Nieuw


1 januari 2020
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1985, nr. 2, mei, jg. 19 — Dank aan IMAVO

1 januari 2020
Adolf Joffe, 1927: Afscheidsbrief van A.A. Joffe aan Trotski

31 december 2019
Dewey-commissie, 1937: L. Trotski en de industrialisatie van de Sovjet-Unie

25 december 2019
Abdelkrim, 1965: Algerije: de economie en de politiek

25 december 2019
Gerard Barendregt, 1965: Indonesië en het Staatssocialisme

25 december 2019
Trotski en de collectivisering
Uittreksel van het verslag van de Dewey-commissie, 1937.

24 december 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1985, nr. 1, maart, jg. 19 — Dank aan IMAVO

20 december 2019
Jean-Marie Freyssat, 1996: Historie van de Europese eenmaking

19 december 2019
Rob Gerretsen, 1996: Kapitalistische restauratie in Oost-Europa en de Europese Unie

17 december 2019
Barend de Voogd, 1996: Zapatismo: Opstand zonder program?

15 december 2019
EZLN, 1996: Woorden van het EZLN bij het slot van de Intercontinentale Ontmoeting

14 december 2019
Catharine Samary, 1996: Van Dayton naar de verkiezingen

13 december 2019
Vincent Geoghegan, 1996: Ernst Bloch en de alomtegenwoordigheid van de hoop

12 december 2019
Andrew Chitty, 1996: Ware en valse behoeften bij de jonge Marx

9 december 2019
John D’Emilio, 1996: Kapitalisme en homo-identiteit

8 december 2019
Gabriël Maissin, 1996: De neoliberale ideologie ontleed

7 december 2019
Redactie De Internationale, 1996: Marx-Engels Gesamtausgabe (MEGA)

6 december 2019
Redactie De Internationale, 1996: Welke toekomst voor Algerije?

3 december 2019
Enzo Traverso, 1996: Auschwitz, Marx en de moderniteit

3 december 2019
Pierre Vidal-Naquet, 1996: Enzo Traverso’s De marxisten en de joodse kwestie

1 december 2019
Robert Went, 1996: Zijn er nog grenzen?

26 november 2019
Toevoeging van nummer 54 van De Internationale, zomer 1995 jg. 39

22 november 2019
Eva Nikell, 1995: Zweedse verzorgingsstaat

22 november 2019
Jürgen Bönig, 1995: Taylorisme, fordisme en ‘slanke productie’.

18 november 2019
Maxime Durand, 1994: De crisis: verklaringen en perspectieven

17 november 2019
Peter Veltmans, 1994: Veranderde stad vereist democratisch bestuur

17 november 2019
Tony Smith, 1994: Postmodernisme: theorie en politiek

13 november 2019
James Petras en Steve Vieux, 1993: Latijns-Amerika: Mythen en werkelijkheid

13 november 2019
Marijke Colle, 1993: Ecofeminisme of bevrijdingsecologie?

12 november 2019
Maxime Durand, 1993: Het Kapitaal en Europese staten

9 november 2019
Alain Tondeur, 1993: Belgische staat kraakt onder druk Europese eenmaking

9 november 2019
Miguel Romero, 1992: Vaarwel aan de revolutie?

9 november 2019
Branka Magas, 1992: De oorlog is terug in Joegoslavië

5 november 2019
Hans-Jürgen Schulz, 1992: Nieuw fascisme in een burgerlijke gedaante

5 november 2019
Otto van de Haar, 1992: Hannah Arendt (1906-1975): Het totalitarisme te boven komen

4 november 2019
Maxime Durand, 1992: Waarheen leidt de crisis?

2 november 2019
Kumudhini Rosa, 1992: Arbeidsters in Sri Lanka: organisatie en verzet

2 november 2019
Giovanni Arrighi, 1992: Inkomensongelijkheid in de wereld en de toekomst van het socialisme

31 oktober 2019
Rienke Schutte, 1992: Politieke partijen en vakbonden in wat eens de Sovjet-Unie was

30 oktober 2019
David Harvey/Daniel Denvir, 2018: De irrationaliteit van het kapitalisme

28 oktober 2019
Thomas van Duin, 1992: De bruine laars van Europa

27 oktober 2019
Ernest Mandel: Dialectiek van de groei : naar aanleiding van het Rapport Mansholt, 1973

23 oktober 2019
Jan Viola, 1992: Vakbondsstrategie en veranderende arbeidsorganisatie in de Rotterdamse haven

