Andere talen: AF AR BN CA CS DA DE EL EN EO ES ET EU FA FI FR HE HI HU HY ID IS IT JA KA KO KU MK ML NE NO OC PA PL PS PT RO RU SD SH SI SK SL SQ SV SW TA TH TL TR UR VI ZH

Karl Marx

Marxistisch Internet-Archief, Nederlandstalig

“De filosofen hebben de wereld slechts verschillend geïnterpreteerd; het komt er op aan haar te veranderen.”
- Karl Marx, Stellingen over Feuerbach, stelling 11 -

Hieronder de meest recente toevoegingen. U kan ook de tabel met alle teksten raadplegen, in de tabel kan u selecteren volgens behoefte. Een andere mogelijkheid is direct naar een auteur te gaan. Uiteraard is zoeken eveneens mogelijk. Wij hebben ook een logboek.

Rechtstreeks naar een auteur:

Het Marxistisch Internet-Archief wil een gemakkelijke toegang verlenen tot de werken van marxistische schrijvers, in het bijzonder deze die ons ontvallen zijn. U kan onze geschiedenis nalezen op een Engelstalige Wikipedia-pagina. Het Marxistisch Internet-Archief is compleet partij en organisatorisch onafhankelijk en zelfstandig. Het wordt gemaakt door onbetaalde vrijwilligers.

Mee werken?  Werk mee!

5 februari 2021

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 4, december, jg. 32, 1998

Redactioneel, Veiligheidsbeleid
De sirene van het neokeyniaanse stimuleringsbeleid
Arbeidsherverdeling als element in de ideologie van de solidariteit
Tussenkomsten van rechtbanken in collectieve arbeidsconflicten. Waait er een nieuwe wind binnen rechtbanken? De gevallen Forges de Clabecq en Renault Industries Belgium
De anatomie van de politieke en economische crisis in Rusland
Economische groei, technologische werkloosheid en toenemende inkomensongelijkheid
Charles Taylors multiculturalisme. Of hoe naïviteit soms de wereld kan redden
Depolitisering. De verklaring van Hannah Arendt. Een tegenbetoog (dl. 2)
Communisme en utopie
Mode en confectie in tijden van polarisatie: kanttekeningen bij de Westerse consumptie na 1945


4 februari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 12: Dialectiek

Dialectiek, de zogenaamde objectieve dialectiek, heerst in de hele natuur, en de zogenaamde subjectieve dialectiek, het dialectisch denken, is een reflectie van de beweging in de tegenstellingen die overal in de natuur aanwezig zijn en die door hun voortdurende conflict en uiteindelijke opgaan in elkaar, of in hogere vormen, het eigenlijke leven van de natuur bepaalt. Aantrekking en afstoting. ...


17 januari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 11: Natuurwetenschap en filosofie

Twee filosofische richtingen, de metafysische met vaste categorieën, de dialectische (Aristoteles en vooral Hegel) met vloeiende categorieën; het bewijs dat deze vaste tegenstellingen van grond en gevolg, oorzaak en effect, identiteit en verschil, schijn en essentie, onhoudbaar zijn, dat de analyse laat zien dat de ene pool al in nuce [in een notendop] aanwezig is in de andere, dat op een bepaald punt de ene pool omslaat in de andere en dat heel de logica zich alleen maar ontwikkelt vanuit deze voortschrijdende tegenstellingen. ...


13 januari 2021

Leon Trotski (1929): De Permanente Revolutie

De vraag naar theorie in de partij onder de leiding van het rechtse-centristische blok is de afgelopen zes opeenvolgende jaren beantwoord met antitrotskisme, het enige beschikbare product dat in ongelimiteerde hoeveelheden gratis en voor niks wordt aangeboden. Stalin ging zich voor het eerst met theorie bemoeien in 1924, met zijn onsterfelijke geschriften tegen de permanente revolutie. Zelfs Molotov werd in dat kader tot ‘leider’ omgedoopt. De vervalsingmachine draait op volle toeren. ...


