Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 6

Noiembrie 1848 - iulie 1849


Cuprins

 

Prefaţă

V-XXIII

K. MARX şi F. ENGELS

 

ARTICOLE DIN „NOUA GAZETA RENANĂ“

 

1848

 

Noiembrie

 

Criza de la Berlin

5-6

Fostul principat

7-8

Noile instituţii reprezentative. — Succesele mişcării în Elveţia

9-13

Contrarevoluţia de la Berlin

14-21

          I

14-16

          II

17-19

          III

20-21

*Cavaignac şi revoluţia din iunie

22

Adresa comitetului districtual al democraţilor din Renania

23

Guvernul pe banca acuzaţilor

24-25

Declaraţie

26

Spovedania unui suflet ales

27-32

„Kölnische Zeitung“

33

Nici un fel de impozite ! ! !

34

Un decret al lui Eichmann

35-36

Apel

37

Alegeri pentru tribunalul federal

38-40

Consiliul municipal

41

Apel

42

Despre proclamaţia guvernului Brandenburg-Manteuffel în legătură cu refuzul de a se plăti impozitele

43

Prim-procurorul şi „Noua gazetă renană“

44-45

Parchetul de la Berlin şi cel de la Colonia

46

Adunarea de la Frankfurt

47-48

*Pretutindeni stare de asediu

49

Puterea centrală germană şi Elveţia

50-59

Manteuffel şi puterea centrală

60

Drigalski — legiuitorul, cetăţeanul şi comunistul

61-66

*Trei procese împotriva „Noii gazete renane“

67-68

Personalităţile Consiliului federal

69-74

Darea de seamă a comisiei din Frankfurt cu privire la problema Austriei

75-80

Noutăţi

81

Publicaţia lui Manteuffel şi a lui Johannes. — Renania şi regele Prusiei

82

Mişcarea revoluţionară din Italia

83-87

Ticăloşia profesorilor germani

88-89

   

Decembrie

 

Domnul Raumer mai trăieşte

90

*A doua fază a contrarevoluţiei

91

Consiliul naţional

92-109

Lovitura de stat a contrarevoluţiei

110

Burghezia şi contrarevoluţia

111-137

          I

111-115

          II

116-120

          III

121-125

          IV

126-137

Un nou aliat al contrarevoluţiei

138-140

Calomniile „Noii gazete renane“

141

Procesul lui Gottschalk şi al tovarăşilor lui

142-151

          I

142-146

          II

147-151

Contrarevoluţia din Prusia şi casta magistraţilor din Prusia

152-158

Dezminţire

159

O nouă „Sfîntă alianţă“

160-161

   

1849

 

Ianuarie

 

Mişcarea revoluţionară

162-164

Un document al burgheziei

165-169

Bugetul Statelor Unite şi bugetul creştin german

170-174

O felicitare de Anul nou

175-180

Lupta din Ungaria

181-193

Presa elveţiană

194-199

Montesquieu al LVI-lea

200-216

          I

200-209

          II

210-216

Ordinul prusac de arestare a lui Kossuth

217-218

„National-Zeitung“ din Berlin către alegătorii delegaţi

219-229

          I

219-224

          II

225-229

Situaţia la Paris

230-232

*Situaţia la Paris

233-234

   

Februarie

 

„Kölnische Zeitung“ despre alegeri

235-239

Camphausen

240-242

Procesul „Noii gazete renane“

245-264

          Pledoaria lui Marx

245-257

          Pledoaria lui Engels

258-264

Procesul împotriva comitetului districtual al democraţilor din Renania

265-284

          Pledoaria lui Marx

265-284

Procesul pentru refuzul de a se plăti impozite

285-286

Un proces politic

287-288

*Diviziunea muncii la „Kölnische Zeitung“

289-294

Lassalle

295-300

          I

295-297

          II

298-300

Panslavismul democrat

301-319

          I

301-310

          II

311-319

Gospodărirea finanţelor Prusiei în timpul lui Bodelschwingh & Co

320-331

Stein

332-333

Corespondentul din Viena al lui „Kölnische Zeitung“

334-335

Saedt

336-338

„Kölnische Zeitung“ despre lupta maghiarilor

339-344

Proclamarea republicii la Roma

345

Din nou despre gospodărirea finanţelor în spirit vechi prusac

346-348

Denunţ

349-350

   

Martie

 

Mesajul tronului

351-357

          I

351

          II

352-357

Ruge

358-360

Situaţia economică.

