Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 5

Martie — noiembrie 1848


Cuprins

Prefaţă

V-XV

K. MARX şi F. ENGELS. Revendicările partidului comunist în Germania

3-5

K. MARX şi F. ENGELS. Scrisoare către Etienne Cabet — Declaraţie împotriva Asociaţiei democrate germane de la Paris

6-7

K. MARX. Scrisoare către redactorul ziarului „L'alba“

8-9

 

 

K. MARX şi F. ENGELS

 

ARTICOLE DIN „NOUA GAZETĂ RENANĂ“

 

Iunie

 

Din partea redacţiei „Noii gazete renane“

13

Adunarea de la Frankfurt

14-18

Hüser

19-20

Noile fapte de vitejie ale dinastiei Bourbon

21-23

Partidul democrat

24-26

Declaraţia lui Camphausen în şedinţa din 30 mai

27-30

Chestiuni de viaţă şi de moarte

31-33

Guvernul Camphausen

34-35

Comedia războiului

36-38

Reacţiunea

39

Un comitet al securităţii publice la Berlin

40-41

Programul partidului radical-democrat şi programul celor de stînga de la Frankfurt

42-46

Dezbaterile conciliatoare de la Berlin

47-51

Dezbateri conciliatoare

52-57

Problema adresei

58-59

Noua împărţire a Poloniei

60-61

Pavăza dinastiei

62-63

Colonia în primejdie

64-68

Adunarea de la Frankfurt şi cea de la Berlin îşi recunosc incompetenţa

69

Dezbaterile de la Berlin cu privire la revoluţie

70-86

          I

70-72

          II

73-76

          III

77-82

          IV

83-86

Situaţia partidelor la Colonia

87-88

Şedinţa conciliatoare din 15 iunie

89-90

Insurecţia de la Praga

91-93

Arestarea lui Valdenaire. — Sebaldt

94-96

Şedinţa conciliatoare din 17 iunie

97-101

Amendamentul Stupp

102-105

O nouă politică la Poznan

106-107

Căderea guvernului Camphausen

108-109

Prima ispravă a Adunării naţionale germane de la Frankfurt

110-111

Cabinetul Hansemann

112-113

„Neue Berliner Zeitung“ despre cartişti

114-115

Ameninţarea lui „Gervinus-Zeitung“

116-118

Memoriul lui Patow cu privire la răscumpărări

119-120

Caracterul democratic al insurecţiei

121-123

Ştiri din Paris

124

Ştiri din Paris

125

Amănunte în legătură cu evenimentele de la 23 iunie

126-129

Ştiri din Paris

130

Ziarul „Northern Star“ despre „Noua gazetă renană“

131

23 iunie

132-136

24 iunie

137-141

25 iunie

142-147

Revoluţia din iunie

148-152

 

 

Iulie

 

„Kölnische Zeitung“ despre revoluţia din iunie

153-160

Revoluţia din iunie (Desfăşurarea insurecţiei la Paris)

161-170

          I

161-164

          II

165-170

Politica externă a Germaniei

171-173

Marrast şi Thiers

174-175

Dezbateri conciliatoare

176-181

Arestări

182

Arestări

183-186

Dezbateri conciliatoare

187-193

Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane“

194-196

Dezbaterile conciliatoare de la Berlin

197-202

Guvernul faptelor

203-204

Dezbateri conciliatoare

205-209

Criza de guvern

210-211

Şedinţa conciliatoare din 4 iulie (Articolul al doilea)

212-220

Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane“

221-224

Politica externă a Germaniei şi ultimele evenimente de la Praga

225-228

Dezbaterile conciliatoare din 7 iulie.

229-236

D-l Forstmann despre creditul public

237-240

Dezbateri conciliatoare

241-247

Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby

248-252

Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacobv (continuare)

253-256

Interzicerea cluburilor la Stuttgart şi Heidelberg

257-258

Proiectul de lege prusian cu privire la presă

259-262

Proiectul de lege cu privire la garda civilă

263-274

          I

263-266

          II

267-270

          III

271-274

Gazeta „Faedrelandet“ despre armistiţiul cu Danemarca

275-277

Armistiţiul cu Danemarca

278-281

Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby (continuare)

282-287

„Concordia“ din Turin

288-289

Dezbaterile pe marginea propunerii lui Jacoby (sfîrşit)

290-294

Proiectul de lege cu privire la împrumutul forţat şi expunerea de motive

295-304

          I

295-298

          II

299-304

Dezbaterile conciliatoare cu privire la adunările districtuale ale reprezentanţilor stărilor sociale (Şedinţa conciliatoare din 18 iulie)

305-309

Dizolvarea asociaţiilor democrate din Baden

310-311

Proiectul de lege cu privire la desfiinţarea servituţilor feudale

312-317

 

 

August

 

„Kölnische Zeitung“ despre rînduielile din Anglia

318-322

Dezbaterile conciliatoare în problema Valdenaire

323-326

Nota Rusiei

327-333

Guvernul Hansemann şi proiectul vechi-prusian al codului penal

334-336

„Kölnische Zeitung“ despre împrumutul forţat

337-338

Cuvîntarea lui Proudhon împotriva lui Thiers

339-342

Dezbatere în legătură cu legea actualmente in vigoare cu privire la răscumpărare

343-348

Belgia — „stat model“

349-352

Dezbaterile de la Frankfurt cu privire la Polonia

353-409

          I

353-361

          II

362-368

          III

369-373

          IV

374-380

          V

381-386

          VI

387-392

 

 

Septembrie

 

Dezbaterile de la Frankfurt cu privire la Polonia

393-409

          VII

393-396

          VIII

397-403

          IX

404-409

Cetăţenia germană şi poliţia prusacă

410-411

Lupta de eliberare din Italia şi cauzele eşecului ei actual

412-414

„Kölnische Zeitung“ despre Italia.