12 januari 2021

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 10: Wetenschapsgeschiedenis

De opeenvolgende ontwikkelingen van de afzonderlijke takken van de natuurwetenschappen moeten worden bestudeerd. In de eerste plaats de astronomie, die, al was het maar vanwege de seizoenen, absoluut onmisbaar was voor herders en boeren. Astronomie kan zich alleen ontwikkelen met behulp van wiskunde. Dit is dus ook gebeurd. – Verder ontstond op een bepaald moment in de landbouw en in bepaalde regio’s (waterwerken voor irrigatie in Egypte), en vooral bij het ontstaan van de steden, grote bouwsels en de ontwikkeling van ambachtelijke werktuigkunde. ...


1 januari 2021

Joost Kircz, Het belang van Friedrich Engels voor een hedendaagse materialistische epistemologie

Toelichting en inleiding op het boek van Friedrich Engels: Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Een herdenking van een held als Friedrich Engels zou meer moeten zijn dan een terugblik op al zijn woorden en daden. Er zijn veel biografieën geschreven, zowel hagiografisch als haatdragend. Helaas zijn beide literaire genres van beperkte waarde als we de verdiensten van Engels aan de orde willen stellen om ons, hier en nu, te stimuleren een hedendaagse materialistische epistemologie te ontwikkelen, zonder de halfgodsdienstige ondertoon die tijdens de stalinistische cultus kon worden waargenomen. ...


27 december 2020

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 9: Natuuronderzoek naar de geestenwereld

Het is een oude stelling van de dialectiek, overgegaan in het volksbewustzijn, dat de uitersten elkaar raken. Bijgevolg zullen we nauwelijks dolen als we zoeken naar extreme gradaties van fantasie, lichtgelovigheid en bijgeloof, niet in de wetenschappelijke richting die, net als de Duitse natuurfilosofie, de objectieve wereld in het kader van het subjectieve denken probeerde dwingend in te perken, maar eerder in het tegenovergestelde, die, vertrouwend op louter ervaring, het denken met soevereine minachting behandelt en werkelijk tot het uiterste is gegaan in onnadenkendheid. ...


27 december 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 3, september, jg. 32, 1998

Redactioneel, Welk Brussel?
Na tien jaar rooms-rood de zondvloed?
Beter nieuwe arbeidsplaatsen scheppen dan de bestaande te verdelen
Brussel. In het oog, in het hart?
Brussel-Wallonië: ’t kan verkeren
Overleven in de grootstad Brussel
Zero tolerance in Lokeren
Zuid-Afrika. Revolutie of reformisme
Pijlers voor een zinvol ontwikkelingssamenwerkingsbeleid
Centraal-Afrika, de pers en de revisionisten
Depolitisering. De verklaring van Hannah Arendt en een tegenbetoog (dl. 1)
De inslag van de “publish or perish” boemerang
Over zondaars en rechtschapenen in het geschiedenisbedrijf


22 december 2020

André Henry (1977): Strijdsyndicalisme en revolutionaire partij

Sinds tientallen jaren worden de fundamentele belangen van de arbeidersklasse verraden door de reformistische politiek van de traditionele organisaties van de arbeidersbeweging. Om een bres te slaan in het kapitalistische bouwwerk, en op te stappen naar het socialisme, moet de revolutionaire en bewuste voorhoede die arbeidersbeweging buiten de platgetreden paden van het reformisme leiden. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat zij zich structureert, en dat ze haar actie coördineert in een geest van eenheid, en dat vooral in de dagelijkse vakbondsactie. ...


16 december 2020

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 8: De rol van de arbeid in de overgang van aap naar mens

Arbeid is de bron van alle rijkdom, beweren de politieke economen. Dit voorziet het — naast de natuur — van het materiaal dat het omzet in rijkdom. Maar het is ook oneindig veel meer dan dat. Het is de voornaamste basisvoorwaarde van alle menselijke bestaan, zodat we in zekere zin kunnen zeggen: arbeid deed de mens ontstaan. ...


16 december 2020

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 7: Getijdenwrijving. Kant en Thomson–Tait

In 1754 gaf Kant voor het eerst aan dat de rotatie van de Aarde werd vertraagd door de getijdenwrijving en dat dit pas voltooid zou zijn, ...