361-366

Jurămîntul soldaţilor englezi

367-368

Uniunea din martie

369-370

Viena şi Frankfurt

371-373

*Trei noi proiecte de lege

374-379

Acţiuni provocatoare ale guvernului

380-382

Planul general de reforme al Hohenzollernilor

383-388

Cenzura

389-390

Miliardul

391-395

Uniunea din martie de la Frankfurt şi „Noua gazetă renană“

396-397

*Proiectul de adresă al celei de-a doua Camere

398-401

*18 martie

402

*„Neue Preussische Zeitung“ despre 18 martie

403

Proiectul de lege hohenzollernian cu privire la presă

404-412

          I

404-408

          II

409-412

Dezbaterile de la Berlin în legătură cu adresa

413-422

Războiul din Italia şi din Ungaria

423-426

Înfrîngerea piemontezilor

427-436

          I

427-428

   

Aprilie

 

Înfrîngerea piemontezilor

429-436

          II

429-432

          III

433-436

Politica externă a republicii franceze

437-438

*Comedia cu coroana imperială

439-440

Muncă salariată şi capital

441-472

          I

441-447

          II

448-453

          III

454-458

          IV

459-464

          V

465-472

*Extrădarea emigranţilor politici

473-474

Declaraţie

475

Şedinţa din 13 aprilie a celei de-a doua Camere de la Berlin

476-480

Ruşii

481-483

Dezbateri în legătură cu legea cu privire la placate

484-494

          I

484-483

          II

489-494

Lassalle

495-497

*Dizolvarea celei de-a doua Camere

498-499

*Poznan

500-503

   

Mai

 

Planuri contrarevoluţionare la Berlin

504-506

Lassalle

507-512

O lovitură de picior dată de Prusia celor din Frankfurt

513-515

*Dizolvarea

516

Lassalle

517-522

Interzicerea adunării consiliilor municipale din Renania

523

Congresul oraşelor din Renania

524

*Al treilea în alianţă

525-526

Ei vor starea de asediu

527-528

*Armata prusiană şi insurecţia revoluţionară a poporului

529-530

*Întrebare adresată muncitorilor

531

Ţarul şi cnejii vasali lui

532-533

Isprăvile casei de Hohenzollern

534-538

*Ofensiva contrarevoluţiei şi dezvoltarea revoluţiei

539-540

Noua constituţie prusiană

541-542

Legea draconică de la Düsseldorf

543-544

Insurecţie în regiunea Berg

545-546

*Venalitatea lui „Klnische Zeitung“

547

„Kreuz-Zeitung“

548

*O nouă lovitură de picior dată de Prusia celor din Frankfurt

549-550

Noua cartă elaborată în spiritul curţilor marţiale

551-557

          I

551-553

          II

554-557

*Elberfeld

558-560

*„Noua gazetă renană“ suprimată de poliţie

561-564

*Ungaria

565-574

*„Către poporul Meu“

575-577

Către muncitorii din Colonia

578

   

K. MARX şi F. ENGELS

 

ARTICOLE ŞI DOCUMENTE

 

Către redacţia lui „Frankfurter Journal“. — Declaraţie

581

F. ENGELS. *Răscoala revoluţionară din Palatinat şi Baden

582-584

K. MARX. 13 iunie

585-587

K. MARX. Către redactorul ziarului „La Presse“

588

   

DIN MANUSCRISELE POSTUME ALE LUI K. MARX şi F. ENGELS

 

