N. K. Krupskaia

Amintiri despre Lenin


Sursa: N. K. Krupskaia, Amintiri despre Lenin, 1960, Editura Politică
Descărcare: [362MB] [37MB]
Transcriere: Liviu Iacob, 2019


     Cuprins

    Din partea editurii

    Introducere

Partea I

    La Petersburg. 1893-1898

    În deportare. 1898-1901

    München. 1901-1902

    Viaţa la Londra. 1902-1903

    Geneva. 1903

    Congresul al II-lea. Iulie-august 1903

    După Congresul al II-lea. 1903-1904

    Anul 1905. În emigraţie

    Din nou la Petrograd

    Petrograd şi Finlanda. 1905-1907

    Plecarea în străinătate. Sfîrşitul anului 1907

Partea a II-a

    A doua emigraţie

    Anii reacţiunii. Geneva. 1908

    Paris. 1909-1910

    Anii noului avînt revoluţionar (1911-1914). Paris. 1911-1912

    Începutul anului 1912

    Cracovia. 1912-1914

    Anii războiului. Cracovia. 1914

    Berna. 1914-1915

    Zürich. 1916

    Ultimele luni în emigraţie. Revoluţia din februarie. Plecarea în Rusia

    La Petrograd

    Din nou în ilegalitate

    Ajunul insurecţiei

Partea a III-a

    Prefaţă la partea a III-a a amintirilor

    În zilele lui Octombrie

    De la Revoluţia din Octombrie pînă la pacea de la Brest

    Stabilirea lui Ilici la Moscova şi primele luni ale activităţii sale în acest oraş

    Anul 1919

 
 


Din partea editurii 1

Cartea de faţă reprezintă cea mai completă dintre culegerile de amintiri ale Nadejdei Konstantinovna Krupskaia despre V. I. Lenin. Ea cuprinde întregul material al celor două volume apărute în anii 1933 şi 1934 sub titlul „Amintiri despre Lenin“ (părţile I—II şi partea a III-a), precum şi trei articole scrise de N. K. Krupskaia şi apărute în revista „Bolşevik“ în anii 1936, 1937 şi 1938, care reprezintă continuarea părţii a III-a din „Amintiri“. Ultimele două dintre aceste articole sînt reunite în cartea de faţă sub titlul: „Anul 1919“.

1 Nota Editurii de stat pentru literatură politică, Moscova.

 


 

Prezenta traducere a fost întocmită în colectivul de redacţie al Editurii Politice după originalul în limba rusă apărut în Editura de stat pentru literatură politică, Moscova, 1957. — Nota red. Editurii Politice