Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă

 


Scris: ianuarie-martie 1880
Publicat: pentru prima oară în La Revue socialiste, nr. din martie, aprilie şi mai 1880
Sursa: Karl Marx, Friedrich Engels, Opere alese în două volume, ediţia a 3-a, vol. 2, 1967, Editura Politică, p. 80-139
Transcriere: Liviu Iacob, aprilie 2007


Cuprins[1]

   Introducere [la ediţia engleză (1892)]

   I  [Socialism utopic]

   II  [Dialectică]

   III  [Materialism istoric]

 
 


 

[1]. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“ a fost întocmită din trei capitole ale lucrării „Anti-Dühring“, scrisă de F. Engels în 1876-1878.

La rugămintea lui P. Lafargue, Engels a prelucrat, în 1880, trei capitole din „Anti-Dühring“ (capitolul I din „Introducere“ şi capitolele I şi II din secţiunea a treia) ca lucrare aparte, pe înţelesul maselor, care a fost publicată la început în revista socialistă franceză „La Revue socialiste“ sub titlul „Socialisme utopique et socialisme scientifique“, iar apoi, în acelaşi an, a apărut sub formă de broşură. Ediţia franceză a stat la baza ediţiei poloneze şi a celei italiene. În 1883 lucrarea a apărut în limba germană, sub îngrijirea lui Engels, sub titlul „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“ (pe copertă figurînd anul 1882). Încă în timpul vieţii lui Engels, lucrarea a fost tradusă într-o serie de limbi europene şi a cunoscut o largă răspîndire printre muncitori, jucînd un rol imens în propagarea ideilor marxiste. Ultima ediţie germană (a patra) a lucrării a apărut sub îngrijirea lui Engels, la Berlin, în 1891. Ea se deosebeşte de capitolele respective din „Anti-Dühring“ prin felul în care este dispus materialul şi cuprinde completări şi unele modificări faţă de textul din „Anti-Dühring“.

În limba română lucrarea lui Engels „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“ a apărut în 1890, în traducerea lui Panait Muşoiu, şi a fost publicată în revista „Munca“ nr. 44 din 23 decembrie, nr. 45 din 1 ianuarie, nr. 47 din 13 ianuarie, nr. 48 din 20 ianuarie, nr. 49 din 27 ianuarie, nr. 50 din 3 februarie. Aşa cum reiese din scrisoarea adresată lui Engels de către P. Muşoiu la 24 februarie 1894, traducerea a fost făcută după versiunea franceză „Socialisme utopique et socialisme scientifique“ a Iui Paul Lafargue din 1880. P. Muşoiu a tradus, de asemenea, prefaţa la ediţia întîi, din 1882, şi prefaţa la ediţia a patra, din 1891, a lucrării „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“.

Introducere“. - Această introducere a fost scrisă de Engels pentru ediţia engleză a lucrării sale „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă“ (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 191-235), apărută la Londra în 1892, în traducerea lui E. Aveling, sub titlul „Socialism utopian and scientific“ („Socialism utopic şi socialism ştiinţific“). În anexa la această ediţie, Engels a inclus şi studiul său „Marca“, scris în 1882 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 339-357).

În iunie 1892 Engels a tradus în germană textul acestei introduceri, iar în iulie l-a trimis revistei „Die Neue Zeit“, care l-a publicat în nr. 1 şi 2 din 1892 sub titlul „Despre materialismul istoric“. Publicînd introducerea, redacţia revistei a omis primele şapte alineate, menţionînd într-o notă de subsol că în Germania conţinutul lor este cunoscut şi ca atare n-ar prezenta interes pentru cititorul german. Pentru volumul de faţă a fost verificată din nou traducerea primelor şapte alineate şi a fost comparată partea publicată în „Die Neue Zeit“ cu ediţia engleză din 1892.

Sub titlurile „Trei bătălii ale burgheziei împotriva feudalismului“ şi „Partidul muncitoresc“ unele părţi din această introducere au fost publicate în limba franceză în „Le Socialiste“ nr. 115, 116 şi 118 din 4, 11 şi 25 decembrie 1892 şi nr. 119 şi 120 din 1 şi 9 ianuarie 1893. Fără primele opt alineate introducerea a fost publicată şi în limba bulgară, în revista „Soţial-Demokrat“ nr. 3 din 1892. În limba română introducerea a fost publicată în „Critica socială“ nr. 8 din 1892 sub titlul „Asupra materialismului istoric“. (Traducere din „Die Neue Zeit“).  - Nota red. Editurii Politice