415-418

„Zeitungs-Halle“ despre Provincia renană

419-421

Mediaţie şi intervenţie. Radetzky şi Cavaignac

422-423

Condamnările la moarte de la Anvers

424-427

Marx şi supuşenia prusiană

428-431

Armistiţiul cu Danemarca

432-436

Căderea guvernului faptelor

437-439

Armistiţiul danezo-prusian

440-445

Criza şi contrarevoluţia

446-455

          I

446-447

          II

448-450

          III

451-454

          IV

455

Libertatea dezbaterilor la Berlin

456-458

Ratificarea armistiţiului

459-461

Răscoala de la Frankfurt

462-466

          I

462-463

          II

464-466

Guvernul contrarevoluţiei

467-468

Stare de asediu la Colonia

469

 

 

Octombrie

 

Reapariţia „Noii gazete renane“

470

Revoluţia de la Viena

471-472

„Revoluţia de la Colonia“

473-476

Guvernul Pfuel.

477

Cuvîntarea lui Thiers despre banca ipotecară generală cu titluri cu curs forţat

478-482

„Frankfurter Oberpostamts-Zeitung“ şi revoluţia de la Viena

483-484

Răspunsul dat de regele Prusiei delegaţiei de deputaţi ai Adunării naţionale

485

Răspunsul dat de Frederic-Wilhelm al IV-lea delegaţiei gărzii civile

486-487

„Réforme“ despre insurecţia din iunie

488-489

Mediaţia anglo-franceză în Italia

490-491

„Un stat constituţional model“

492-494

Procurorul de stat „Hecker“ şi „Noua gazetă renană“

495-500

 

 

Noiembrie

 

„Apelul congresului democraţilor către poporul german“

501-504

Ziarul „Réforme“ din Paris despre starea de lucruri din Franţa

505-508

Revoluţia de la Viena şi „Kölnische Zeitung“

509-510

Ultimele ştiri din Viena, Berlin şi Paris

511-512

Victoria contrarevoluţiei la Viena

513-516

 

 

DIN MANUSCRISELE POSTUME ALE LUI F. ENGELS

 

De la Paris la Berna

 

  I. Sena şi Loara

521-534

  II. Burgundia

535-540

 

 

Anexe

 

Către toţi muncitorii din Germania

543-544

Procesul-verbal al şedinţei comunităţii din Colonia a Ligii comuniştilor

545

Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane“

546

Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane“

547

Convocarea la primul Congres al democraţilor din Renania, trimisă de Comisia centrală a celor trei asociaţii democrate din Colonia

548

Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane“

549

Din procesul-verbal al adunării generale a Asociaţiei democrate din Colonia ţinută la 11 august 1848

550-551

Protestul Asociaţiei democrate din Colonia împotriva încorporării Poznanului în Confederaţia germană

552-553

Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane“

554

În legătură cu cuvîntarea ţinută de Marx la Asociaţia democrată din Viena. 28 august 1848

555

În legătură cu cuvîntarea ţinută de Marx la prima Uniune a muncitorilor din Viena. 30 august 1848

556

În legătură cu prelegerea despre munca salariată şi capital ţinută de Marx la şedinţa primei Uniuni a muncitorilor din Viena, la 2 septembrie 1848

557

Dezminţire

558

Urmărirea judiciară împotriva „Noii gazete renane“

559

Adunarea populară şi comitetul de securitate

560-563

Adunarea populară de la Worringen

564-565

Hotărîrea adunării populare de la Colonia în legătură cu insurecţia de la Frankfurt

566

Circulara giranţilor responsabili ai „Noii gazete renane“ în legătură cu interzicerea apariţiei ziarului

567

Chemarea către public de a se abona la „Noua gazetă renană, organ al democraţiei“

568

Mandat de arestare împotriva lui Friedrich Engels

569

Lista neagră

570

Cuvîntarea lui Marx în legătură cu alegerea lui ca preşedinte al Uniunii muncitorilor din Colonia

571-572

Din procesul-verbal al adunării generale a Uniunii muncitorilor din Colonia. 22 octombrie 1848

573

O comunicare a lui Marx în legătură cu evenimentele de la Viena

574

 

 

Adnotări şi indici

 

Adnotări

577

K. Marx şi F. Engels. Date din viaţa şi din activitatea lor. (Martie-noiembrie 1848)

613

Indice bibliografic

627

Indice de nume

641

 

 

Ilustraţii

 

Foaia volantă „Revendicările Partidului comunist în Germania“

2-3

Prima pagină a nr. 1 al „Noii gazete renane“

12-13

Plan schematic al Parisului în zilele din iunie 1848

138-139

Pagină din „Noua gazetă renană“ cu articolul lui K. Marx „Revoluţia din iunie“

146-147

Paşaportul lui K. Marx pe 1848-1849

428-429

Prima pagină a manuscrisului lui F. Engels „De la Paris la Berna“

519

Schiţă a itinerarului de la Auxerre la Le Locle făcută de F. Engels

534-535

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 5, Editura politică, Bucureşti, 1959

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul în limba germană apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1959, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1956. [Nota red.]