Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen (behalve de artikelen in de sectie Tijdschriften). In de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

11 mei 2022

Marx/Engels (1848): Communistisch Manifest

Een tweede versie, van 1998, van dit wereldberoemde Manifest. Van deze meer recente versie is ook een computergenereerde audioversie te beluisteren. Tegelijk zijn er verschillende commentaren toegevoegd onder het thema “150 jaar Communistisch Manifest”.


4 mei 2022

Toestanden, 9 december 1988, nr. 13, jg. 1

Openbare diensten – Philips en Europa – Grond en Wetten – Kunst en Geld – Het Nieuw Wereldtijdschrift – Lezen en herlezen: Sophocles enz. – Debat: ACV; abortus; Rechten van de Mens


3 mei 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 11 — Strijd en beweging

Met de hier globaal aangegeven veranderingen is een langzame ontwikkeling van maatschappelijke tegenstrijdigheden gegeven, die tot uitdrukking komt in sociale strijd om de (her)verdeling van het maatschappelijke meerproduct; ...


21 april 2022

Leon Trotski (1935): Actiecomités, geen volksfront

Het “Volksfront” vertegenwoordigt de coalitie van de arbeidersklasse met de imperialistische burgerij, in de vorm van de Radicale Partij en kleinere varianten van dezelfde soort. ...


21 april 2022

Leon Trotski (1936): De nieuwe opgang en de taken van de Vierde Internationale

De stakingen van juni openden een nieuwe periode in de interne ontwikkeling van Frankrijk en België. ...

Nieuwe vertaling


21 april 2022

Leon Trotski (1936): De beslissende fase

Het ritme van de gebeurtenissen in Frankrijk is sterk versneld. Tot nu toe moest het prerevolutionaire karakter van de situatie worden beoordeeld op grond van een theoretische analyse en geïsoleerde politieke symptomen. ...


21 april 2022

Leon Trotski (1936): Revolutionair intermezzo in Frankrijk

We moeten nogmaals herhalen dat de serieuze kapitalistische pers, zoals de Temps in Parijs of de Londense Times, de betekenis van de gebeurtenissen van juni in Frankrijk en België veel correcter en indringender heeft beoordeeld dan de pers van het Volksfront. ...


21 april 2022

Leon Trotski (1935): Nogmaals: waarheen gaat Frankrijk?

... Het Franse volk is op een kruispunt gekomen: de ene weg leidt tot de socialistische revolutie, de andere tot een fascistische catastrofe. De keuze hangt af van de arbeidersklasse. Aan het hoofd ervan staat de georganiseerde voorhoede. Opnieuw stellen we de vraag: “Waar zal de voorhoede van de werkende klasse Frankrijk heen leiden?” ...


19 april 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER HET KAPITAAL — [Meerwaarde en winst]

De kapitalist ontvangt dus gratis een surplus van 4 uur; zijn surpluswaarde is gelijk aan 4 geobjectiveerde uren, ...


17 april 2022

Fritjof Tichelman (1975): Stagnatie en beweging, sociaal-historische beschouwingen over Java en Indonesië in Aziatisch verband

HOOFDSTUK 10 — Veranderingen

Sterk waren de stagnatie verwekkende factoren die een aantal continuïteiten in stand hielden. Het was echter onvermijdelijk dat daarin verandering kwam en wel door de ontwikkeling van een aantal van diezelfde factoren die een verscherping van de maatschappelijke tegenstellingen teweeg moesten brengen; dit ondanks alle kanaliserende werkingen van traditionele structuren en tendenties. ...


15 april 2022

Clara Zetkin (1915): Vrouwen van het werkende volk!

Waar zijn jullie mannen?
Waar zijn jullie zonen? Sinds acht maanden zijn ze aan het front. Ze zijn weg gerukt van hun werk, hun huis: jongeren die de pijler en de hoop van hun ouders vormen, mannen in de fleur van het leven of met reeds grijzende haren, ...


15 april 2022

Clara Zetkin (1914): De plicht van werkende vrouwen in oorlogstijd

Het verlangen van de internationale arbeidersklasse naar vrede heeft zich machteloos getoond om de wereldoorlog te voorkomen. Zoals kanonskogels over zwakke grassprietjes rollen, die gisteren nog zachtjes wapperden in de wind, ...


13 april 2022

H. Rubens (1971) Polen: arbeidersstrijd

Hoe ingewikkelder de economische problemen worden, hoe meer de eisen en de belangen van de bevolking toenemen. Hoe scherper de tegenstellingen tussen het bureaucratische regime en de ...


10 april 2022

Marx: productieve arbeid, een kanttekening

(Een fragment)

Een filosoof produceert ideeën, een dichter gedichten, een dominee preken, een professor compendia enz. Een misdadiger produceert misdaden. ...


30 maart 2022

Toestanden, 2 december 1988, nr. 12, jg. 1

Delhaize – Polekar – Internationaal: Mexico - Boedapest – Nieuwe Muziek - Postmoderne muziek – Walschap – Sinterklaas – ARGO – Gent - opbouw en afbraak


27 maart 2022

Karl Marx (1857-1861): De Grundrisse

HET HOOFDSTUK OVER HET KAPITAAL — [Absolute en relatieve meerwaarde]

Zoveel is nu duidelijk en nu al kan gezegd worden: de toename van de productiekracht doet op zich de prijzen niet stijgen. ...


25 maart 2022

Vlaams Marxistisch Tijdschrift, 2003, nr. 1, maart, jg. 37

Standpunt - Gaat Verhofstadt verder zonder Groenen?
Mogelijkheden voor een links alternatief in Vlaanderen en Wallonië - Een interview met Michel Godard
De Vlaamse socialisten: het gestage afdrijven
Dossier NMBS: 2002 was een jaar vol van risico's voor het spoor
Eén jaar na ‘Everberg’. Waar staan we en hebben we een oplossing voor de problemen?
Economie en samenleving in Turkije. Een treurspel over kapitalistische onderontwikkeling
Irak: kroniek van een aangekondigde oorlog om olie
Een linkse politiek voor de 21ste eeuw? Of: theorie en praxis eens te meer
Het einde van de natiestaat?
De entropische wereldorde - deel 2: het antropocentrisme als doos van Pandora?
Integraal waterbeleid: hoe en waarom