

   Avantajele bisericii de pe urma interzicerii dobînzii

156

 

 

SECŢIUNEA A ŞASEA

 

Transformarea profitului suplimentar în rentă funciară

 

Capitolul treizeci şi şapte. Introducere

157

Capitolul treizeci şi opt. Renta diferenţială : consideraţii generale

182

Capitolul treizeci şi nouă. Prima formă a rentei diferenţiale (renta diferenţială I)

191

Capitolul patruzeci. A doua formă a rentei diferenţiale (renta diferenţială II)

215

Capitolul patruzeci şi unu. Renta diferenţială II — primul caz : preţul de producţie constant

227

Capitolul patruzeci şi doi. Renta diferenţială II — al doilea caz : preţul de producţie în scădere

235

   I. Productivitatea investiţiei de capital adiţionale este constantă

   II. Rata productivităţii capitalurilor adiţionale este în scădere

243

   III. Rata productivităţii capitalurilor adiţionale este în creştere

244

Capitolul patruzeci şi trei. Renta diferenţială II — al treilea caz : preţul de producţie în creştere. Rezultate

251

Capitolul patruzeci şi patru. Renta diferenţială chiar şi pe cel mai prost pămînt cultivat

278

Capitolul patruzeci şi cinci. Renta funciară absolută

288

Capitolul patruzeci şi şase. Renta terenurilor de construcţii. Renta minelor. Preţul pămîntului

312

Capitolul patruzeci şi şapte. Geneza rentei funciare capitaliste

321

   I. Introducere

   II. Renta în muncă

328

   III. Renta în produse

332

   IV. Renta în bani

335

   V. Sistemul exploatării în parte şi proprietatea ţărănească parcelară

340

 

 

SECŢIUNEA A ŞAPTEA

 

Veniturile şi sursele lor

 

Capitolul patruzeci şi opt. Formula trinitară

352

   I.

 

   II.

354

   III.

355

Capitolul patruzeci şi nouă. Cu privire la analiza procesului de producţie

370

Capitolul cincizeci. Iluzia creată de concurenţă

390

Capitolul cincizeci şi unu. Relaţii de repartiţie şi relaţii de producţie

414

Capitolul cincizeci şi doi. Clasele

421

Friedrich Engels. Completare la cartea a treia a „Capitalului“

423

   I. Legea valorii şi rata profitului

426

   II. Bursa

445

 

 

Adnotări şi indici

 

Citate în limbi străine

451

Adnotări

453

Indice bibliografic cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels

453

Indice de nume

472

Indice de materii

480

 

 

Ilustraţii

 

Coperta ediţiei întîi germane a părţii a II-a a volumului al III-lea al „Capitalului“

9

Prima pagină a manuscrisului lui F. Engels „Legea valorii şi rata profitului“

427

   
   

* Cuvintele din paranteză au fost incluse în titlu de Engels. — Nota red.

 
 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 25, Partea a II-a, Editura politică, Bucureşti, 1973

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1964, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1962. [Nota red.]