14 december 2020

Vlaams Marxistisch Tijdschrift

nr. 2, juni, jg. 32, 1998

Redactioneel, 150 jaar Communistisch Manifest
De Generale is niet meer
Stakingsrecht begin van het einde? Rechtbank en staking: water en vuur
New Labour na achttien jaar Thatcherdominantie
De moeder van alle verzorgingsstaten – op sterven na dood?
De financiële crisis in Zuidoost- en Oost-Azië
Het stalinistisch label: antwoord aan Alain Meynen
Omtrent geschiedenis, ideologie en de theorie van het “staatsmonopoliekapitalisme”. Een antwoord aan Jos Wolles
Zygmunt Bauman of de kritiek van het moderne tuinieren
De (on)mogelijkheid van mediakritiek in een gemediatiseerde werkelijkheid
Een kritische ethiek van de inhoud. De Manuscripten van 1844
Over uitgeprocedeerde asielzoekers en mensen zonder papieren


11 december 2020

Ernest Mandel (1966): De vakbeweging moet weer klassestrijdbaar worden

Enige jaren geleden schreven we dat de vakbeweging in alle West-Europese landen bedreigd werd door een “inkomenspolitiek”. Nederland en Zweden hadden het voorbeeld gegeven. Het leek ons dat dit voorbeeld in andere landen zou worden nagevolgd. De sindsdien opgetreden ontwikkelingen in Italië, Groot-Brittannië en België hebben onze voorspelling bevestigd; in ...


7 december 2020

Friedrich Engels, Dialectiek van de Natuur (in opbouw)

Hoofdstuk 6: Elektriciteit

Net als warmte, maar op een andere manier, is elektriciteit overal. Er is bijna geen verandering op Aarde, zonder dat er elektrische fenomenen worden gedetecteerd. ...


5 december 2020

G. Van der Sluis (1967): Stalin in de jaren dertig (1) Opmars van het nazisme

Een groot aantal boeken is de laatste jaren verschenen over de Tweede Wereldoorlog. Ook de kranten, de radio en de TV blijven hieraan grote aandacht schenken.
Minder spectaculair misschien, maar politiek belangrijker is de periode die aan deze oorlog voorafging – of beter: tot aan 22 juni 1941, toen de nazi-horden de Sovjet-Unie binnenvielen. ...


4 december 2020

Redactie De Internationale (1967): Een revolutionair werd vermoord

De dood van Ernesto Che Guevara betekent een ontzaglijke slag voor het wereldproletariaat. Che is gevallen door de moordenaarshanden van het imperialisme. In Bolivia streed hij, de wapens in de hand, samen met arbeiders en arme boeren tegen de uitbuiters en onderdrukkers van de massa’s. Men heeft hem gevangen genomen en daarna gefusilleerd. Een proces heeft men niet aangedurfd. Zijn lijk werd stiekem verbrand. Zelfs voor de dode Che waren de imperialisten nog bang. ...


27 november 2020

T.W. (1967): Ernest Mandel over de vakbeweging

In de “Groene” van 31 december 1966 schrijft E. Mandel over de vakbeweging. Zijn interessante en alleszins lezenswaardige artikel gaat er van uit dat “de vakbeweging in alle West-Europese landen bedreigd wordt door de inkomenspolitiek.” Enkele uitingen in dat artikel noodzaken ons echter hier toch op in te gaan. ...


27 november 2020

België: Alarm aan de regering

G. Vereeken, 1967

Het bericht in de algemene pers dat de kosten voor het werk aan de autowegen de regering ertoe gingen noodzaken een betalingssysteem toe te passen in de vorm van een vignet – een nieuwe vermomde belasting, waarvan het totaal bedrag nog niet was vastgesteld – benevens de verhoging van 20 % van het kijk- en luistergeld, dat kwam na een reeks stijgingen, waaronder die van de spoorwegabonnementen, dat alles veroorzaakte heel wat deining. ...


7 november 2020

Dialectiek van de Natuur

Friedrich Engels, 1873-1886

Naar aanleiding van 200 jaar Friedrich Engels, het 147 jaar jonge boek. Eerste vertaling in het Nederlands (in opbouw) ...