Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 14

Iulie 1857 — noiembrie 1860


Cuprins

Prefaţă

V-XXVIII

FRIEDRICH ENGELS. Armata

5-54

FRIEDRICH ENGELS. Adjutantul

55-56

FRIEDRICH ENGELS. Albuera

57-58

FRIEDRICH ENGELS. Alma

59-63

FRIEDRICH ENGELS. Archebuza

64-66

FRIEDRICH ENGELS. Airey

67-68

FRIEDRICH ENGELS. Aspern

69-76

FRIEDRICH ENGELS. Atacul

77 82

FRIEDRICH ENGELS. Afganistanul

83-92

FRIEDRICH ENGELS. Abatiză

93

FRIEDRICH ENGELS. Barbeta

94

FRIEDRICH ENGELS. Bastionul

95-97

FRIEDRICH ENGELS. Baionetă

98-99

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Barclay de Tolly

100-102

KARL MARX. Berthier

103-106

FRIEDRICH ENGELS. Algeria

107-118

FRIEDRICH ENGELS. Muniţia

119-120

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Bennigsen

121-124

KARL MARX. Blum

125-127

KARL MARX. Bourrienne

128-129

FRIEDRICH ENGELS. Bătălia

130-134

FRIEDRICH ENGELS. Bateria

135-137

FRIEDRICH ENGELS. Bivuacul

138-139

FRIEDRICH ENGELS. Blindajul

140-141

FRIEDRICH ENGELS. Boneta

142-143

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Bem

144-148

KARL MARX. Bessières

149-150

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Bosquet

151-152

KARL MARX. Brune

153-156

FRIEDRICH ENGELS. Bomba

157-158

FRIEDRICH ENGELS. Bombardierul

159

FRIEDRICH ENGELS. Bombardamentul

160-161

FRIEDRICH ENGELS. Galiota de bombardament

162

FRIEDRICH ENGELS. Nava de bombardament

163

FRIEDRICH ENGELS. Adăpostul împotriva bombelor

164-165

FRIEDRICH ENGELS. Podul militar

166-171

KARL MARX. Bernadotte

172-182

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Armada

183-186

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Ayacucho

187-188

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Blücher

189-207

FRIEDRICH ENGELS. Artileria

208-236

KARL MARX. Bugeaud

237-240

KARL MARX. Bolivar y Ponte

241-257

FRIEDRICH ENGELS. Campania

258-259

FRIEDRICH ENGELS. Căpitan

260-261

FRIEDRICH ENGELS. Carabina

262

FRIEDRICH ENGELS. Canonada

263-264

FRIEDRICH ENGELS. Mitralia

265-267

FRIEDRICH ENGELS. Proiectilul incendiar

268-269

FRIEDRICH ENGELS. Cartuşul

270-271

FRIEDRICH ENGELS. Berma

272

FRIEDRICH ENGELS. Blindheim

273-274

FRIEDRICH ENGELS. Borodino

275-280

FRIEDRICH ENGELS. Bidassoa

281-286

FRIEDRICH ENGELS. Buda

287-290

FRIEDRICH ENGELS. Capul de pod

291-292

FRIEDRICH ENGELS. Catapulta

293

FRIEDRICH ENGELS. Tabăra

294-297

FRIEDRICH ENGELS. Coehoorn

298-300

FRIEDRICH ENGELS. Brescia

301-303

FRIEDRICH ENGELS. Birmania

304-311

FRIEDRICH ENGELS. Bomarsund

312

KARL MARX şi FRIEDRICH ENGELS. Beresford

313-314

FRIEDRICH ENGELS. Cavaleria

315-346

FRIEDRICH ENGELS. Fortificaţia

347-374

          I. Fortificaţia permanentă

347

          II. Asediul

370

          III. Fortificaţia de campanie

373

FRIEDRICH ENGELS. Infanteria

375-404

          I. Infanteria greacă

375

          II. Infanteria romană

380

          III. Infanteria în evul mediu

385

          IV. Renaşterea infanteriei

387

          V. Infanteria în secolele al XVI-lea şi al XVII-lea

390

          VI. Infanteria în secolul al XVIII-lea

395

          VII. Infanteria în epoca revoluţiei franceze şi în secolul al XIX-lea

399

FRIEDRICH ENGELS. Marina militară

405-419

KARL MARX. Domnul Vogt

421-738

  Prefaţă

425-427

          I. Banda pucioasei

428-437

          II. Bürstenheimerii

438-447

          III. Poliţisme

448-475

               1. El însuşi se dă de gol

448

               2. Congresul revoluţionar de la Murten

450

               3. Cherval

456

               4. Procesul comuniştilor de la Colonia

