Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 10

Ianuarie 1854 — ianuarie 1855


Cuprins

Prefaţă

V-XXIV

F. ENGELS. Războiul european

3-8

K. MARX. *Puterile occidentale şi Turcia

9-19

K. MARX. *Războiul din Orient

20-31

K. MARX. *Operaţiile militare din Orient. — Situaţia financiară a Austriei şi a Franţei. — Fortificarea Constantinopolului

32-37

F. ENGELS. Ultima bătălie pe teatrul de operaţii din Europa

38-41

K. MARX. *Ideile ţarului. — Prinţul Albert

42-46

K. MARX şi F. ENGELS. *Fortificarea Constantinopolului. — Neutralitatea Danemarcii. — Compoziţia parlamentului englez. — Recolta proastă din Europa

47-54

K. MARX. *Misiunea contelui Orlov. — Finanţele de război ale Rusiei

55-59

K. MARX. *Cărţile albastre. — Dezbaterile parlamentare de la 6 februarie. — Misiunea contelui Orlov. — Operaţiile flotei aliate. — Brigada irlandeză. — În legătură cu convocarea Parlamentului muncitorilor

60-66

K. MARX. *Diplomaţia rusă. — Cartea albastră în legătură cu problema orientală. — Muntenegrul

67-74

F. ENGELS. Problema războiului în Europa

75-79

K. MARX. *Declaraţia guvernului prusian. — Planurile lui Bonaparte. — Politica Prusiei

80-82

K. MARX. Dezbaterile parlamentare

83-97

K. MARX. *Dezbaterile parlamentare de la 22 februarie. — Telegrama lui Pozzo-di-Borgo. — Politica puterilor occidentale

98-107

K. MARX. Falimentul Austriei

108-115

K. MARX. *Planurile militare ale Franţei şi Angliei. — Răscoala grecilor. — Spania. — China

116-123

K. MARX. *Deschiderea parlamentului muncitorilor. — Bugetul de război al Angliei

124-131

K. MARX. Scrisoare către Parlamentul muncitorilor

132-133

K. MARX. Parlamentul muncitorilor

134-138

K. MARX. Răscoala din Grecia

139-141

F. ENGELS. Retragerea ruşilor de la Calafat

142-147

K. MARX. Documentele în legătură cu împărţirea Turciei

148-159

K. MARX. Corespondenţa diplomatică secretă

160-176

K. MARX. *Declararea războiului. — În legătură cu istoricul apariţiei problemei orientale

177-185

K. MARX. Dezbaterile parlamentare asupra războiului

186-197

K. MARX. *Rusia şi puterile germane. — Preţurile cerealelor

198-205

F. ENGELS. Situaţia armatelor în Turcia

206-209

K. MARX. *Nota lui Reşid-paşa. — Un ziar italian despre problema orientală

210-214

K. MARX. *Grecia şi Turcia. — Turcia şi puterile occidentale. — Restrîngerea comerţului de cereale în Anglia

215-218

K. MARX. *Răscoala din Grecia. — Emigraţia poloneză. — Tratatul dintre Austria şi Prusia. — Documente referitoare la înarmarea Rusiei

219-225

K. MARX. *Bombardarea Odesei. — Grecia. — Proclamaţia cneazului Danilo al Muntenegrului. — Discursul lui Manteuffel

226-233

K. MARX. Finanţele britanice

234-241

F. ENGELS. O faimoasă victorie

242-246

K. MARX. *Atacul împotriva Sevastopolului. — Curăţirea moşiilor în Scoţia

247-252

F. ENGELS. Războiul

253-260

F. ENGELS. Starea actuală a armatei engleze, tactica ei, echipamentul, intendenţa etc.

261-268

K. MARX. Tratatul dintre Austria şi Prusia. — Dezbaterile parlamentare de la 29 mai

269-274

K. MARX. *Înființarea unui minister special al războiului în Anglia. — Operaţiile militare de la Dunăre. — Situaţia economică

275-281

K. MARX. *Reorganizarea departamentului de război al Angliei. — Cererile Austriei. — Situaţia economică a Angliei. — Saint-Arnaud

282-288

F. ENGELS. Asediul Silistrei

289-302

K. MARX şi F. ENGELS. Situaţia pe teatrul de operaţii militare ruso-turc

303-309

K. MARX şi F. ENGELS. Retragerea trupelor ruse

310-314

K. MARX. Războiul. — Dezbaterile parlamentare

315-323

K. MARX. *Insurecţia de la Madrid. — Tratatul austro-turc. — Moldova şi Valahia

324-332

F. ENGELS. Războiul de la Dunăre

333-338

K. MARX. *Amănunte în legătură cu insurecţia de la Madrid. — Cererile Austriei şi ale Prusiei. — Un nou împrumut în Austria. — Valahia

339-347

K. MARX. *Agitaţie în Italia. — Evenimentele din Spania. — Poziţia statelor germane. — Judecătorii englezi

348-357

K. MARX. *Conferinţa de la Viena. — Împrumutul austriac. — Proclamaţiile lui Dulce şi O'Donnell. — Criza de guvern din Anglia

