Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 9

Martie — decembrie 1853


Cuprins

Prefaţă

V-XXV

K. MARX şi F. ENGELS. Politica britanică. — Disraeli. — Emigranţii. — Mazzini la Londra. — Turcia

3-12

F. ENGELS. Adevăratul punct litigios în Turcia

13-18

K. MARX. Presa londoneză. — Politica lui Napoleon în problema turcă

19-22

F. ENGELS. Problema turcă

23-28

K. MARX. Conspiraţia de la Berlin

29-32

F. ENGELS. Care va fi soarta Turciei europene ?

33-38

K. MARX. Conspiraţia de la Berlin. — Poliţia londoneză. — Mazzini. — Radetzky

39-41

K. MARX. Destăinuirile lui Hirsch

42-45

K. MARX. Noua maşinaţie financiară, sau Gladstone şi bănuţii

46-51

K. MARX. Realizările guvernului

52-59

K. MARX. Feargus O'Connor. — Înfrîngeri suferite de guvern. — Bugetul

60-66

K. MARX. Lire, Şilingi, pence, sau bugete de clasă şi cui aduc ele foloase

67-71

K. MARX. Dezordini la Constantinopol. — Mania spiritismului în Germania. — Bugetul

72-80

K. MARX. Săpun pentru popor, un chilipir pentru „ Times“. — Bugetul guvernului de coaliţie

81-89

K. MARX şi F. ENGELS. Afacerea rachetelor. — Insurecţia din Elveţia

90-93

F. ENGELS. Situaţia politică a Republicii elveţiene

94-101

K. MARX. Revoluţia din China şi din Europa

102-110

K. MARX. Situaţia din Olanda. — Danemarca. — Conversiunea datoriei publice britanice. — India. — Turcia şi Rusia

111-116

K. MARX. Mazzini. — Elveţia şi Austria. — Problema turcă

117-121

K. MARX. Problema turcă. — „Times“. — Expansiunea Rusiei

122-124

K. MARX. Înşelătoria rusă. — Eşecul lui Gladstone. — Reformele lui Charles Wood în Indiile orientale

125-134

K. MARX. Stăpînirea britanică în India

135-141

K. MARX. Prosperitate engleză. — Greve. — Problema turcă. — India

142-149

K. MARX. Turcia şi Rusia. — Atitudinea tolerantă a cabinetului Aberdeen faţă de Rusia. — Bugetul. — Taxa pe suplimentele de ziar. — Corupţia parlamentară

150-155

K. MARX. Compania Indiilor orientale, istoria şi rezultatele activităţii ei

156-164

K. MARX. Problema Indiei. — Drepturile arendaşului irlandez

165-171

K. MARX. Politica Rusiei faţă de Turcia. — *Mişcarea muncitorească din Anglia

172-183

K. MARX. Problema războiului din Turcia. — Ziarul „New York Tribune“ în Camera comunelor. — Guvernarea Indiei

184-195

K. MARX. Interpelarea lui Layard. — Lupta în jurul legii cu privire la ziua de muncă de zece ore

196-203

K. MARX. Complicaţiile ruso-turce. — Şiretlicurile şi subterfugiile guvernului britanic. — Ultima notă a lui Nesselrode. — Problema Indiilor orientale