23 oktober 2019
Ernest Mandel: De geschiedenis en bewegingswetten van het kapitalisme, 1970

21 oktober 2019
Mike Parker en Jane Slaughter: Teamwork in de Verenigde Staten: ideologie en werkelijkheid, 1992

18 oktober 2019
Janette Habel: De Cubaanse revolutie bedreigd, 1992

16 oktober 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1984, nr. 1, maart, jg. 18 — Dank aan IMAVO

15 oktober 2019
Sabine Kebir: Links heeft het dagelijks leven nooit goed begrepen, 1991

14 oktober 2019
Graham Hancock: Ontwikkelingshulp helpt niet. De misdaden van het IMF en de Wereldbank, 1991

6 oktober 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1984, nr. 3, augustus, jg. 18 — Dank aan IMAVO

5 oktober 2019
Oproep van de Vierde Internationale. Voor de heropleving van internationalisme!, 1991

3 oktober 2019
Koerdistan: een geschiedenis van verraad — Fuat Orcun, 1991

2 oktober 2019
De derde weg
Over de noodzakelijkheid en mogelijkheid van een democratische planeconomie — Ernest Mandel, 1991

26 september 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1995, nr. 1, maart, jg. 29 — Dank aan IMAVO

22 september 2019
Tijdschriften-archief: De Internationale, 1991, nr. 38, maart — Dank aan Frank Slegers
Baath-regime in Irak - wereldorde van Bush - VS en olie - zionisme en Israël - Turkije en stakingsgolf - Assad - Islamitisch fundamentalisme - Egypte

19 september 2019
Tijdschriften-archief: De Internationale, 1990, nr. 37, december — Dank aan Frank Slegers
De nieuwe kleren van de koning van Jordanië

19 september 2019
Tijdschriften-archief: De Internationale, 1990, nr. 37, december — Dank aan Frank Slegers
De strijd om de ruimte

19 september 2019
Tijdschriften-archief: De Internationale, 1990, nr. 37, december — Dank aan Frank Slegers
Gevangen vrouwen; isolement en afstomping

19 september 2019
Tijdschriften-archief: De Internationale, 1990, nr. 37, december — Dank aan Frank Slegers
De eerste stap naar een nederlaag. ANC op dood spoor

15 september 2019
Tijdschriften-archief: De Internationale, 1990, nr. 37, december — Dank aan Frank Slegers
Interview Jan Marijnissen (SP): “Discussie over revolutie is niet opportuun”

8 september 2019
Tijdschrift De Internationale, 1965, nr. 8, augustus — Dank aan Frank Slegers
Leon Trotski 25 jaar geleden vermoord

7 september 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1994, nr. 2, juni, jg. 28 — Dank aan IMAVO

7 september 2019
Toestanden, 1983, nr. 9, april, jg. 3
Loon, prijs en winst - Kritieken op marxisme - Opkomst sociaal-wetenschappelijk marxisme en klasse-analyse - Boekbesprekingen

5 september 2019
Tijdschrift De Internationale, 1990, nr. 35, juni — Dank aan Frank Slegers
Vrouwen in Oost-Europa - Vakbeweging en Europa 1992 - Nicaragua - Trotski-symposium - Europa komt, zit Oost-Europa erbij? - Indonesië - Mary Wollstonecraft

3 september 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1994, nr. 1, maart, jg. 28 — Dank aan IMAVO

3 september 2019
Tijdschrift De Internationale, 1990, nr. 34, maart — Dank aan Frank Slegers
Kansen voor socialisme - Boris Kagarlitsky: Socialistische oppositie in Sovjet-Unie - Lenin en het nationaliteitenvraagstuk - Socialistisch alternatief in Tsjecho-Slowakije - Hereniging van Duitsland? - Sociale Vernieuwing - Moeilijke tijden in Indonesië, - Oost-Europa: luilekkerland voor het kapitaal - Wat is de Sovjet-Unie? - Feliks Dzerzjinski?

