Karl Marx şi Friedrich Engels

Opere

Volumul 1

Karl Marx: 1842—1844, Friedrich Engels: 1839—1844


Cuprins

Prefaţă la ediţia a doua în limba rusă

IX

Prefaţă la volumul I

XIV

Karl Marx (1842—1844)

Observaţii în legătură cu recentele instrucţiuni cu privire la cenzura prusiană.

          De un renan

3

Luther ca arbitru între Strauss şi Feuerbach.

          Un ne-berlinez

28

Dezbaterile celei de a 6-a diete renane.

          De un renan

          Primul articol : Dezbaterile în legătură cu libertatea presei şi cu publicarea proceselor-verbale ale dietei

30

Manifestul filozofic al şcolii istorice a dreptului

86

Articolul de fond din nr. 179 al lui „Kölnische Zeitung“

95

Comunismul şi „Allgemeine Zeitung“ din Augsburg

116

Dezbaterile celei de-a 6-a diete renane

          Articolul al treilea : Dezbaterile asupra legii cu privire la furtul de lemne

121

Proiectul de lege cu privire la divorţ

165

Interzicerea lui „Leipziger Allgemeine Zeitung“.

       Interzicerea lui „Leipziger Allgemeine Zeitung“ pe teritoriul statului prusian

169

          „Kölnische Zeitung“ şi interzicerea lui „Leipziger Allgemeine Zeitung“

171

          Presa cea bună şi presa cea rea

173

          Răspuns la atacul unui ziar „moderat“

174

          Răspuns la denunţul unui ziar „învecinat“

177

          Denunţul lui „Kölnische Zeitung“ şi polemica lui „Rhein- und Mosel-Zeitung“

181

          „Rhein- und Mosel-Zeitung“

188

Justificarea corespondentului din valea Moselei

191

Declaraţie

223

Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului (§§ 261—313)

225

Scrisori din „Analele germano-franceze“

371

Contribuţii la problema evreiască

382

Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului.

413

          Introducere

Note critice pe marginea articolului „Regele Prusiei şi reforma socială. De un prusian“

428

 

Friedrich Engels (1839—1844)

Scrisori din Wuppertal

449

Alexander Jung. Prelegeri despre literatura modernă a germanilor

472

Frederic-Wilhelm al IV-lea, regele Prusiei

487

Punctul de vedere englez asupra crizelor interne

495

Crizele interne

497

Poziţia partidelor politice

503

Situaţia clasei muncitoare din Anglia

506

Legile cerealelor

509

Scrisori din Londra (I—IV)

511

Progresele reformei sociale pe continent

525

Mişcările de pe continent

542

Schiţă a unei critici a economiei politice

544

Situaţia Angliei. „Past and Present“ by Thomas Carlyle

572

Situaţia Angliei. I. Secolul al XVIII-lea

599

Situaţia Angliei. II. Constituţia engleză

620

 

Anexe

Adnotări

649

Indice bibliografic, inclusiv lucrările menţionate de Marx şi Engels

674

Indice de publicaţii periodice

636

Karl Marx — date din viaţa şi din activitatea lui (1818 — august 1844)

688

Friedrich Engels — date din viaţa şi din activitatea lui (1820 — august 1844)

694

Indice de nume

698

 

Ilustraţii

Karl Marx (portret, 1872)

V

Friedrich Engels (portret, sfîrşitul deceniului al optulea al secolului trecut)

VII

Prima pagină a „Gazetei renane“ nr. 289 din 16 octombrie 1842 cu conceptul articolului „Comunismul şi «Algemeine Zeitung» din Augsburg“ de Karl Marx

118-119

Prometeu în lanţuri. Alegorie simbolizînd interzicerea „Gazetei renane“

224-225

Facsimil din manuscrisul lucrării lui Marx : „Contribuţii la critica filozofiei hegeliene a dreptului“

243

Coperta interioară a „Analelor germano-franceze“

369

O pagină din revista „Telegraph für Deutschland“ cu articolul lui Friedrich Engels „Scrisori din Wuppertal“

451

Prima pagină a ziarului „Vorwärts !“ nr. 70 din 31 august 1844 cu începutul articolului „Situaţia Angliei. Secolul al XVIII-lea“ de Friedrich Engels

600-601

 

 


 

Karl Marx, Friedrich Engels, Opere, Volumul I, Editura de stat pentru literatură politică, Bucureşti, 1957

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii de stat pentru literatură politică după originalul în limba germană apărut în editura „Dietz“, Berlin, 1956, completată cu unele note din ediţia rusă apărută în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1955. [Nota red.]