Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 20

Friedrich Engels: Anti-Dühring, Dialectica naturii (1873—1883)


Cuprins

Prefaţă

V-XXIII

Domnul Eugen Dühring revoluţionează ştiinţa

Anti-Dühring

Prefeţe la cele trei ediţii

7-17

          I

7

          II

10

          III

17

INTRODUCERE

18-33

          I. Noţiuni generale

18

          II. Ce promite d-l Dühring

29

S e c ţ i u n e a  î n t î i. FILOZOFIE

34-141

          III. Subdiviziune. Apriorism

34

          IV. Schematica lumii

40

          V. Filozofia naturii. Timp şi spaţiu

46

          VI. Filozofia naturii. Cosmogonie, fizică, chimie

55

          VII. Filozofia naturii. Lumea organică

65

          VIII. Filozofia naturii. Lumea organică. (Sfîrşit)

75

          IX. Morală şi drept. Adevăruri eterne

83

          X. Morală şi drept. Egalitate

94

          XI. Morală şi drept. Libertate şi necesitate

106

          XII. Dialectică. Cantitate şi calitate

116

          XIII. Dialectică. Negarea negaţiei

126

          IV. Încheiere

140

S e c ţ i u n e a  a  d o u a. ECONOMIE POLITICĂ

142-252

          I. Obiectul şi metoda

142

          II. Teoria violenței

153

          III. Teoria violenței. (Urmare)

160

          IV. Teoria violenţei. (Sfîrşit)

169

          V. Teoria valorii

179

          VI. Muncă simplă şi muncă complexă

191

          VII. Capital şi plusvaloare

196

          VIII. Capital şi plusvaloare. (Sfîrşit)

205

          IX. Legi naturale ale economiei. Renta funciară

214

          X. Din „Kritische Geschichte“

220

S e c ţ i u n e a  a  t r e i a. SOCIALISMUL

253-321

          I. Noţiuni istorice

253

          II. Noţiuni teoretice

263

          III. Producţia

281

          IV. Repartiţia

294

          V. Stat, familie, educaţie

309

 

Dialectica naturii

SCHIŢE DE PLAN

325-326

Schiţă de plan general

325

Schiţă de plan parţial

326

ARTICOLE

329-481

Introducere

329

Vechea prefaţă la „[Anti-]Dühring“ despre dialectică

347

Ştiinţa naturii în lumea spiritelor

356

Dialectica

367

Formele fundamentale ale mişcării

374

Măsura mişcării. — Lucrul mecanic

391

Frecarea maregenă. Kant şi Thomson-Tait

406

Căldura

411

Electricitatea

416

Rolul muncii în procesul de transformare a maimuţei în om

468

NOTE ŞI FRAGMENTE

482-606

Din istoria ştiinţei

482

Ştiinţa naturii şi filozofia

499

Dialectica

509

          a) Probleme generale ale dialecticii. Legile fundamentale ale dialecticii

509

          b) Logica dialectică şi teoria cunoaşterii. Despre „limitele cunoaşterii“

519

Forme de mişcare a materiei. Clasificarea ştiinţelor

540

Matematică

553

Mecanica şi astronomia

568

Fizica

574

Chimia

589

Biologia

591

Titlul şi cuprinsul dosarelor

607

 

MATERIALE PENTRU „ANTI-DÜHRING“

Din lucrările preliminare ale lui Engels pentru „Anti-Dühring“

611-637

          Partea întîi

611

          Partea a doua

629

Tactica infanteriei şi cauzele ei materiale

638-644

Completări şi modificări în textul lucrării „Anti-Dühring“

645-662

 

 

Adnotări

663-731

Cuprinsul dosarelor cu materiale pentru „Dialectica naturii“

732-737

Indice cronologic al articolelor şi fragmentelor din „Dialectica naturii“

738-741

Indice de nume

742-765

Indice bibliografic

766-780

Indice de materii

781-809

 

 

Ilustraţii

Portretul lui F. Engels. 1888

2-3

Coperta ediţiei a treia a lucrării lui F. Engels „Anti-Dühring“

5

Primul articol al lucrării „Anti-Dühring“ apărut în ziarul „Vorwärts“ din 3 ianuarie 1877

18-19

Prima pagină a manuscrisului lui K. Marx „Randnoten zu Dührings „Kritischer Geschichte der Nationalökonomie“

221

Schema (formula) „Tabloului economic“ al lui F. Quesnay (din lucrarea lui Quesnay „Analyse du Tableau économique“)

249

Schiţă de plan general al lucrării „Dialectica naturii“

327

O pagină din notele pentru „Dialectica naturii“

501

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 20, Editura politică, Bucureşti, 1964

Prezenta traducere a fost întocmită in colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul apărut în Editura „Dietz“, Berlin, 1962, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1961. [Nota red.]