Qr-MIA
       
Leest u dit met een smartphone?
Met (enkele) smartphones moet u zelf uitmaken welke modus voor u geschikt is


Deel deze tekst met een kennis
Het e-mailadres:

Bibliografie

Deze bibliografie van Trotski’s geschriften is samengesteld volgens de Catalogus van de Beierse Staatsbibliotheek, en aangevuld aan de hand van aanwijzingen in de biografieën van Heinz Brahm en Isaac Deutscher (zie Biografieën).

Vtoroj Sjesd RSDRP (Ottsjet Sibirskoj Delegazii) [Het 2de Congres van de RSDRP; Verslag van de Siberische Delegatie], Genève 1903.
Nasji Polititsjeskie Sadatsji [Onze politieke opgaven], Genève 1904. Do devjatogo janvarja, Genève 1905.
Der Krieg und die Internationale. Zürich 1914, herdr. Berlijn 1919. Die Perspektiven der russischen Revolution, Berlijn 1917.
Die Oktoberrevolution, Moskou 1918.
Von der Oktoberrevolution bis zum Brester Friedensvertrag, Bern 1918.
Arbeit, Disziplin und Ordnung werden die sozialistische Sowjet-Republik retten, referaat, Bazel 1918 en Berlijn 1919.
The History of the Russian Revolution to Brest Litowsk, Londen 1919.
Die Rote Armee, toespraak, Bazel 1919.
Die Organisation der Roten Armee, Wenen 1919.
Die Arbeiterklasse und ihre Sowjet-Republik, Berlijn 1920. Sowjetrussland und das bürgerliche Polen, Berlijn 1920.
Terrorismus und Kommunismus, Hamburg 1920.
Die Wirtschaft in Sowjetrussland und in Westeuropa, Berlijn 1920. Die Helden der Wiener Konferenz; Wenen 1921.
Der Charakter der russischen Revolution, Wenen 1921.
Die neue Etappe. Die Weltlage und unsere Aufgabe, z.pl. 1921.
Meine Flucht aus Siberien, Berlijn 1922.
Die Rote Armee der Sowjetrepublik auf der Wacht, toespraak, Hamburg 1922.
Zwischen Imperialismus und Revolution. Die Grundfragen der Revolution an dem Einzelbeispiel Georgiens, z.pl. 1922.
Die Frage der Arbeiterbewegung in Frankreich und die Kommunistische Internationale, z.pl. 1922.
Die russische Revolution 1905, Berlijn 1923.
Fragen des Alltagslebens, Berlijn 1922.
Die neue Oekonomische Politik (NEP) Sowjetrusslands und die Weltrevolution, toespraak, Hamburg 1923.
Between Red and White, Londen 1923.
Literatur und Revolution, Wenen 1924.
Pjat Let Kominterna [5 jaar Communistische Internationale], Moskou 1924.
Lenine, Parijs 1924.
Novij Koers, Moskou 1924.
Die Geburt der Roten Armee, Wenen 1924.
Pokolenie Oktrabrja [De generatie van oktober], Moskou 1924.
Oorlog en revolutie. De ineenstorting van de Tweede Internationale en de voorbereiding van de Derde Internationale, Moskou 1924.
Die Lehren der Revolution, Berlijn 1925.
Wohin treibt England?, Berlijn 1925.
Europa und Amerika, Berlijn 1926.
Die wirkliche Lage in Russland, Hellerau bij Dresden 1929.
Die Internationale Revolution und die Kommunistische Internationale, Berlijn 1929.
Wer leitet die Kommunistische Internationale?, Berlijn 1930.
Die Permanente Revolution. Berlijn, 1930 – herdruk Frankfort a.d.M. – Berlijn 1969.
Mein Leben, Berlijn 1930 – Ned. vertaling: Mijn leven. Amsterdam 1930.
Probleme der Entwicklung der UdSSR, Berlijn 1931.
Die spanische Revolution und die ihr drohenden Gefahren, Berlijn 1931.
Gegen den Nationalkommunismus, Berlijn 1931.
Soll der Faschismus wirklich siegen?, Berlijn 1932.
Problems of the Chinese Revolution, New York 1932
Was nun?, Berlijn 1932.
Stalins Fälscherschule, Berlijn 1932.
Jedinstwennij Poet [De enige weg], Berlijn 1932.
Geschichte der russischen Revolution, Berlijn 1933 – herdruk Frankfort a.d. M. 1960 – Ned. vertaling: Geschiedenis der Russische revolutie, Amsterdam 1936.
Vie de Lenine – Jeunesse, Parijs 1936 [Onvoltooide biografie, die alleen Lenins jeugd behandelt].
Où va la France? en Encore une fois, Où va la France, 1936. The Third International after Lenin, New York 1936.
Their moral and ours, New York 1936.
The real situations in Russia, Londen, z.j. (1937?) [Engelse versie van het ‘Platform’ van de Verenigde Oppositie, dat Trotski samen met Zinovjev heeft geschreven].
Die verratene Revolution, Antwerpen 1937 – herdruk Zürich 1958. Stalins Verbrechen, Zürich 1937.
The Case of Leon Trotsky [Verklaringen die Trotski onder ede heeft afgelegd, en kruisverhoor door de commissie-Dewey in Mexico, 1937], Londen 1937.
Trotski et le Trotskisme, Parijs 1937.
The Suppressed Testament of Lenin; New York 1946. [Eerste druk New York 1937].
Stalin, [Biografie], New York 1946.
Les Bolschewiks contre Staline, Parijs 1957.
Tagebuch im Exil, Berlijn 1960.
Le Mouvement Communiste en France, Parijs 1967.
Die treibenden Kräfte der Revolution. Ergebnisse und Perspektiven, Frankfort a.d. M. 1967.
Schriften zur revolutionären Organisation [Unsere politischen Aufgaben (1904) – Zur Verteidigung der Partei (1907)] Reinbek 1970.

