Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 3

1845—1846


Cuprins

Prefaţă

V

KARL MARX. Teze despre Feuerbach

5

KARL MARX. FRIEDRICH ENGELS. Ideologia germană. Critica filozofiei germane contemporane în persoana reprezentanţilor ei Feuerbach, B. Bauer şi Stirner şi a socialismului german în persoana diferiţilor lui profeţi

9

Vol. I. Critica filozofiei germane contemporane în persoana reprezentanţilor ei Feuerbach, B. Bauer şi Stirner

11

  Prefaţă

13

  I. Feuerbach. Opoziţia dintre concepţia materialistă şi cea idealistă [introducere]

17

          A) Ideologia în general, cea germană în special

18

               1. Istorie

28

               2. Despre producerea conştiinţei

37

          B) Baza reală a ideologiei

51

               1. Relaţiile şi forţa productivă

51

               2. Raportul dintre stat şi proprietate şi dintre drept şi proprietate

63

               3. Unelte de producţie apărute pe cale naturală şi create de civilizaţie şi formele de proprietate

66

          C) Comunism. Producerea formei de relaţii

72

  Conciliul de la Leipzig

81

  II. Sfîntul Bruno

84

          1. „Campania“ împotriva lui Feuerbach

84

          2. Consideraţiile sfîntului Bruno despre lupta dintre Feuerbach şi Stirner

93

          3. Sfîntul Bruno contra autorilor „Sfintei familii“

95

          4. Necrolog pentru „M. Hess“

102

  III. Sfintul Max

106

  1. Unicul şi proprietatea sa

107

        Vechiul testament : Omul

109

          1. Cartea Facerii, adică Viaţa Omului

109

          2. Economia Vechiului testament

119

          3. Anticii

125

          4. Modernii

134

               A) Spiritul (istoria pură a spiritelor)

138

               B) Posedaţii (istoria impură a spiritelor)

143

                    a) Năluca

148

                    b) Trăsneala

152

               C) Impura istorie impură a spiritelor

155

                    a) Negri şi mongoli

155

                    b) Catolicism şi protestantism

163

               D) Ierarhia

166

          5. „Stirner“ cel satisfăcut de construcţia sa

180

          6. Cei liberi

188

               A) Liberalismul politic

188

               B) Comunismul

199

               C) Liberalismul umanitar

229

        Noul testament : „Eu“

238

          1. Economia Noului testament

238

          2. Fenomenologia egoistului împăcat cu el însuşi, sau teoria justificării

240

          3. Apocalipsul lui Ioan teologul, sau „Logica noii înţelepciuni“

271

          4. Propriul

304

          5. Proprietarul

320

               A) Forţa mea

320

                    I. Dreptul

321

                        A) Canonizarea în general

321

                        B) Însuşire prin antiteză simplă

325

                        C) Însuşire prin antiteză compusă

328

                    II. Legea

335

                    III. Infracţiunea

345

                        A) Canonizarea simplă a infracţiunii şi a pedepsei

349

                        B) Însuşirea infracţiunii şi a pedepsei prin antiteză

349

                        C) Infracţiunea în înţelesul obişnuit şi în înţelesul neobişnuit al cuvîntului

353

               [B] [I.] 5. Societatea ca societate burgheză

359

                     II. Răzvrătirea

391

                     III. Asociaţia

404

                         1. Proprietatea funciară

405

                         2. Organizarea muncii

407

                         3. Banii

412

                         4. Statul

416

                         5. Răzvrătirea

410

                         6. Religia şi filozofia Asociaţiei

421

                             A. Proprietatea

421

                             B. Averea

423

                             C. Morală, relaţii, teoria exploatării

426

                             D. Religia

433

                             E. Adaos la teoria Asociaţiei

434

               C. Autodesfătarea mea

436

          6. Cîntarea cîntărilor lui Solomon sau Unicul

447

  2. Comentariu apologetic

465

  Închiderea Conciliului de la Leipzig

473

Vol. II. Critica socialismului german în persoana diferiţilor lui profeţi

475

  Adevăratul socialism

477

  I. „Rheinische Jahrbücher“ sau Filozofia „adevăratului socialism“

481

          A) „Comunism, Socialism, Umanism“

481

          B) „Pietre de temelie ale socialismului

495

               Prima piatră de temelie

498

               A doua piatră de temelie

502

               A treia piatră de temelie

506

  IV. Karl Grün: „Mişcarea socială în Franţa şi în Belgia“ (Darmstadt, 1845) sau Istoriografia „adevăratului socialism“

511

          Saint-simonism

518

            1. „Lettres d'un habitant de Genève à ses contemporains“

524

            2. „Catéchisme politique des industriels“

52

            3. „Nouveau christianisme“

531

            4. Şcoala saint-simonistă

532

          Fourierism

538

          „Mărginitul Papa Cabet“ şi D-l Grn

548

          Proudhon

560

  V. „Doctorul Georg Kuhlmann din Holstein“ sau Profeţia „adevăratului socialism“

563

 

Anexe

575

Karl Marx. Teze despre Feuerbach

575

Marx despre atitudinea sa faţă de Hegel şi faţă de Feuerbach

578

Karl Marx. Societatea civilă şi revoluţia comunistă

579

Karl Marx. Despre Feuerbach

580

Karl Marx. Din I. Feuerbach

581

Friedrich Engels. Feuerbach

583

 

 

Adnotări şi indici

Adnotări

589

Indice bibliografic

614

Indice de nume

630

 

Ilustraţii

Facsimilul tezei a 11-a despre Feuerbach

3

Prima pagină a manuscrisului lucrării „Ideologia germană“. Prefaţă

15

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul 3, Editura politică, Bucureşti, 1958

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii politice după originalul în limba germană apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1958, completat cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1955. [Nota red.]