Vladimir Ilici Lenin
Lenin


 Biografie
  Tabel cronologic
  Amintiri despre Lenin
  Amintiri despre V. I. Lenin
    Ilustraţii

 

 

Lucrări selectate

   1913

Trei izvoare și trei părţi constitutive ale marxismului

   1914

Karl Marx (Scurtă schiţă biografică și expunere a marxismului)

   1916

Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului

   1917

Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluţie [Tezele din aprilie]

   1917

Statul și revoluţia

   

 

Lista cronologică a lucrărilor

   1895

Friedrich Engels

   1901

Cu ce să începem? [pdf]

   1901

Anarhism și socialism [pdf]

   1902

Ce-i de făcut? Problemele acute ale mișcării noastre

   1904

Un pas înainte, doi pași înapoi (Criza din partidul nostru) [pdf]

   1908

Marxism și revizionism [pdf]

   1908

Materialism și empiriocriticism [pdf]

   1913

Destinele istorice ale învățăturii lui Karl Marx

   1913

Trei izvoare și trei părţi constitutive ale marxismului

   1913

Note critice în problema națională [pdf]

   1914

Cum este disimulată încălcarea unității de cei ce vorbesc într-una despre unitate [pdf]

   1914

Despre dreptul națiunilor la autodeterminare [pdf]

   1914

Karl Marx (Scurtă schiţă biografică și expunere a marxismului)

   1915

În jurul lozincii Statelor Unite ale Europei [pdf]

   1916

Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului (Expunere populară)

   1916

Programul militar al revoluției proletare [pdf]

   1916

Caiete filozofice [pdf]

   1917

Scrisori din depărtare

   1917

Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluţie [Tezele din aprilie]

   1917

Sarcinile proletariatului în revoluţia noastră

   1917

   1917

Statul și revoluţia. Învăţătura marxistă despre stat și sarcinile proletariatului în revoluţie

   1917

Învățămintele revoluției [pdf]

   1917

Catastrofa care ne amenință și cum trebuie să luptăm împotriva ei [pdf]

   1917

O problemă fundamentală a revoluției [pdf]

   1917

Bolșevicii trebuie să ia puterea

   1917

Marxismul și insurecția

   1917

Criza s-a maturizat [pdf]

   1917

Vor putea păstra bolșevicii puterea de stat ? [pdf]

   1917

Al doilea Congres general al sovietelor de deputați ai muncitorilor și soldaților din Rusia. 25-26 octombrie (7-8 noiembrie) 1917 [pdf]

   1918

Sarcinile imediate ale puterii sovietice [pdf]

   1918

Schiţa unui plan de lucrări tehnice-știinţifice

   1918

Scrisoare către muncitorii americani

   1918

Revoluţia proletară și renegatul Kautsky [pdf]

   1919

Marea iniţiativă (Despre eroismul muncitorilor în spatele frontului. Cu prilejul „subotnicelor comuniste“)

   1919

Economicul și politicul în epoca dictaturii proletariatului

   1920

   1920

„Stîngismul“ — boala copilăriei comunismului

   1920

Sarcinile uniunilor tineretului. (Cuvîntare rostită la cel de-al III-lea Congres general al Uniunii Tineretului Comunist din Rusia. 2 octombrie 1920)

   1920

Cuvîntare rostită la consfătuirea pe ţară a comitetelor pentru educaţie politică ale secţiilor guberniale și judeţene de învăţămînt. 3 noiembrie 1920

   1921

Congresul al X-lea al P.C. (b) din Rusia 8-16 martie 1921

   1921

Despre impozitul în natură (Însemnătatea noii politici și condiţiile ei)

   1922

Despre însemnătatea materialismului militant [pdf]

   1922

Congresul al XI-lea al P.C. (b) din Rusia. 27 martie - 2 aprilie 1922 [pdf]

   1922

Cu privire la constituirea U.R.S.S. Scrisoare către L. B. Kamenev pentru membrii Biroului Politic al C.C. al P.C. (b) din Rusia. 26 septembrie [pdf]

   1922

Congresul al IV-lea al Internaționalei comuniste. 5 noiembrie - 5 decembrie 1922 [pdf]

   1922

Cuvîntare rostită la ședința plenară a Sovietului din Moscova. 20 noiembrie 1922 [pdf]

   1922

Din ultimele scrisori și articole ale lui V. I. Lenin

   1923

Despre cooperaţie

 

Opere alese
Opere complete

 


 

Alte link-uri:
The Lenin Internet Archive - Opere în limba engleză
Cross-Language section: Lenin - Opere în alte limbi