204-213

K. MARX. Războiul din Birmania. — Problema rusă. — O corespondenţă diplomatică ciudată

214-221

K. MARX. Problema războiului. — Activitatea parlamentară. — India

222-229

K. MARX. Rezultatele viitoare ale stăpînirii britanice în India

230-236

K. MARX. Înfrîngerea guvernului în problema financiară. — Birjarii. — Irlanda. — Problema rusă

237-247

K. MARX. În Camera comunelor. — Presa despre problemele orientale. — Manifestul ţarului. — Danemarca

248-254

K. MARX. Impozitul pe anunţuri. — Manevrele Rusiei. — Danemarca. — Statele Unite în Europa

255-261

K. MARX. Problema războiului. — Populaţia Angliei şi date cu privire la comerţ. — Activitatea parlamentară

262-274

K. MARX. Urquhart. — Bem. — Problema turcă în Camera lorzilor

275-282

K. MARX. Problema turcă în Camera comunelor

283-295

K. MARX. Situaţia pe continent şi în Anglia

296-303

K. MARX. Mihail Bakunin

304-306

K. MARX. Urcarea preţului grîului. — Holera. — Greve. — Mişcare în rîndurile marinarilor

307-309

K. MARX. Către redactorul ziarului „People's Paper“

310-312

K. MARX. *Nota de la Viena. — S.U.A. şi Europa. — Scrisoarea de la Şumla. — Legea bancară a lui Peel

313-322

K. MARX. Evenimentele politice. — Lipsa de pîine din Europa

323-331

K. MARX. *Puterile occidentale şi Turcia. — Criza economică iminentă. — Construirea de căi ferate în India

332-340

K. MARX. *Puterile occidentale şi Turcia. — Simptomele crizei economice

341-351

K. MARX. *Panică la bursa din Londra. — Greve

352-357

F. ENGELS. Ruşii în Turcia

358-364

K. MARX. Lordul Palmerston

365-435

          Primul articol

367-375

          Articolul al doilea          

376-381

          Articolul al treilea

382-394

          Articolul al patrulea

395-404

          Articolul al cincilea

405-411

          Articolul al şaselea

412-417

          Articolul al şaptelea

418-425

          Articolul al optulea

426-435

K. MARX. Problema războiului. — Chestiuni financiare. — Greve

436-444

K. MARX. *Manifestul turc. — Situaţia economică a Franţei

445-449

K. MARX. *Arestarea lui Delescluze. — Danemarca. — Austria. — „Times“ despre perspectivele unui război cu Rusia

450-452

F. ENGELS. Deplasările armatelor în Turcia

453-458

F. ENGELS. Războiul sfînt

459-463

K. MARX. Războiul. — Grevele. — Scumpetea

464-472

K. MARX. *Expediţia persană în Afganistan şi expediţia rusă în Asia centrală. — Danemarca. — Acţiunile militare pe Dunăre şi în Asia. — Minerii din Wigan

473-478

F. ENGELS. Mersul războiului din Turcia

479-485

F. ENGELS. Înfrîngerile ruşilor

486-488

K. MARX. Problema muncitorească

489-492

K. MARX. Prosperitate. — Problema muncitorească

493-499

F. ENGELS. Mersul războiului din Turcia

500-505

K. MARX. Cavalerul nobilei conştiinţe

507-538

K. MARX. *Cuvîntarea lui Manteuffel. — Mişcarea religioasă din Prusia. — Apelul lui Mazzini. — Municipalitatea din Londra. —Reformele lui Russell. — Parlamentul muncitorilor

539-546

F. ENGELS. Războiul pe Dunăre

547-554

K. MARX. Războiul din Turcia. — Situaţia dezastruoasă din industrie

555-558

K. MARX. Cvadrupla înţelegere. — Anglia şi războiul

559-568

K. MARX. Victoria Rusiei. — Poziţia Angliei şi Franţei

569-575

F. ENGELS. Demisia lui Palmerston

576-579

F. ENGELS. Mersul războiului din Turcia

580-586

   

Adnotări şi indici

 

Adnotări

587-654

Date din viaţa şi activitatea lui K. Marx şi F. Engels (martie-decembrie 1853)

655-666

Indice de nume

667-699

Personaje din literatură şi mitologie

700-701

Indice de publicaţii periodice

702-704

Indice de numiri geografice

705-712

   

ILUSTRAŢII

 

O parte din pagina ziarului „New York Daily Tribune“ cu articolul lui K. Marx „Stăpînirea britanică în India“

138-139

Harta cuceririlor engleze din India la mijlocul sec. al XIX-lea

228-229

Pagină din agenda lui Jenny Marx cu însemnări în legătură cu trimiterea articolelor lui Marx şi Engels la „New York Daily Tribune“

343

O parte din pagina ziarului „People's Paper“ cu primul articol al lui K. Marx din seria „Lordul Palmerston“

366-307

Coperta primei ediţii a pamfletului lui K. Marx „Cavalerul nobilei conştiinţe“

509

   

* Articolele al căror titlu a fost dat de către Institutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. sînt însemnate cu un asterisc. — Nota Red.

 
 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 9, Editura politică, Bucureşti, 1959

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după fotocopiile textelor originale apărute în ziarul „New York Daily Tribune“, completate cu unele note din ediţia rusă apărute în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1956. [Nota red.]