2 september 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1988, nr. 3, nov., jg. 20 — Dank aan IMAVO

1 september 2019
Toestanden, 1982, nr. 8, dec., jg. 2
Het “Palasthy-pact”. Een alternatief voor de crisispolitiek?, Mark Van Ryssen
Oost-Duitslands bevroren revolutie, Günther Minnerup
Replieken
- Halfslachtigheid is nooit revolutionair, Werner Callebaut
- Halfslachtig...? Hoezo?, Eric Corijn
Boekbesprekingen – Klok, wolk of labyrint? Ronald Commers en de grenzen van het marxisme (Marcel van der Linden) – W. Bossier & A. Mommen (red.) “Linkse visies op de crisis” (Eddy Decreton) – R. Bollen & F. Moulaert, “Racisten hebben ongelijk” (Herman De Ley) – M. Fennema & R. Van Der Wouden, “Het politicologendebat: wat is politiek” (Dany Jacobs)

1 september 2019
Tijdschrift De Internationale, 1989, december — Dank aan Frank Slegers
— Nieuwe ontwikkelingen in de Zuid-Afrikaanse bevrijdingsbeweging
— De totale consensus
— Partijcultuur versnelde de desintegratie van de CPN
— Het ontstaan van de Sociaal-Democratische Partij in Nederland
— Wie was ... Christian Rakovski?

31 augustus 2019
Tijdschrift De Internationale, 1989, december — Dank aan Frank Slegers
— Roj Medvedev en de buitenlandse politiek van de Sovjet-Unie

30 augustus 2019
Tijdschrift De Internationale, 1989, december — Dank aan Frank Slegers
— Interview met Ernest Mandel: Wordt Oost-Europa kapitalistisch?
— De gezondheidszorgacties in 1989. De opstand voorbij?

28 augustus 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1986, nr. 4/5, jg. 20 — Dank aan IMAVO

27 augustus 2019
De verraden revolutie
Duitsland 1918/1919: hoe was het werkelijk? — Sebastian Haffner, 1979 — Dank aan Frans De Maegd

23 augustus 2019
Inleiding tot “Het Kapitaal I” — Ernest Mandel (1976) — Dank aan vertaler Hugo Buyssens

21 augustus 2019
De betekenis van Gorbatsjov — Ernest Mandel
De actuele problemen in Suriname — Alex de Meijer
Uit de rechtse pers: geloven in het CDA — Robert Went
Discussie. Nogmaals: de neergang van de CPN — Marcel van der Linden

20 augustus 2019
Welk regeringsalternatief voor Lubbers? — Rob Gerretsen en Robert Went

17 augustus 2019
De commune van Peking. Interview met sinoloog Tony Saich — Dank aan Frank Slegers

12 juli 2019
De Internationale, Nederlandstalig theoretisch orgaan van de IVe Internationale, juni 1989, nr. 31 — Dank aan Frank Slegers

7 juli 2019
Marxistische economische theorie nuttig en noodzakelijk
Dank aan Wim Seegers

29 juni 2019
Robbert van der Vos, Lenins ‘Wat te doen?’ (1998) — Dank aan Frank Slegers.

27 juni 2019
Fons Pycke, Lenin over de volksopvoeding (1998)
Jakob Wedemeijer, De linkse stroming, een kinderziekte van het communisme (1998) — Dank aan Frank Slegers.

24 juni 2019
Rob Gerretsen, De dreigende catastrofe en hoe die te bestrijden (1998) — Dank aan Frank Slegers.

23 juni 2019
Frank Slegers, De filosofieschriftjes (1998) — Dank aan Frank Slegers.

22 juni 2019
François Vercammen, Lenin en het vraagstuk van de Partij (1998) — Dank aan Frank Slegers.

18 juni 2019
Tijdschrift De Internationale, 1965, juni, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

17 juni 2019
Hoofdstuk 7: Proletarisch klassenbewustzijn
Van Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Franz Jakubowski, 1974
Dank aan Wim Seegers

13 juni 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1985, nr. 3, jg. 19 — Dank aan IMAVO

12 juni 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1979, nr. 2, jg. 13 — Dank aan IMAVO

10 juni 2019
Hoofdstuk 6: De ideologie
Van Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Franz Jakubowski, 1974
Dank aan Wim Seegers

9 juni 2019
Tijdschrift De Internationale, 1965, mei, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

6 juni 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1978, nr. 3, jg. 12 — Dank aan IMAVO

4 juni 2019
Hoofdstuk 5: De verdinglijking
Van Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Franz Jakubowski, 1974
Dank aan Wim Seegers

3 juni 2019
Toestanden, 1982, nr. 7, jg. 2

31 mei 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 4, jg. 10 — Dank aan IMAVO

26 mei 2019
Samenvatting van de paneldiscussies omtrent enkele actuele problemen (Veelzijdig Marxisme), Eric Corijn, 1983

26 mei 2019
Psychologie en persoonlijkheid. Inleiding (Veelzijdig Marxisme), Luk Van Langenhove, 1983