465

               5. Festivalul central de la Lausanne al Asociaţiilor culturale ale muncitorilor germani (26 şi 27 iunie 1859)

469

               6. Miscelanee

473

          IV. Scrisoarea lui Techow

476-500

          V. Regentul imperiului şi palatinul

501-502

          VI. Vogt şi „Neue Rheinische Zeitung“

503-510

          VII. Campania din Augsburg

511-532

          VIII. Dâ-Dâ Vogt şi studiile sale

533-584

          IX. Agentură

585-615

          X. Patroni şi complici

616-661

          XI. Un proces

662-700

          XII. Anexe

701-738

               1. Expulzarea lui Schily din Elveţia

701

               2. Congresul revoluţionar de la Murten

708

               3. Cherval

709

               4. Procesul comuniştilor de la Colonia

710

               5. Calomnii

718

               6. Războiul dintre şoareci şi broaşte

719

               7. Polemica împotriva lui Palmerston

722

               8. Declaraţia domnului A. Scherzer

               9. Articolul lui Blind publicat în „Free Press“ din 27 mai 1859

723

               10. Scrisorile domnului Orges

724

               11. Circulara împotriva lui K. Blind

               12. Affidavitul lui Vögele

725

               13. Affidavitul lui Wiehe

726

               14. Din actele aflate la dosarul procesului

727

               15. Broşurile editate la Dentu

732

               16. Supliment

735

                    a) K. Vogt şi societatea „La Cimentaire“

                    b) Kossuth

736

                    c) „Prusia în 1860“ de Edmond About

737

KARL MARX. Scrisoare către redactorul lui „Allgemeine Zeitung“

739

KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiilor lui „Reform“, „Volks-Zeitung“ şi „Allgemeine Zeitung“

740-743

KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiei lui „Allgemeine Zeitung“

744-745

KARL MARX. Procesul împotriva lui „Augsburger Zeitung“

746-747

KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor germane

748-749

KARL MARX. Scrisoare către redactorul ziarului „Daily Telegraph“

750

KARL MARX. Scrisoare către redacţia lui „Allgemeine Zeitung“

751-752

KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiilor ziarelor „Freischutz“ şi „Reform“

753

KARL MARX. Declaraţie trimisă redacţiei lui „Allgemeine Zeitung“ şi ale altor ziare germane

754-753

   

Anexe

 

Adnotări

759

Indice de nume

859

Indice de numiri geografice

928

Indice bibliografic cuprinzînd lucrările menţionate de Marx şi Engels

953

Tabel de greutăţi, măsuri şi monede

969

 

 

Ilustraţii

 

Coperta interioară a primului volum din „New American Cyclopaedia“

3

Bătălia de la Alma, 20 septembrie 1854

61

Bătălia de la Aspern, 21—22 mai 1809

73

Afganistanul în timpul primului război anglo-afgan 1838—1842

90-91

Mişcarea de eliberare naţională din Algeria în prima jumătate a sec. al XIX-lea

113

Operaţiile militare care au avut loc în Europa centrală între 13 august 1813 şi 1 aprilie 1814

198-199

Lupta pentru independenţă a ţărilor din America Latină (campaniile armatei lui Bolivar)

252-253

Bătălia de la Borodino, 5—7 septembrie 1812

276-277

Bătăliile de la Bidassoa din 31 august şi 7 octombrie 1813

283

Schiţa cîmpului de luptă de la Bidassoa, desenată de Engels

284-285

Coperta interioară a primei ediţii a lucrării lui Marx „Domnul Vogt“

423

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 14, Editura politică, Bucureşti, 1963

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul în limba germană apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1961, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1959. [Nota red.]