Over ‘Sotsjinenja’ (Herinneringen), de oorspronkelijk geplande uitgave van de volledige werken van Trotski, die in 1927 na zijn uitsluiting uit de Partij is stopgezet, geeft Isaac Deutscher de volgende bijzonderheden:

Deel II: Nasja Pervaja Revoljoezija [Onze eerste revolutie].

Deel III: 1ste gedeelte: Ot fevralja do Oktjabrja [Van februari tot oktober]. 2de gedeelte: Ot Oktiabrja do Bresta [Van oktober tot Brest-Litovsk].

Deel IV: Polititsjeskaja Kronika [Politieke Kroniek].

Deel VI: Polititsjeskie Siloeeti [Politieke silhouetten].

Deel IX: Evropa v Vojne [Europa in de oorlog].

Deel XII: Osnovnje Voprosi Proletarskoj Revoljoezii [Principes van de proletarische revolutie].

Deel XIII: Kommoenistitsjeski Internazional [De Communistische Internationale].

Deel XV: Kosjajstvennoe Stroitelstvo v Sovjetskoj Rossii [De economische opbouw van de Sovjet-Unie].

Deel XX: Koeltoera Staroga Mira [De cultuur van de oude wereld]. Deel XXI: Koeltoera Perechodnogo Vremeni [De cultuur van de overgangstijd].

Over The Trotsky Archives verstrekte Deutscher de volgende gegevens:

‘Het vroegste document in deze verzameling draagt de datum Brest-Litovsk, 31 januari 1918; het laatste draagt de datum 17 augustus 1940, drie dagen voor de moord op Trotski. Het archief bestaat uit vier delen:

Sectie A: Bevat ongeveer 800 brieven en boodschappen die werden uitgewisseld door Trotski, Lenin en andere Sovjetleiders (1918-1922); deze sectie bevat ook verscheidene andere documenten.

Sectie B: Bevat Trotski’s manuscripten en correspondentie tot 1929, verdeeld over 25 dossiers.

Sectie C: Bevat eveneens 25 dossiers met brieven en memoranda van Zinovjev, Joffe, Loenatsjarski, Radek, Rakovski, Preobrazhensky, Zosnovski en vele anderen. Het grootste gedeelte van deze correspondentie dateert uit de periode van Trotski’s ballingschap in Alma Ata. Dit deel van het archief bevat verder vele documenten die betrekking hebben op de activiteiten van de trotskistische oppositie in de Sovjet-Unie zelf.

Sectie D: Bevat Trotski’s correspondentie met groepen en leden van de Vierde Internationale in verscheidene landen. Deze sectie is verzegeld en wordt pas in 1980 ter beschikking gesteld voor wetenschappelijk onderzoek.

Een deel van het archief, met documenten, artikelen en brieven uit de periode tot 1929 is op het eiland Kizil Adalar in vlammen opgegaan. De brand was ongetwijfeld gesticht door agenten van Stalin.

Bijna alle werken die hier zijn vermeld, zijn ook in Engelse en Franse vertalingen verschenen. Enkele belangrijke publicaties zijn daarentegen sinds 1932 niet meer in het Duits heruitgegeven. Vele van die werken zijn niet zelden op essentiële punten veranderde en verbeterde heruitgaven van werken die vroeger al onder een andere titel zijn verschenen.