25 mei 2019
Hoofdstuk 4 van Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Franz Jakubowski, 1974
Dank aan Wim Seegers

17 mei 2019
Hoofdstuk 3 van Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Franz Jakubowski, 1974
Dank aan Wim Seegers

16 mei 2019
Hoofdstuk 2 van Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Franz Jakubowski, 1974
Dank aan Wim Seegers

15 mei 2019
Veranderingen in het systeem van waarden.
Het probleem van politiek en moraal als een empirisch probleem
(Veelzijdig Marxisme), Johannes Von Heiseler, 1983

13 mei 2019
Wet en handeling in Marx’ Kapitaal (Veelzijdig Marxisme), Freddy Mortier, 1983

8 mei 2019
Marx, Engels en het probleem van de zogenaamde “dubbele moraal” (Veelzijdig Marxisme), Ernest Mandel, 1983

5 mei 2019
5) Politiek en moraal. Inleiding (Veelzijdig Marxisme), Eric Corijn, 1983

4 mei 2019
De receptie van het marxisme in de Belgische arbeidersbeweging (Veelzijdig Marxisme), André Mommen, 1983

30 april 2019
Hoofdstuk 1 van Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Franz Jakubowski, 1974
Dank aan Wim Seegers

28 april 2019
4) Het marxisme en de Europese arbeidersbeweging: Inleiding (Veelzijdig Marxisme), Alain Meynen, 1983

28 april 2019
Basis en bovenbouw. Het ideologieprobleem bij Lukács en Korsch, Franz Jakubowski, 1974
Dank aan Wim Seegers

23 april 2019
Het concept van politieke maatschappij:
Marx’ wijsgerige verwerping van een sociaal noodzakelijke instantie
(Veelzijdig Marxisme), Koen Raes, 1983

18 april 2019
Inleiding in het historisch materialisme, Ernest Mandel, 1976
Dank aan Wim Seegers

17 april 2019
De marxistische theorie van de arbeidsverhoudingen en de hedendaagse evolutie van arbeidsverhoudingen en arbeidsrecht (Veelzijdig Marxisme), Guy Desolre, 1983

15 april 2019
Marx, het recht en onze samenleving (Veelzijdig Marxisme), Fernand Tanghe, 1983

14 april 2019
De staat en de socialistische strategie: Inleiding (Veelzijdig Marxisme), Alain Meynen, 1983

11 april 2019
De huidige economische crisis: Inleiding (Veelzijdig Marxisme), Peter Scholliers, 1983

10 april 2019
Over de betekenis van een Marx-colloquium, Eric Corijn et al., 1983

8 april 2019
De derde wereldoorlog, Anton Constandse, 1980

4 april 2019
Toestanden, 1982, nr. 6, jg. 2

3 april 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 3, jg. 10 — Dank aan IMAVO

2 april 2019
Tijdschrift De Internationale, 1971, nr. 3, juni, jg. 14 — Dank aan Rob Gerretsen

1 april 2019
Marx en het “wetenschappelijk socialisme”, Marcel van der Linden en Ronald Commers, 1982

27 maart 2019
Tijdschrift De Internationale, 1970, nr. 4, jg. 13 — Dank aan Rob Gerretsen

26 maart 2019
DE ARBEID IN HEGELS FILOSOFIE, Jaap KRUITHOF en Freddy MORTIER (editors)
Colloquium ingericht door de dienst voor Moraalfilosofie van de Rijksuniversiteit Gent op 23 en 24 april 1982

25 maart 2019
Toevoeging in het Marxistisch Woordenboek van het lemma: Wat is links?

24 maart 2019
Tijdschrift De Internationale, 1970, nr. 2, jg. 13 — Dank aan Rob Gerretsen

20 maart 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 2, jg. 10 — Dank aan IMAVO

19 maart 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, november, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

19 maart 2019
Documenten-archief: Geschiedenis en lessen van het neoliberalisme, door Perry Anderson, 1996

18 maart 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1975, nr. 3, jg. 9 — Dank aan IMAVO

18 maart 2019
François Vercammen-archief: Van zelforganisatie naar commandostaat

17 maart 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1976, nr. 1, jg. 10 — Dank aan IMAVO

16 maart 2019
Daniel Bensaïd: De Oktobervraagstukken

13 maart 2019
Tijdschrift De Internationale, 1965, maart, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

9 maart 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1993, nr. 1, jg. 27 — Dank aan IMAVO

5 maart 2019
Michael Löwy: De nationale kwestie

4 maart 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, september, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

4 maart 2019
In het Documenten-archief een pdf van Geert Reuten: De twee-eenheid van de kapitalistische economie en staat.