358-365

K. MARX. Revoluţia spaniolă. — Turcia şi Grecia

366-372

K. MARX. Dezbaterile parlamentare în legătură cu războiul

373-380

K. MARX. *Politica Austriei. — Dezbaterile din Camera comunelor în legătură cu războiul

381-392

K. MARX şi F. ENGELS. Un război plictisitor

393-398

K. MARX. Espartero

399-406

F. ENGELS. Atacul împotriva fortăreţelor ruseşti

407-409

K. MARX. *Evacuarea Principatelor dunărene. — Evenimentele din Spania. — Noua constituţie daneză. — Cartiştii

410-417

K. MARX. *Evacuarea Moldovei şi a Valahiei. — Polonia. — Cererile poporului spaniol

418-424

K. MARX. *Problema orientală. — Revoluţia din Spania. — Presa din Madrid

425-432

K. MARX. *Revoluţia din Spania. — Bomarsund

433-439

F. ENGELS. Cucerirea Bomarsundului (Primul articol)

440-445

F. ENGELS. Cucerirea Bomarsundului (Al doilea articol)

446-450

K. MARX. Spania revoluţionară

451-509

          I

453

          II

463

          III

470

          IV

476

          V

482

          VI

487

          VII

497

          VIII

503

K. MARX. Reacţiunea din Spania.

510-516

K. MARX. *Zvonuri despre arestarea lui Mazzini. — Împrumutul forţat din Austria. — Spania. — Situaţia din Valahia

517-522

K. MARX. *Acţiunile flotei aliate. — Situaţia din Principatele dunărene. — Spania. — Comerţul exterior al Angliei

523-531

F. ENGELS. Atacul împotriva Sevastopolului

532-541

F. ENGELS. Ştirile din Crimeea

542-547

K. MARX şi F. ENGELS. Mistificarea de la Sevastopol

548-552

K. MARX şi F. ENGELS. Mistificarea de la Sevastopol. — Privire generală

553-556

F. ENGELS. Bătălia de la Alma

557-563

F. ENGELS. Forţele militare ale Rusiei

564-568

F. ENGELS. Asediul Sevastopolului

569-574

F. ENGELS. Campania din Crimeea

575-583

F. ENGELS. Bătălia de la Balaclava

584-592

F. ENGELS. Bătălia de la Inkerman

593-599

F. ENGELS. Campania din Crimeea

600-607

K. MARX şi F. ENGELS. Desfăşurarea operaţiilor militare

608-615

F. ENGELS. Forţele militare ale Austriei

616-620

K. MARX. Privire retrospectivă asupra campaniei din Crimeea

621-626

K. MARX. Presa şi sistemul militar

627-630

F. ENGELS. Catastrofa britanică din Crimeea

631-637

K. MARX. Criza comercială şi industrială

638-645

K. MARX. *Cele patru puncte

646-651

K. MARX. Criza comercială-industrială din Anglia

652-657

K. MARX. Berarii şi respectarea repausului duminical. — Clanricarde

658-660

K. MARX şi F. ENGELS. Cu privire la critica asediului Sevastopolului

661-663

K. MARX. Adevăratul scop al tratativelor de la Viena. — Polemica împotriva Prusiei. — O răzvrătire cu bulgări de zăpadă

664-665

   

DIN MANUSCRISELE NEPUBLICATE ALE LUI K. MARX şi F. ENGELS

 

K. MARX. Fragment nepublicat din seria de articole „Spania revoluţionară“

669-672

F. ENGELS. Fortăreaţa Kronstadt

673-679

   

ANEXE

 

Burghezia engleză

683-688

Adnotări

691-742

Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels

743-756

Indice de nume

757-795

Indice de publicaţii periodice

796-798

Indice de numiri geografice

799-808

 

 

ILUSTRAŢII

 

Un fragment dintr-o pagină a ziarului „People's Paper“ în care a apărut scrisoarea adresată de K. Marx Parlamentului muncitorilor

132-133

Schema dispozitivului trupelor în timpul asediului Silistrei şi al bătăliei de la Inkerman

291

Prima pagină a unuia din caietele lui Marx cu extrase din istoria Spaniei

455

O pagină dintr-un manuscris nepublicat al lui K. Marx din seria de articole „Spania revoluţionară“

484-485

Teatrul de război din Crimeea în anul 1854

533

O pagină din materialele pregătitoare ale lui F. Engels pentru articolul său „Forţele militare ale Rusiei“

568-569

Războiul Crimeii (1853—1856). Teatrele de război de la Dunăre, din Crimeea şi Caucaz

622-623

   

* Articolele al căror titlu a fost dat de către Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. sînt însemnate cu un asterisc. — Nota red.

 
 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 10, Editura politică, Bucureşti, 1961

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după fotocopiile textelor originale, completate cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1958. [Nota red.]