K. MARX. Salariul

593-616

          [A]

593

          [B] Completări

594-598

          I. Atkinson

594

          II. Carlyle

594

          III. MacCulloch

595

          IV. John Wade

595-597

          V. Babbage

597

          VI. Andrew Ure

597

          VII. Rossi

597

          [VIII.] Cherbuliez

598

          [IX.] Bray. Casele de economii

598

          [S]

599-616

          I. Ce influenţă exercită asupra salariului creşterea forţelor de producţie ?

599-600

          II. Concurenţa dintre muncitori şi patroni

600-601

          III. Concurenţa muncitorilor între ei

601

          IV. Oscilaţiile salariului

601-602

          V. Minimul salariului

602-604

          VI. Propuneri pentru uşurarea situaţiei

604-614

          VII. Asociaţiile muncitoreşti

614-615

          VIII. Latura pozitivă a muncii salariate

615-616

F. ENGELS. *Clasa muncitoare franceză şi alegerile prezidenţiale

617-622

F. ENGELS. *Proudhon

623-626

   

Anexe

 

Karl Marx

629

Cererea lui F. Engels de a i se acorda dreptul de domiciliere în oraşul Berna

630-631

O delegaţie la prim-procurorul Zweiffel

632

Comunicare în legătură cu interogatoriul la care au fost supuşi Marx, Schapper şi Schneider II de către judecătorul de instrucţie

633

Procesele „Noii gazete renane“

634

Mandatul primit de F. Engels din partea Uniunii muncitorilor din Lausanne

635-636

Înştiinţare în legătură cu abonamentele la „Noua gazetă renană“ pe primul trimestru al anului 1849

637-638

Procesul intentat „Noii gazete renane“ a fost amînat

639

Procesul intentat de Drigalski „Noii gazete renane“

640

Din procesul-verbal al şedinţei din 15 ianuarie 1849 a comitetului Uniunii muncitorilor din Colonia

641-642

Verdictul de achitare a „Noii gazete renane“

643-644

Două procese ale „Noii gazete renane“

645

Banchetul democraţilor

646

Banchetul de la 24 februarie

647-648

Banchetul de la Gürzenich

649-650

Hotărîrea adunării generale din 16 aprilie 1849 a Uniunii muncitorilor din Colonia

651

Din procesul-verbal al şedinţei din 17 aprilie 1849 a comitetului Uniunii muncitorilor din Colonia

652

Hotărîrea primei filiale a Uniunii muncitorilor din Colonia

653-655

Hotărîrea adunării generale din 3 aprilie 1849 a Uniunii muncitorilor din Colonia

656

Înştiinţare cu privire la convocarea congresului uniunilor muncitorilor

657-658

Soarta unor redactori ai „Noii gazete renane“

659

Plecarea lui Karl Marx

660

Procesul „Noii gazete renane“

661

Ordin de urmărire a lui Friedrich Engels

662

 

 

Adnotări şi indici

663-714

Date din viaţa şi activitatea Iui Karl Marx şi Friedrich Engels

715-729

Indice de publicaţii periodice

730-733

Indice de nume

735-764

 

 

Ilustraţii

 

O pagină din ediţia specială a „Noii gazete renane“ cu articolul „Guvernul pe banca acuzaţilor“

26-27

O pagină din „Noua gazetă renană“ cu articolul lui K. Marx „Burghezia şi contrarevoluţia“

120-121

Coperta interioară a broşurii „Două procese politice“ cu textul pledoariilor lui K. Marx şi F. Engels la procesul de la
Colonia

243

Harta Ungariei între anii 1848-1849

566-567

O pagină din ultimul număr al „Noii gazete renane“

578-579

Prima pagină a manuscrisului lui K. Marx „Salariul“

591

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 6, Editura politică, Bucureşti, 1959

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după fotocopiile textelor originale apărute în ziarul „Noua gazetă renană“, completate cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1957. [Nota red.]