3 maart 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1992, nr. 2, jg. 26 — Dank aan IMAVO

2 maart 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, juli, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

2 maart 2019
François Vercammen-archief: Rosa Luxemburg – revolutionaire en theoretica van het marxisme

1 maart 2019
Mao Zedong-archief: Bevecht Liberalisme — Dank aan Willem Bomschat

25 februari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1985, nr. 4, oktober, jg. 19 — Dank aan IMAVO

25 februari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, juni, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

20 februari 2019
François Vercammen-archief: 150 jaar Communistisch Manifest

23 februari 2019
Tijdschrift Toestanden, nr. 5, maart 1982, jg. 2

20 februari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, mei, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

20 februari 2019
François Vercammen-archief: Naar een moderne en radicale linkerzijde

19 februari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1981, nr. 4, dec., jg. 15 — Dank aan IMAVO

18 februari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, april, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

18 februari 2019
Documenten-archief: De Vierde Internationale 60 jaar analyse en strijd

18 februari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1981, nr. 2, juni, jg. 15 — Dank aan IMAVO

15 februari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, maart, jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

15 februari 2019
Ernest Mandel-archief: Een leven voor de revolutie.
Toevoeging van een speciaal nummer (pdf), als eerbetoon, van het tijdschrift Rood (SAP) over Ernest Mandel, 1923 – 1995.

14 februari 2019
François Vercammen-archief: Lenin: een partij voor de revolutie

13 februari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1978, nr. 4, jg. 12 — Dank aan IMAVO

12 februari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, febr., jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

12 februari 2019
François Vercammen-archief:
Het sociale Europa, onbereikbare ster aan het EG-firmament
Europese verkiezingen. Een groot referendum
Anatomie van de Rwandese genocide
Staat het huis in brand?

7 februari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1979, nr. 3, jg. 13 — Dank aan IMAVO

7 februari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1964, jan., jg. 8 — Dank aan Rob Gerretsen

6 februari 2019
François Vercammen-archief:
Een nieuwe nationale kwestie
Franse sociaaldemocratie: kroniek van een aangekondigde en geprogrammeerde afgang
Haalt de sociaaldemocratie het jaar 2000?

5 februari 2019
Willem Frederik Wertheim, uit De lange mars der emancipatie, Epiloog: Het eendere en het eigene in een onaf heelal.

2 februari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1963, dec., jg. 7 — Dank aan Rob Gerretsen

1 februari 2019
Willem Frederik Wertheim, uit De lange mars der emancipatie, hoofdstuk 11 Na de sociale revolutie.

31 januari 2019
Karl Marx, Het joodse vraagstuk (1843) — Dank aan Ronald Goossens.

23 januari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1980, nr. 4, jg. 14 — Dank aan IMAVO

23 januari 2019
Willem Frederik Wertheim, uit De lange mars der emancipatie, hoofdstuk 10 Meningsverschillen over revolutionaire vooruitzichten en strategie.

20 januari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1963, nov., jg. 7 — Dank aan Rob Gerretsen

18 januari 2019
Willem Frederik Wertheim, uit De lange mars der emancipatie, hoofdstuk 9 Voorkoming van revoluties.

15 januari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1980, nr. 3, jg. 14 — Dank aan IMAVO

14 januari 2019
Willem Frederik Wertheim, uit De lange mars der emancipatie, hoofdstuk 8 Toestanden en tendenties in de Derde Wereld.

11 januari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1980, nr. 1, jg. 14 — Dank aan IMAVO

10 januari 2019
Willem Frederik Wertheim, uit De lange mars der emancipatie, hoofdstuk 7 Ontstaan en verloop van revoluties.

8 januari 2019
Tijdschrift De Internationale, 1963, sept., jg. 7 — Dank aan Rob Gerretsen

6 januari 2019
Willem Frederik Wertheim, uit De lange mars der emancipatie, hoofdstuk 6 Het begrip revolutie en typen van revolutie.

2 januari 2019
Vlaams Marxistisch Tijdschrift 1979, nr. 4, jg. 13 — Dank aan IMAVO

1 januari 2019
Willem Frederik Wertheim, uit De lange mars der emancipatie, hoofdstuk 5 Naar een dynamisch maatschappijmodel.

2018 | 2017 | 2015-2016 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2000-2007

Werk mee!

Nederlandstalig Marxistisch Internet-Archief