Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

15 oktober 2021

H. Rubens (1970): De Notenkraker – discussie over kunst

De officiële muziekcultuur is geen algemene cultuur maar is in handen van een enkele klasse, de bourgeoisie, die er gebruik van maakt om op het ideologische vlak haar zelfbevestiging te bedrijven en haar eigen identiteit te zoeken. ...


11 oktober 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Problemen van de moraal

Ongeveer de helft van alle vragen die tot nu toe voor bespreking in dit college door u ingeleverd zijn, houdt zich bezig met het college van 20 december jl. over moraal. De andere helft met verschillende problemen uit verschillende andere colleges. Ik heb dat ook wel verwacht, ...


9 oktober 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER GELD — Edele metalen als dragers van de geldverhouding

... De studie van de edele metalen als onderwerp van de geldverhouding, de incarnaties ervan, valt dus geenszins, zoals Proudhon meent, buiten het domein van de politieke economie, evenmin als de fysieke aard van kleuren en marmer buiten het domein van de schilder- en beeldhouwkunst valt. ...


2 oktober 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2001, nr. 3, september, jg. 35

Standpunt - Welke kansen heeft de antiglobaliseringsbeweging?
Een herverkaveling van het politieke landschap is weinig waarschijnlijk
Naar een politieke herverkaveling in Vlaanderen?
Voorwaarts en niets verdraaien. Bedenkingen bij het debat over collaboratie, verzet en repressie
Voorwaarts en niks vergeten. Over Vlaanderens slecht verwerkt oorlogsverleden
NV Europa. Genese van een grootmacht
De effecten van financiële crisis: De moeizame ontwikkeling van het neoliberalisme in Latijns-Amerika
Globalisering, regionalisering en arbeidersbeweging: het geval van de MERCOSUR
De (vluchtige) weg naar het arbeidsparadijs: illusoir of imaginair?
De eenzaamheid van Machiavelli
Panoramisch overzicht van leven en werk van Henri Lefebvre


29 september 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Het dialectische materialisme en de wetenschappen

Men kan nu eenmaal de dialectiek slechts in haar concreetheid begrijpen. Wanneer we de dialectiek uit haar concreetheid losmaken en ze in een zuiver abstract formeel systeem veranderen, dat wordt zij een bleke schim; zij verstart tot een systeem dat er bovendien nog aanspraak op maakt het algemeenste, belangrijkste en diepste te zijn wat de menselijke geest kent. Losgemaakt van de werkelijkheid is de dialectiek echter geen werkelijkheid meer. ...


22 september 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER GELD — Ontstaan en aard van het geld

... De waardeverhouding tussen a en b wordt uitgedrukt door de verhouding waarin beide zich ruilen tegen de hoeveelheid van een derde goed, tegen zilver; niet tegen een waardeverhouding. ...


21 september 2021

Toestanden, 28 oktober 1988, nr. 7bis, jg. 1

Boekennummer


16 september 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Beschouwingen over de moraal

In mijn laatste college heb ik me met de versluiering van de maatschappelijke werkelijkheid door de ideologie beziggehouden. Hoe de ideologie van een maatschappij door haar zelf voortgebracht wordt, hoe zij een inherent bestanddeel van deze maatschappij is dat ertoe dient de bestaande maatschappelijke toestanden te handhaven en tegen revolutionaire aanvallen te beschermen. ...


9 september 2021

De Internationale (1969): Ernest Mandel over de EEG

In tegenstelling tot J.J. Servan-Schreiber in De Amerikaanse Uitdaging gaat E. Mandel niet uit van het idee van een supranationale EEG als enige alternatief tegen het Amerikaanse kapitalisme. ...


8 september 2021

G. Barendrecht (1969): Kunst en revolutie

... Er trad een vervreemding in tussen de artistieke en intellectuele elites en de revolutionaire idee, die slechts door kleine groepen werd hooggehouden. Schrijvers, kunstenaars en intellectuelen pasten zich aan op alle mogelijke manieren: ...


7 september 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Vrijheid, bewustheid en ideologie

... Ik kom nu langzamerhand aan het eind van het onderwerp van deze colleges. Ik ben nog van plan om over vrijheid en over moraal te spreken. Bovendien zou ik tot slot nog enige beschouwingen over dialectische categorieën willen houden. ...


6 september 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER GELD

... Indien de massa van de ter disconto aangeboden biljetten identiek zou zijn met de “behoefte aan circulatie”, de geldomloop in de ware zin van het woord, dan zou de omloop van biljetten moeten worden bepaald door de hoeveelheid gedisconteerde wissels. Doorgaans is deze beweging niet parallel, maar vaak zelfs omgekeerd. ...


5 september 2021

T. Wiering (1969): Bij de dood van Ho Chi Minh

Kameraad Ho is dood. De personificatie van de meer dan heldhaftige strijd van het Vietnamese volk tegen het barbaarse Franse en Japanse imperialisme, en tegen het nog barbaarser Amerikaanse imperialisme; de leider van het centrum van de koloniale revolutie dat meer dan welke strijd van deze tijd ook het imperialisme grote verliezen heeft toegebracht en daarmee een onvervangbare bijdrage tot de bevrijding van de mensheid heeft geleverd. ...


24 augustus 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Basiselementen en problemen van de kwantummechanica

In de eerste plaats de bewering dat ik een “filosofie zonder filosofen” zou willen. Deze formulering drukt mijn opvattingen niet exact uit. Ik ben van mening dat filosofen die zich met de problemen van de natuurwetenschap bezighouden, zo veel mogelijk van deze problemen moeten afweten, en niet slechts als filosofen, maar ook als mensen van de natuurwetenschap. Bovendien geloof ik dat te allen tijde de grote filosofen niet alleen iets van de filosofie afgeweten hebben, maar steeds ook zeer veel van bepaalde wetenschappen of ook van andere ervaringsgebieden van het menselijke leven. ...


17 augustus 2021

Robert Havemann (1966): Dialectiek zonder dogma

Eindigheid en oneindigheid van de tijd

... Er zijn ook modellen waarbij aangenomen wordt dat de tijd eindig is, dat dus de wereld een eindige tijd geleden begonnen is. Deze theorieën staan bloot aan scherpe aanvallen van filosofische zijde. ...


15 augustus 2021

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HOOFDLIJNEN VAN DE KRITIEK OP DE POLITIEKE ECONOMIE – Inleiding

a) Het huidige onderwerp is allereerst de materiële productie. Individuen die produceren in de maatschappij – dus maatschappelijk gedetermineerde productie door individuen is natuurlijk het uitgangspunt. De individuele en geïsoleerde jager en visser, waarmee Smith en Ricardo beginnen, behoort tot de fantasieloze wanen van de 18e eeuw. ...


11 augustus 2021

Toestanden, 28 oktober 1988, nr. 7, jg. 1

Kraak Bistel – Perestrojka en VEV – Materievormen – Mediabeleid? – Niet-commerciële film – Vermeersch – Vrouwen en onderwijs – Cultuurblok versus Vlaams Blok – BoekenToestanden