Vladimir Ilici Lenin
Lenin


 Biografie
  Tabel cronologic
  Amintiri despre Lenin
  Amintiri despre V. I. Lenin
    Ilustraţii

 

 

Lucrări selectate

   1913

Trei izvoare şi trei părţi constitutive ale marxismului

   1914

Karl Marx (Scurtă schiţă biografică şi expunere a marxismului)

   1917

Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluţie [Tezele din aprilie]

   

 

Lista cronologică a lucrărilor

   1895

Friedrich Engels

   1908

Materialism şi empiriocriticism [pdf]

   1913

Trei izvoare şi trei părţi constitutive ale marxismului

   1914

Karl Marx (Scurtă schiţă biografică şi expunere a marxismului)

   1916

Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului

   1916

Caiete filozofice [pdf]

   1917

Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluţie [Tezele din aprilie]

   1917

Sarcinile proletariatului în revoluţia noastră

   1917

   1917

Statul şi revoluţia. Învăţătura marxistă despre stat şi sarcinile proletariatului în revoluţie

   1918

Schiţa unui plan de lucrări tehnice-ştiinţifice

   1918

Scrisoare către muncitorii americani

   1918

Revoluţia proletară şi renegatul Kautsky [pdf]

   1919

Marea iniţiativă (Despre eroismul muncitorilor în spatele frontului. Cu prilejul „subotnicelor comuniste“)

   1919

Economicul şi politicul în epoca dictaturii proletariatului

   1920

   1920

„Stîngismul“ — boala copilăriei comunismului

   1920

Sarcinile uniunilor tineretului. (Cuvîntare rostită la cel de-al III-lea Congres general al Uniunii Tineretului Comunist din Rusia. 2 octombrie 1920)

   1920

Cuvîntare rostită la consfătuirea pe ţară a comitetelor pentru educaţie politică ale secţiilor guberniale şi judeţene de învăţămînt. 3 noiembrie 1920

   1921

Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia 8-16 martie 1921

   1921

Despre impozitul în natură (Însemnătatea noii politici şi condiţiile ei)

   1923

Din ultimele scrisori şi articole ale lui V. I. Lenin

   1923

Despre cooperaţie

 

Opere alese

 


 

Alte link-uri:
The Lenin Internet Archive - Opere în limba engleză
Cross-Language section: Lenin - Opere în alte limbi