Toestanden - Overzicht per nummer


 
kaft

1981, nr. 2, april, jg. 1

Themagedeelte: “De staat ter discussie”:
- Burgerlijke staat en politieke strategie, Huub Spoormans
- Staatsmacht en systeembelang, Rudy Nuyens
- Staat, crisis en sociaaldemocratie, Marcel van der Linden
- Immanuel Wallerstein of het anachronisme als methode, Ronald Commers
- Een verhaal over de krakende democratie, Magda Michielsens

De impasse van een mannelijke homobeweging, Eddie Vansant

Boekbesprekingen
- Leo Michielsen. “Geschiedenis van de Europese arbeidersbeweging”. Deel III B, “Economische crisis en fascistische agressie”, Mark Le Bruyn
- Rudolf Bahro. “Het alternatief”, Marcel van der Linden
- Ter Elfder Ure 27. “Seksualiteit”, Mark Gielen
- Denise De Weerdt. “En de vrouwen; Vrouw, vrouwenbeweging en feminisme in België (1830-1960)”, Ida Dequeecker 
kaft

1981, nr. 3, augustus, jg. 1

Ten geleide, Rudy Nuyens
De politieke wetenschap en het Belgisch politiek systeem, Alain Meynen
Ideologie en macht, Jan Servaes
Methodologische problemen bij het bepalen van de klassenatuur van de burgerlijke staat, Ernest Mandel
[PDF] Derde wereld en technologietransferten: het geval Eternit, GRESEA
[PDF] Staal: om het roest te verwijderen de sector amputeren?, Marc Van Ryssen
[PDF] Boekbesprekingen 
kaft

1981, nr. 4, december, jg. 1

Ten geleide, Herman De Ley
Problemen bij de theorie van de gedegenereerde arbeidersstaat, Marcel van der Linden
Bijdrage tot een politieke economie van de USSR, H.H. Ticktin
Het onstaan van de heersende ideologie in de Sovjet-Unie. Een inleiding, Paul Verbraeken
Rudolf Bahro’s contradictorische kritiek van het “werkelijk bestaande socialisme”, Koen Meul
Boekbespreking
Arbeidersstrijd in Belgiƫ: 1966-1980, Alain Meynen 
kaft

1982, nr. 5, maart, jg. 2

Ten geleide, Ronald Commers
Naar een dialectisch-materialistisch psychologisch model, Dany Jacobs
Jean Piaget en het marxisme. Een vraaggesprek met Leo Apostel, Werner Callebaut
De politieke economie van de Sovjetintellectueel, Hillel Ticktin
Boekbesprekingen
— Het ABVV van crisis tot crisis, Alain Meynen
— Mandel over Trotski, Paul Verbraeken 
kaft

1982, nr. 6, juni, jg. 2

Ten geleide, Eric Corijn
Nicaragua: de moed van het volk, Jeanine Koreman
El Salvador: de afrekening van de arend?, Jenny Pearce
Guatemala: putsch wederom putsch, Jan Servaes
De Nixtayolero wijst de weg. Interview met Alan Bolt, José Correa
Rol en betekenis van de christendemocratie in Centraal-Amerika. Interview met Adrien-Claude Zöller, Ronald Commers
De sociaaldemocratie en het socialistisch offensief in Latijns-Amerika, Klaus Mesckat
Repliek – Piaget-Marx. Twijfels over een vergelijking, Ronald Commers
Boekbesprekingen – Sociale geschiedenis van het Vlaamse volk (Mark Le Bruyn)
Cuba, het onkruid in de achtertuin (Eric Corijn) 
kaft

1982, nr. 7, sept., jg. 2

Omroep en kapitalisme. De politiek-economische analyse van de openbaar- rechterlijke omroep, J.C. Burgelman
Een asymmetrische kans op revolutie?, Gert Veraa
Revoluties en de wereldhistorische ontwikkeling van het kapitalisme, Theda Skocpol en E.K. Trimberger
De modernisering van de westerse samenleving en het ontstaan van het nieuwe politieke denken: de vooruitgeworpen schaduw van Leviathan, Ronald Commers
Gemeenteverkiezingen: zie je er nog wat in?, Jean Eyckmans
Repliek, Piaget-Marx. Antwoord op R. Commers’ twijfels over een vergelijking, Leo Apostel
Boekbesprekingen – Praxis International (Ronald Commers) – De teloorgang van de Belgische bourgeoisie (Mark Van Ryssen) – De tegenstrijdigheden van Antonio Gramsci (DanyJacobs) – Van economische crisis tot erger, polekar (Eddy Decreton) 
kaft

1982, nr. 8, dec., jg. 2

Ten geleide, Paul Verbraeken
Het “Palasthy-pact”. Een alternatief voor de crisispolitiek?, Mark Van Ryssen
Oost-Duitslands bevroren revolutie, Günther Minnerup
Replieken
- Halfslachtigheid is nooit revolutionair, Werner Callebaut
- Halfslachtig...? Hoezo?, Eric Corijn
Boekbesprekingen – Klok, wolk of labyrint? Ronald Commers en de grenzen van het marxisme (Marcel van der Linden) – W. Bossier & A. Mommen (red.) “Linkse visies op de crisis” (Eddy Decreton) – R. Bollen & F. Moulaert, “Racisten hebben ongelijk” (Herman De Ley) – M. Fennema & R. Van Der Wouden, “Het politicologendebat: wat is politiek” (Dany Jacobs) 
kaft

1983, nr. 9, april., jg. 3

Ten geleide, Mark Van Ryssen
Loon, prijs en winst, Willy Van Wichelen
Over de kritieken op het marxisme. Een standpunt over de onafwendbaarheid van een socialistisch-theoretische heroriëntatie, Ronald Commers
De opkomst van het sociaal-wetenschappelijk marxisme en de problemen van de klasse-analyse, Göran Therborn
Boekbesprekingen – Is vervreemding meetbaar? (Jenny Walry) – Het militair en politiek strategiedenken van een revolutionair conservatief (Guy Vanschoenbeek) – Een revolutie voor de kunst? (Mark Gielen) – De mooiste jaren van een generatie. De nieuwe orde in België, vóór, tijdens en na WO II (Willy Steensels) – Welke taken krijgt de mens? Over de automatisering van de arbeid (Lieven V.) – Exterminism and Cold War (Dany Jacobs)